Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Bắt đầu với Microsoft Security

Loại bỏ các lỗ hổng và có được sự bảo vệ cùng chuyên môn toàn diện và đơn giản hóa, cần thiết để đổi mới và phát triển trong một thế giới luôn thay đổi. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. 

Danh tính và quyền truy nhập

Azure Active Directory

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp quản lý truy nhập và danh tính Microsoft Entra, giúp bạn kết nối mọi người với ứng dụng, thiết bị và dữ liệu của họ.

Azure Key Vault

Lưu trữ và truy nhập một cách bảo mật vào các thông tin nhạy cảm – như khóa API, mật khẩu, chứng chỉ hoặc khóa mật mã hóa – trong các ứng dụng và dịch vụ đám mây.

Giải pháp Quản lý quyền của Microsoft Entra

Quản lý quyền cho mọi danh tính – người dùng và khối lượng công việc – qua mọi hạ tầng đám mây lớn ở một nền tảng hợp nhất, duy nhất.

ID xác minh của Microsoft Entra

Tạo, phát hành và xác minh thông tin xác thực danh tính tôn trọng quyền riêng tư bằng giải pháp xác minh danh tính giúp bạn tương tác an toàn hơn với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

SIEM và XDR

Microsoft Sentinel

Xây dựng hoạt động bảo mật thế hệ tiếp theo với đám mây và AI.

Microsoft Defender for Cloud

Giúp bạn bảo vệ các môi trường đa đám mây và kết hợp.

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Ngăn chặn các cuộc tấn công với tính năng bảo mật tự động trên nhiều miền và AI tích hợp sẵn.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối

Khám phá và bảo mật các thiết bị mạng, Windows, macOS, Linux, Android và iOS trước các mối đe dọa tinh vi.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office 365

Bảo vệ toàn bộ Office 365 trước các mối đe dọa nâng cao như xâm phạm email doanh nghiệp và lừa đảo qua mạng để lấy cắp thông tin xác thực. Tự động điều tra và khắc phục các cuộc tấn công.

Microsoft Defender for Identity

Giúp bảo vệ bối cảnh bảo mật danh tính của bạn.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Nâng cao vị thế và quyền truy nhập bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn.

Bảo mật đám mây

Microsoft Defender for Cloud

Giúp bạn bảo vệ các môi trường đa đám mây và kết hợp.

Azure Firewall

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng hệ thống bảo mật tường lửa mạng thông minh và trên nền tảng đám mây.

Azure Web Application Firewall

Tin tưởng vào khả năng bảo vệ mạnh mẽ cho các ứng dụng web với tường lửa ứng dụng web (WAF) trên nền tảng đám mây.

Azure DDoS Protection

Bảo vệ ứng dụng của bạn trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán.

Bảo mật nâng cao GitHub

Luôn đón đầu các sự cố về bảo mật và xác định, khắc phục, cũng như ngăn các lỗ hổng với GitHub.

aa

Microsoft Defender for Cloud Apps

Bảo mật điểm cuối

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Ngăn chặn các cuộc tấn công với tính năng bảo mật tự động trên nhiều miền và AI tích hợp sẵn.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối

Khám phá và bảo mật các thiết bị mạng, Windows, macOS, Linux, Android và iOS trước các mối đe dọa tinh vi.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho IoT

Giúp bạn bảo vệ Vật dụng kết nối Internet (IoT) và các thiết bị sử dụng công nghệ vận hành (OT) với các chức năng khám phá tài nguyên liên tục, quản lý lỗ hổng và phát hiện mối đe dọa.

Microsoft Defender cho Doanh nghiệp

Dùng thử khả năng bảo vệ điểm cuối cấp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng, được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp có tới 300 nhân viên.

Microsoft Endpoint Manager

Có được khả năng bảo mật điểm cuối, quản lý thiết bị và các hành động trên đám mây thông minh trong một nền tảng quản lý hợp nhất bằng Microsoft Intune và Configuration Manager.

Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Cloud Apps

Bảo vệ danh tính trước mối đe dọa

Microsoft Defender for Identity

Giúp bảo vệ bối cảnh bảo mật danh tính của bạn.

Azure Firewall

Azure Web Application Firewall

Quản lý rủi ro và quyền riêng tư

Giải pháp Quản lý rủi ro nội bộ của Microsoft Purview

Phát hiện các hoạt động có mức độ rủi ro cao trong toàn tổ chức để nhanh chóng xác định, điều tra và đưa ra hành động cho các rủi ro cũng như mối đe dọa từ nội bộ.

Tuân thủ về Giao tiếp của Microsoft Purview

Xác định rủi ro về tuân thủ và các vi phạm chính sách quy tắc ứng xử trong email, cuộc trò chuyện và tài khoản mạng xã hội do công ty quản lý.

Khám phá Điện tử của Microsoft Purview

Ứng phó hiệu quả với các vấn đề pháp lý hoặc điều tra nội bộ bằng các chức năng thông minh giúp giảm dữ liệu xuống chỉ còn những thông tin liên quan.

Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview

Đơn giản hóa việc tuân thủ và giảm rủi ro bằng Trình quản lý Tuân thủ của Purview.

Quản lý rủi ro của Microsoft Priva

Thiết lập chính sách giúp bạn xác định rủi ro trong môi trường doanh nghiệp của mình, đồng thời hỗ trợ bạn dễ dàng khắc phục.

Microsoft Priva – Yêu cầu quyền chủ thể

Hỗ trợ nhân viên bảo vệ dữ liệu bằng các mẫu chính sách và tính năng tự động hóa dễ sử dụng để mang tới một quy trình yêu cầu quyền chủ thể suôn sẻ hơn.

Bảo vệ thông tin

Bảo vệ thông tin của Microsoft Purview

Hiểu rõ dữ liệu nào nhạy cảm và quan trọng đối với doanh nghiệp, rồi quản lý và bảo vệ dữ liệu đó trong môi trường của bạn.

Giải pháp Quản lý vòng đời dữ liệu của Microsoft Purview

Quản lý vòng đời và bản ghi thông tin của bạn một cách thông minh nhằm đáp ứng các nghĩa vụ về pháp lý, kinh doanh, quyền riêng tư và quy định.

Giải pháp Ngăn mất dữ liệu của Microsoft Purview

Xác định, giám sát và tự động bảo vệ thông tin nhạy cảm được lưu trữ trên khắp Office 365, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams và ở điểm cuối.

Azure DDoS Protection

Quản lý thiết bị

Microsoft Endpoint Manager

Có được khả năng bảo mật điểm cuối, quản lý thiết bị và các hành động trên đám mây thông minh trong một nền tảng quản lý hợp nhất bằng Microsoft Intune và Configuration Manager.

Quản lý Quyền Microsoft CloudKnox

Theo dõi Microsoft 365