Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Bạn gặp phải cuộc tấn công an ninh mạng? Microsoft có thể trợ giúp.  

Tiến hành ứng phó sự cố

Microsoft Defender Experts for XDR

Cùng chức năng phát hiện và ứng phó mở rộng có quản lý (MXDR) vươn tầm bảo vệ vượt ngoài điểm cuối để ngăn chặn sự xâm phạm trong tương lai và chặn đứng kẻ tấn công.

Microsoft Defender Experts for XDR hiện đã sẵn dùng rộng rãi

Hỗ trợ nhóm trung tâm hoạt động bảo mật (SOC) của bạn bằng khả năng bảo vệ toàn diện và kiến thức chuyên môn hàng đầu.

Vượt ngoài điểm cuối với MXDR

Thúc đẩy tính hiệu quả cho SOC, đồng thời củng cố nhóm của bạn bằng kiến thức chuyên môn của Microsoft.

Tập trung vào những điều quan trọng

Phân loại và điều tra các sự cố được ưu tiên để tập trung vào những sự cố cần chú ý ngay lập tức.

Tự tin ứng phó

Được hướng dẫn ứng phó sự cố từng bước hoặc để chúng tôi thực hiện cho bạn.

Tiếp cận Chuyên gia Defender theo yêu cầu

Trò chuyện cùng các Chuyên gia Defender vào bất kỳ lúc nào về các sự cố hoặc cảnh báo cụ thể.

Ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai

Giảm dần lượng sự cố nhờ các đề xuất chi tiết giúp cải thiện vị thế bảo mật tổng thể của bạn.

Cách hoạt động của Defender Experts for XDR

Các chức năng được tích hợp

Phát hiện và ứng phó có quản lý

Hãy để các chuyên gia phân tích của chúng tôi quản lý hàng đợi sự cố Microsoft 365 Defender của bạn và hướng dẫn bạn ứng phó hoặc thay mặt bạn xử lý hoạt động phân loại, điều tra và ứng phó.

Luôn chủ động tìm kiếm mối đe dọa

Mở rộng chức năng tìm kiếm mối đe dọa cho nhóm của bạn và ưu tiên xử lý những mối đe dọa lớn bằng Microsoft Defender Experts for Hunting được tích hợp sẵn.

Bảng thông tin và báo cáo trực tiếp

Có được khả năng quan sát rõ ràng, theo thời gian thực về các hoạt động được thực hiện thay mặt bạn, cùng một dạng xem không pha tạp và có thể thực thi về các sự cố được ưu tiên và phân tích chi tiết.

Chủ động kiểm tra để liên tục cải tiến bảo mật

Hưởng lợi từ các đợt kiểm tra định kỳ, từ xa với người quản lý cung cấp dịch vụ (SDM) được phân công nhằm định hướng trải nghiệm Defender Experts for XDR của bạn và cải thiện vị thế bảo mật.

Đào tạo nhân viên mới nhanh chóng và liền mạch

Giúp nhân viên mới bắt nhịp với công việc trong thời gian trung bình là hai tuần thông qua quy trình đào tạo nhân viên mới đơn giản và nhanh chóng.

Sự công nhận trong ngành

Giải pháp phát hiện và ứng phó có quản lý dẫn đầu ngành

Microsoft Defender Experts for Hunting là Dịch vụ dẫn đầu trong Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK® 2022 về Dịch vụ được quản lý.

Tài nguyên bổ sung

Bắt đầu với Defender Experts for XDR

Mang lại khởi đầu suôn sẻ cho SOC của bạn với MXDR từ Microsoft.

Xem câu chuyện về việc tìm kiếm mối đe dọa

Xem cách Defender Experts for Hunting giúp bảo vệ khách hàng khỏi cuộc tấn công xen giữa của kẻ xấu.

Đăng ký Tech Community của chúng tôi

Xem thông tin chuyên sâu mới nhất từ Chuyên gia Bảo mật Microsoft trong blog Tech Community của chúng tôi.

Theo dõi The Defender’s Watch

Tìm hiểu về tác động từ nghiên cứu của các chuyên gia, kỹ thuật viên và nhân viên bảo mật tại Microsoft đối với cách chúng tôi xây dựng sản phẩm.

Defender Experts for XDR

Tìm hiểu cách mà Microsoft có thể giúp nhóm bạn ngăn chặn sự xâm phạm trong tương lai và chặn đứng kẻ tấn công. Liên hệ với bộ phận phụ trách tài khoản Microsoft của bạn để tìm hiểu thêm.

Theo dõi Microsoft