Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Khám phá Microsoft Security Copilot: Bảo vệ tổ chức của bạn bằng tốc độ của máy móc và mở rộng quy mô với AI tạo sinh.

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu với Microsoft Security

Loại bỏ các lỗ hổng và có được sự bảo vệ cùng chuyên môn toàn diện và đơn giản hóa, cần thiết để đổi mới và phát triển trong một thế giới luôn thay đổi. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Danh tính và quyền truy nhập

Azure Active Directory

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp quản lý truy nhập và danh tính Microsoft Entra, giúp bạn kết nối mọi người với ứng dụng, thiết bị và dữ liệu của họ.

Azure Key Vault

Lưu trữ và truy nhập một cách bảo mật vào các thông tin nhạy cảm – như khóa API, mật khẩu, chứng chỉ hoặc khóa mật mã hóa – trong các ứng dụng và dịch vụ đám mây.

Giải pháp Quản lý quyền của Microsoft Entra

Quản lý quyền cho mọi danh tính người dùng và danh tính khối lượng công việc qua mọi hạ tầng đám mây lớn ở một nền tảng hợp nhất, duy nhất.

ID Xác minh của Microsoft Entra

Tạo, phát hành và xác minh thông tin xác thực danh tính tôn trọng quyền riêng tư bằng giải pháp xác minh danh tính giúp bạn tương tác an toàn hơn với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

Danh tính khối lượng công việc trong Microsoft Entra

Quản lý và giúp bảo mật danh tính cho các khối lượng công việc kỹ thuật số, chẳng hạn như các ứng dụng và dịch vụ. Kiểm soát quyền truy nhập của họ vào các tài nguyên đám mây bằng các chính sách dựa trên rủi ro và thực thi quyền truy nhập đặc quyền tối thiểu.

SIEM và XDR

Microsoft Sentinel

Xây dựng hoạt động bảo mật thế hệ tiếp theo với đám mây và AI.

Microsoft Defender dành cho Đám mây

Giúp bạn bảo vệ các môi trường đa đám mây và kết hợp.

Microsoft 365 Defender

Giúp ngăn chặn các cuộc tấn công với tính năng bảo mật tự động trên nhiều miền và AI tích hợp sẵn.

Microsoft Defender dành cho Điểm cuối

Khám phá và giúp bảo mật các thiết bị mạng, Windows, macOS, Linux, Android và iOS trước các mối đe dọa tinh vi.

Microsoft Defender dành cho Office 365

Giúp bảo vệ toàn bộ Office 365 trước các mối đe dọa nâng cao như xâm phạm email doanh nghiệp và lừa đảo qua mạng để lấy cắp thông tin xác thực. Tự động điều tra và khắc phục các cuộc tấn công.

Microsoft Defender dành cho Danh tính

Giúp bảo vệ bối cảnh bảo mật danh tính của bạn.

Microsoft Defender dành cho Ứng dụng đám mây

Nâng cao vị thế và quyền truy nhập bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn.

Thông tin về mối đe doạ của Microsoft Defender

Giúp bảo vệ tổ chức của bạn khỏi những kẻ địch hiện đại với dạng xem 360 độ về mức rủi ro của bạn với mối đe dọa.

Bảo mật đám mây

Microsoft Defender for Cloud

Giúp bạn bảo vệ các môi trường đa đám mây và kết hợp.

Quản lý vị thế bảo mật trên đám mây của Defender

Tăng cường bảo mật trong các môi trường đa đám mây và kết hợp với tính năng quản lý vị thế bảo mật trên đám mây. Xem trước các tính năng trong Microsoft Defender dành cho Đám mây.

Defender dành cho DevOps

Có được khả năng quản lý bảo mật DevOps hợp nhất trên môi trường đa đám mây và nhiều quy trình. Bật trong Microsoft Defender dành cho Đám mây để xem trước các tính năng.

Quản lý bề mặt tấn công từ bên ngoài của Microsoft Defender

Hiểu vị thế bảo mật của bạn bên ngoài tường lửa.

Azure Firewall

Giúp bảo vệ dữ liệu của bạn bằng hệ thống bảo mật tường lửa mạng thông minh và trên nền tảng đám mây.

Azure Web Application Firewall

Tin tưởng vào khả năng bảo vệ mạnh mẽ cho các ứng dụng web với tường lửa ứng dụng web (WAF) trên nền tảng đám mây.

Azure DDoS Protection

Giúp bảo vệ ứng dụng của bạn trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán.

GitHub Advanced Security

Luôn đón đầu các sự cố về bảo mật và xác định, khắc phục, cũng như ngăn các lỗ hổng với GitHub.

Bảo mật điểm cuối

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Giúp ngăn chặn các cuộc tấn công với tính năng bảo mật tự động trên nhiều miền và AI tích hợp sẵn.

Microsoft Defender dành cho Điểm cuối

Khám phá và giúp bảo mật các thiết bị mạng, Windows, macOS, Linux, Android và iOS trước các mối đe dọa tinh vi.

Microsoft Defender dành cho IoT

Giúp bạn bảo vệ Vật dụng kết nối Internet (IoT) và các thiết bị sử dụng công nghệ vận hành (OT) với các chức năng khám phá tài nguyên liên tục, quản lý lỗ hổng và phát hiện mối đe dọa.

Microsoft Defender dành cho Doanh nghiệp

Dùng thử khả năng bảo vệ điểm cuối cấp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng, được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp có tới 300 nhân viên.

Microsoft Intune

Xem, quản lý và giúp bảo mật mọi điểm cuối ở cùng một nơi.

Microsoft Defender dành cho Danh tính

Microsoft Defender for Cloud Apps

Bảo vệ danh tính trước mối đe dọa

Microsoft Defender for Identity

Giúp bảo vệ bối cảnh bảo mật danh tính của bạn.

Azure Firewall

Azure Web Application Firewall

Quản lý rủi ro và quyền riêng tư

Microsoft Purview

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng các giải pháp quản trị, bảo vệ thông tin, quản lý rủi ro và tuân thủ trên các đám mây và nền tảng.

Microsoft Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư

Thiết lập chính sách giúp bạn xác định rủi ro trong môi trường doanh nghiệp của mình, đồng thời hỗ trợ bạn dễ dàng khắc phục.

Microsoft Priva – Yêu cầu quyền chủ thể

Hỗ trợ nhân viên bảo vệ dữ liệu bằng các mẫu chính sách và tính năng tự động hóa dễ sử dụng để mang tới một quy trình yêu cầu quyền chủ thể suôn sẻ hơn.

Bảo vệ thông tin

Microsoft Purview

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng các giải pháp quản trị, bảo vệ thông tin, quản lý rủi ro và tuân thủ trên các đám mây và nền tảng.

Azure DDoS Protection

Quản lý điểm cuối

Microsoft Intune

Xem, quản lý và giúp bảo mật mọi điểm cuối ở cùng một nơi.

Quản lý Quyền Microsoft CloudKnox

Theo dõi Microsoft