Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Khám phá Microsoft Security Copilot: Bảo vệ tổ chức của bạn bằng tốc độ của máy móc và mở rộng quy mô với AI tạo sinh.

Tìm hiểu thêm

Microsoft Defender for Cloud Apps

Hiện đại hóa cách bạn bảo mật ứng dụng, bảo vệ dữ liệu và nâng cao vị thế ứng dụng với bảo mật phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).

Một người đang sử dụng điện thoại di động.

Bảo mật SaaS toàn diện

Có được khả năng quan sát đầy đủ về bối cảnh ứng dụng SaaS và giúp bảo vệ ứng dụng của bạn bằng Defender for Cloud Apps.

Có được khả năng quan sát đầy đủ về bối cảnh ứng dụng SaaS của bạn

Khám phá, kiểm soát và đặt cấu hình ứng dụng để đảm bảo nhân viên đang sử dụng các ứng dụng đáng tin cậy và tuân thủ.

Bảo vệ dữ liệu trong tất cả các ứng dụng SaaS của bạn

Phân loại và bảo vệ thông tin nhạy cảm đang lưu trữ, đang được sử dụng và đang được xử lý. Cho phép nhân viên của bạn truy nhập và xem tệp trong ứng dụng một cách an toàn.

Kiểm soát cách các ứng dụng tương tác với nhau

Tìm hiểu chuyên sâu về các đặc quyền, quyền và ứng dụng đang truy nhập dữ liệu nhạy cảm thay mặt cho một ứng dụng khác.

Bảo vệ trước các cuộc tấn công qua mạng nâng cao bằng tín hiệu ứng dụng

Bảo vệ trước các cuộc tấn công qua mạng tinh vi bằng tín hiệu ứng dụng như một phần của quá trình tìm kiếm nâng cao trong Microsoft Defender XDR. Các kết quả phát hiện dựa trên kịch bản này sẽ cho phép trung tâm hoạt động bảo mật (SOC) tìm kiếm trên toàn bộ chuỗi tấn công qua mạng.

Chức năng của Defender for Cloud Apps

Bảng điều khiển Cloud Discovery.

Khám phá và kiểm soát việc sử dụng CNTT ngoài luồng

Tìm hiểu cách nhận biết các ứng dụng và dịch vụ SaaS mà tổ chức của bạn sử dụng. Quản lý hơn 31.000 ứng dụng đánh giá yếu tố rủi ro để đảm bảo tuân thủ.

Danh sách các tệp được lưu trữ trên đám mây trong Microsoft Defender XDR.

Bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn trên tất cả các ứng dụng

Hiểu rõ, phân loại và bảo vệ thông tin nhạy cảm đang lưu trữ hoặc sử dụng các chính sách sẵn dùng và quy trình tự động để áp dụng các biện pháp kiểm soát theo thời gian thực đối với dữ liệu mà ứng dụng truy nhập.

Một bảng điều khiển hiển thị các cảnh báo chưa xử lý, ứng dụng đã khám phá và người dùng cần điều tra trong Microsoft Defender XDR.

Bảo vệ trước các mối đe dọa trên mạng bằng tính năng tìm kiếm nâng cao trong Microsoft Defender XDR

Phát hiện hành vi khác thường trên các ứng dụng để xác định mã độc tống tiền, người dùng bị xâm phạm và hoạt động khả nghi. Phân tích cách sử dụng ứng dụng và giảm thiểu rủi ro.

Chính sách phiên đang được tạo trong Cloud App Security.

Giúp bảo mật tổ chức của bạn bằng các biện pháp kiểm soát theo thời gian thực

Sử dụng các biện pháp kiểm soát theo thời gian thực để có thể bảo vệ các điểm truy nhập của tổ chức bạn trước mối đe dọa trên mạng.

Một bảng điều khiển cấu hình bảo mật cho Azure trong Microsoft Defender XDR.

Quản lý vị thế bảo mật cho ứng dụng SaaS của bạn

Điều tra lỗ hổng cấu hình bảo mật trên tất cả các ứng dụng được hiển thị trong Microsoft Secure Score và hành động dựa trên các đề xuất từ Defender for Cloud Apps.

Bảng thông tin cảnh báo quản trị ứng dụng trong Microsoft Defender XDR.

Có được khả năng quản lý chính sách và bảo mật với tính năng quản trị ứng dụng

Quản trị ứng dụng, một tính năng không yêu cầu trả thêm phí trong Defender for Cloud Apps, giúp giám sát, quản trị cũng như bảo vệ các ứng dụng lĩnh vực kinh doanh và hỗ trợ OAuth truy nhập vào dữ liệu Microsoft 365 thông qua API Microsoft Graph.

Quay lại các tab

Nền tảng hoạt động bảo mật thống nhất

Bảo vệ tài sản kỹ thuật số của bạn bằng nền tảng hoạt động bảo mật (SecOps) duy nhất hợp nhất toàn bộ khả năng phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) cũng như quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM).

Hoạt ảnh về trang chủ của bảng điều khiển Microsoft Defender

Cổng thông tin hợp nhất

Phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa mạng gần như theo thời gian thực, đồng thời đơn giản hóa hoạt động điều tra và phản ứng.

Quay về các tab

Từ CASB đến bảo mật SaaS

Defender for Cloud Apps bao gồm các chức năng bổ sung vượt quá phạm vi trình cung cấp bảo mật truy nhập đám mây (CASB) truyền thống để tăng cường vị thế của ứng dụng và bảo vệ chống lại các ứng dụng đám mây gây hại. Đảm bảo phạm vi bao phủ toàn diện cho các ứng dụng của bạn bằng cách kết hợp tính năng quản lý vị thế bảo mật SaaS, ngăn mất dữ liệu, bảo vệ từng ứng dụng và bảo vệ trước mối đe dọa được tích hợp.

Video container

Sự công nhận trong ngành

Microsoft Security là đơn vị dẫn đầu ngành được công nhận.

Omdia

Microsoft được hoan nghênh vì đã cung cấp một phương pháp toàn diện giúp bảo mật SaaS trong báo cáo này từ Omdia.1

Sản phẩm liên quan

Bảo vệ trước mối đe dọa trên mạng với tính năng bảo mật tốt nhất từ Microsoft.

Microsoft Defender XDR

Sở hữu khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa trên mạng được tích hợp trên các thiết bị, danh tính, ứng dụng, email, dữ liệu và khối lượng công việc trên đám mây.

Microsoft Entra ID (trước đây là Azure Active Directory)

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp quản lý quyền truy nhập và danh tính trên đám mây, giúp bạn kết nối nhân viên, khách hàng và đối tác với ứng dụng, thiết bị và dữ liệu của họ.

Microsoft Defender dành cho Đám mây

Bảo vệ các môi trường đa đám mây và kết hợp.

Defender for Cloud Apps – hướng dẫn sử dụng và nội dung đào tạo

Đồ họa thông tin

Bảo mật SaaS là gì?

Tìm hiểu thêm về cách Defender for Cloud Apps tuân thủ mô hình bảo mật SaaS.

Video

Xem tổng quan nhanh

Tìm hiểu thêm về các trụ cột cốt lõi của Defender for Cloud Apps.

Cộng đồng kỹ thuật

Tham gia cộng đồng Defender for Cloud Apps

Cộng đồng Defender for Cloud Apps chào đón những người đam mê, khách hàng và các chuyên gia CNTT.

Hướng dẫn sử dụng

Khám phá các trường hợp sử dụng ứng dụng SaaS hàng đầu

Tìm hiểu cách tiếp cận các trường hợp sử dụng ứng dụng SaaS hàng đầu bằng Defender for Cloud Apps.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật dành cho bạn ngay hôm nay.

[1] Omdia, Microsoft Nhận ra nhu cầu về gói bảo mật SaaS toàn diện hơn, Rik Turner, ngày 21 tháng 10 năm 2022.

Theo dõi Microsoft