Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Bắt đầu với Microsoft Security

Loại bỏ các lỗ hổng và có được sự bảo vệ cùng chuyên môn toàn diện và đơn giản hóa, cần thiết để đổi mới và phát triển trong một thế giới luôn thay đổi. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

AI bảo mật

Microsoft Copilot for Security

Bảo vệ với tốc độ và quy mô của AI bằng trợ lý hoạt động trên nền tảng generative AI.

Danh tính và quyền truy nhập

Microsoft Entra ID (trước đây là Azure Active Directory)

Quản lý và bảo vệ người dùng, ứng dụng, khối lượng công việc và thiết bị.

Microsoft Azure Key Vault

Lưu trữ và truy nhập an toàn vào thông tin nhạy cảm – như khóa API, mật khẩu, chứng chỉ hoặc khóa mật mã hóa – trong các ứng dụng và dịch vụ trên đám mây.

Quản trị Microsoft Entra ID

Bảo vệ, giám sát và kiểm tra quyền truy nhập vào các tài nguyên quan trọng.

Giải pháp Quản lý quyền của Microsoft Entra

Quản lý quyền cho mọi danh tính người dùng và khối lượng công việc trên mọi hạ tầng đám mây lớn trong một nền tảng hợp nhất, duy nhất.

ID Xác minh của Microsoft Entra

Tạo, phát hành và xác minh thông tin xác thực danh tính đảm bảo quyền riêng tư bằng giải pháp xác minh danh tính giúp bạn tương tác an toàn với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

Microsoft Entra Workload ID

Quản lý và giúp bảo mật danh tính cho các khối lượng công việc kỹ thuật số, chẳng hạn như các ứng dụng và dịch vụ. Kiểm soát quyền truy nhập của họ vào các tài nguyên đám mây bằng các chính sách dựa trên rủi ro và thực thi quyền truy nhập đặc quyền tối thiểu.

XDR và SIEM

Microsoft Sentinel

Xem và ngăn chặn các mối đe dọa trên mạng trong toàn bộ doanh nghiệp với chức năng phân tích bảo mật thông minh.

Microsoft Defender cho Đám mây

Bảo vệ môi trường đa đám mây và kết hợp với khả năng bảo mật toàn diện từ việc phát triển đến thời gian chạy.

Microsoft Defender XDR

Giúp ngăn chặn các cuộc tấn công qua mạng nhờ tính năng bảo mật tự động trên nhiều miền và AI tích hợp sẵn.

Microsoft Defender cho Điểm cuối

Khám phá và giúp bảo mật các thiết bị mạng, thiết bị chạy Windows, macOS, Linux, Android và iOS trước các mối đe dọa tinh vi trên mạng.

Microsoft Defender cho Office 365

Bảo vệ Office 365 trước các mối đe dọa trên mạng nâng cao, như xâm phạm email doanh nghiệp và lừa đảo qua mạng nhằm lấy cắp thông tin xác thực. Tự động điều tra cuộc tấn công qua mạng và khắc phục.

Microsoft Defender cho Danh tính

Bảo vệ danh tính tại chỗ của bạn nhờ trí thông minh và thông tin chuyên sâu trong từng giai đoạn của vòng đời cuộc tấn công qua mạng.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Hiện đại hóa cách thức bảo mật ứng dụng, bảo vệ dữ liệu và nâng cao vị thế ứng dụng của bạn với biện pháp bảo mật bằng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).

Thông tin về mối đe dọa của Microsoft Defender

Sở hữu tầm quan sát toàn diện về mức rủi ro gặp phải mối đe dọa trên mạng để bảo vệ tổ chức của bạn trước những kẻ xấu dùng công nghệ hiện đại. 

Chức năng Quản lý mức rủi ro của Microsoft Security

Giảm rủi ro và hạn chế để lộ các tài nguyên quan trọng nhất của bạn bằng chức năng quản lý mức rủi ro thống nhất giúp cung cấp khả năng quan sát toàn diện về tài nguyên và lộ trình tấn công qua mạng.

Quản lý lỗ hổng bảo mật dành cho Microsoft Defender

Kết nối quy trình làm việc giữa nhóm bảo mật và nhóm CNTT, giảm rủi ro chỉ với một giải pháp duy nhất giúp phát hiện, ưu tiên và giám sát lỗ hổng bảo mật.

Bảo mật đám mây

Microsoft Defender cho Đám mây

Bảo vệ môi trường đa đám mây và kết hợp với khả năng bảo mật toàn diện từ việc phát triển đến thời gian chạy.

Microsoft Defender Quản lý vị thế bảo mật trên đám mây

Tăng cường bảo mật trong các môi trường đa đám mây và kết hợp với tính năng quản lý vị thế bảo mật trên đám mây.

Microsoft Defender dành cho DevOps

Có được khả năng quản lý bảo mật DevOps hợp nhất trên các môi trường đa đám mây và chứa nhiều quy trình. Kích hoạt ứng dụng này trong Microsoft Defender dành cho Đám mây để xem trước các tính năng.

Quản lý bề mặt tấn công từ bên ngoài dành cho Microsoft Defender

Quan sát theo thời gian thực về sự biến đổi nhanh chóng của bề mặt tấn công qua mạng từ bên ngoài, trên phạm vi toàn cầu.

Microsoft Azure Firewall

Giúp bảo vệ dữ liệu của bạn bằng hệ thống bảo mật tường lửa mạng thông minh và trên nền tảng đám mây.

Microsoft Azure Web Application Firewall

Bảo vệ các ứng dụng web khỏi các kỹ thuật xâm nhập web phổ biến như kỹ thuật chèn SQL cũng như khỏi các lỗ hổng bảo mật như viết tập lệnh trên nhiều trang web.

Microsoft Azure DDoS Protection

Giúp bảo vệ ứng dụng của bạn trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) được thực hiện qua mạng.

Bảo mật nâng cao GitHub dành cho Microsoft Azure DevOps

Luôn đón đầu các sự cố về bảo mật và xác định, khắc phục, cũng như ngăn các lỗ hổng với GitHub.

Quản lý và bảo mật điểm cuối

Microsoft Defender XDR

Nâng cao khả năng phòng thủ của bạn với khả năng quan sát, điều tra và phản hồi thống nhất qua chuỗi tấn công qua mạng với giải pháp phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) đầu ngành.

Microsoft Defender cho Điểm cuối

Khám phá và giúp bảo mật các thiết bị mạng, thiết bị chạy Windows, macOS, Linux, Android và iOS trước các mối đe dọa tinh vi trên mạng.

Microsoft Defender cho IoT – IoT cho doanh nghiệp

Bảo mật mọi thiết bị thuộc loại Vật dụng kết nối Internet (IoT) cho doanh nghiệp.

Microsoft Defender cho IoT – công nghệ vận hành

Bảo mật hoạt động vận hành của bạn với khả năng bảo vệ hệ thống công nghiệp, quy trình sản xuất và hạ tầng quan trọng.

Microsoft Defender cho Doanh nghiệp

Giúp bảo vệ thiết bị và máy chủ khỏi các mối đe dọa trên mạng trực tuyến (như mã độc tống tiền và phần mềm độc hại) nhờ tính năng bảo vệ cấp doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp có tối đa 300 nhân viên.

Microsoft Intune Suite

Hợp nhất các giải pháp bảo mật và quản lý điểm cuối nâng cao quan trọng. 

Microsoft Intune Suite bao gồm Trợ giúp từ xa Microsoft Intune, Microsoft Intune Quản lý đặc quyền thiết bị đầu cuối, Phân tích dữ liệu nâng cao Microsoft Intune, Quản lý ứng dụng doanh nghiệp Microsoft Intune, Microsoft Cloud PKI và các chức năng nâng cao trong Microsoft Intune Plan 2.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Bảo vệ danh tính trước mối đe dọa

Microsoft Defender cho Danh tính

Bảo vệ danh tính tại chỗ của bạn nhờ trí thông minh và thông tin chuyên sâu trong từng giai đoạn của vòng đời cuộc tấn công qua mạng.

Azure Firewall

Azure Web Application Firewall

Quản lý rủi ro và quyền riêng tư

Microsoft Purview

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng các giải pháp quản trị, bảo vệ thông tin, quản lý rủi ro và tuân thủ trên các đám mây và nền tảng.

Microsoft Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư

Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tự động hóa hoạt động giảm thiểu rủi ro và quản lý các yêu cầu quyền chủ thể trên quy mô lớn.

Microsoft Priva – Yêu cầu quyền chủ thể

Hỗ trợ nhân viên bảo vệ dữ liệu bằng các mẫu chính sách và tính năng tự động hóa dễ sử dụng để mang tới một quy trình yêu cầu quyền chủ thể suôn sẻ hơn.

Bảo vệ thông tin

Microsoft Purview

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng các giải pháp quản trị, bảo vệ thông tin, quản lý rủi ro và tuân thủ trên các đám mây và nền tảng.

Azure DDoS Protection

Theo dõi Microsoft