Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Microsoft Defender Experts for XDR

Cùng chức năng phát hiện và phản hồi mở rộng có quản lý (MXDR) vươn tầm bảo vệ vượt ngoài điểm cuối để ngăn chặn sự xâm nhập trong tương lai và chặn đứng kẻ tấn công.

Microsoft Defender Experts for XDR hiện đã có sẵn công khai

Hỗ trợ nhóm trung tâm hoạt động bảo mật (SOC) của bạn bằng khả năng bảo vệ toàn diện và kiến thức chuyên môn hàng đầu.

Vượt ngoài điểm cuối với MXDR

Giải quyết các lỗ hổng bảo mật và thúc đẩy hiệu quả SOC với quyền tiếp cận liên tục vào chuyên môn của Microsoft.

Thúc đẩy hoạt động SOC của bạn

Hãy để các chuyên gia của chúng tôi phân loại và điều tra các sự cố được ưu tiên cần chú ý ngay lập tức.

Tự tin bảo vệ

Khoanh vùng các sự cố nhanh hơn với phản hồi do con người quản lý và thực hiện biện pháp khắc phục chủ động thay mặt bạn.

Tiếp cận Defender Experts theo yêu cầu

Trò chuyện cùng các Chuyên gia Defender vào bất kỳ lúc nào về các sự cố hoặc cảnh báo cụ thể.

Ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai

Giảm dần lượng sự cố nhờ các đề xuất chi tiết giúp cải thiện vị thế bảo mật tổng thể của bạn.

Cách sử dụng Defender Experts for XDR hiệu quả

How Defender Experts for XDR does the work for you

Các chức năng được tích hợp

Phát hiện và ứng phó được quản lý

Hãy để các chuyên gia phân tích của chúng tôi quản lý hàng đợi sự cố Microsoft Defender XDR của bạn cũng như xử lý hoạt động phân loại, điều tra và ứng phó cho bạn.

Luôn chủ động tìm kiếm mối đe dọa

Mở rộng chức năng tìm kiếm mối đe dọa cho nhóm của bạn và ưu tiên xử lý những mối đe dọa lớn bằng Microsoft Defender Experts for Hunting được tích hợp sẵn.

Bảng thông tin và báo cáo trực tiếp

Có được khả năng quan sát rõ ràng, theo thời gian thực về các hoạt động được thực hiện thay mặt bạn, cùng một dạng xem không pha tạp và có thể thực thi về các sự cố được ưu tiên và phân tích chi tiết.

Chủ động kiểm tra để liên tục cải tiến bảo mật

Hưởng lợi từ các đợt kiểm tra định kỳ, từ xa với người quản lý cung cấp dịch vụ (SDM) được phân công nhằm định hướng trải nghiệm Defender Experts for XDR của bạn và cải thiện vị thế bảo mật.

Đào tạo nhân viên mới nhanh chóng và liền mạch

Nhanh chóng thiết lập và sử dụng với trải nghiệm đơn giản hóa để đảm bảo các sản phẩm bảo mật của Microsoft mà bạn sử dụng được đặt cấu hình chính xác.

Nghiên cứu và công nhận trong ngành

Giải pháp phát hiện và phản hồi có quản lý dẫn đầu ngành

Microsoft Defender Experts for Hunting là Dịch vụ dẫn đầu trong Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK® 2022 về Dịch vụ được quản lý.

Giải pháp phát hiện và phản hồi có quản lý dẫn đầu ngành

Công nghệ mới: Projected Total Economic Impact™ của Microsoft Defender Experts for XDR 

Một nghiên cứu năm 2023 đã phát hiện thấy lợi nhuận trên khoản đầu tư dự tính từ 43% đến 254% trong 3 năm và giá trị hiện tại ròng dự tính là USD$1 triệu thành USD$6,1 triệu với Microsoft Defender Experts for XDR.1

Verifone gets full visibility with Defender Experts for XDR

Nhờ Defender Experts for XDR, Verifone đã có được khả năng quan sát đầy đủ

“Defender Experts for XDR đã phát hiện được vấn đề CNTT ngoài luồng ngay từ ngày đầu tiên hoạt động. Tôi thực sự cảm thấy ấn tượng với tốc độ phát hiện sự cố thực sự của công cụ này – chưa có công cụ nào khác của chúng tôi từng đưa ra cảnh báo về vấn đề đó.”

 

– Mike Johnson, Giám đốc Trung tâm Hoạt động bảo mật về ứng phó mối đe dọa & và sự cố mạng toàn cầu, Verifone

Các tài nguyên khác

Bắt đầu với Defender Experts for XDR

Mang lại khởi đầu suôn sẻ cho SOC của bạn với MXDR từ Microsoft.

Xem câu chuyện về việc tìm kiếm mối đe dọa trên mạng

Xem cách Defender Experts for Hunting giúp bảo vệ khách hàng khỏi cuộc tấn công xen giữa trên mạng của kẻ xấu.

Đăng ký Tech Community của chúng tôi

Xem thông tin chuyên sâu mới nhất từ Chuyên gia Bảo mật Microsoft trong blog Tech Community của chúng tôi.

Quyền tiếp cập nhanh các chuyên gia của chúng tôi

Tìm hiểu cách nhóm Chuyên gia Defender của chúng tôi phân loại, điều tra và khắc phục sự cố cho bạn.

Defender Experts for XDR

Tìm hiểu cách mà Microsoft có thể giúp nhóm bạn ngăn chặn kẻ tấn công trên mạng và sự xâm phạm trong tương lai nhờ các dịch vụ do con người quản lý. Liên hệ với chuyên viên phụ trách tài khoản Microsoft của bạn để tìm hiểu thêm.

[1] Forrester Consulting, Công nghệ mới: Projected Total Economic Impact™ của Microsoft Defender Experts For XDR, do Microsoft ủy quyền, tháng 7 năm 2023.

Theo dõi Microsoft