Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview

Đơn giản hóa hoạt động tuân thủ và giảm bớt rủi ro.

Một người đang đeo tai nghe chụp tai và sử dụng máy tính bảng.

Cải thiện hoạt động bảo vệ dữ liệu với Microsoft Purview

Khám phá các chức năng mới sẽ chuyển đổi cách bạn bảo mật dữ liệu của tổ chức trên đám mây, thiết bị và nền tảng.

Tạo nên sự tuân thủ, duy trì sự tuân thủ và đo lường sự tuân thủ

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ đa đám mây của các quy định và tiêu chuẩn toàn cầu, ngành hoặc khu vực với sự trợ giúp từ Trình quản lý Tuân thủ.

Quản lý trực quan

Sở hữu các chức năng quản lý việc tuân thủ toàn diện như dễ dàng triển khai, quản lý dòng công việc, thực thi biện pháp kiểm soát và lập danh mục bằng chứng.

Đánh giá có thể mở rộng

Tận dụng các mẫu đánh giá quy định sẵn dùng, có thể tùy chỉnh và đa đám mây để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và nhu cầu về quy định của bạn.

Các chức năng tích hợp sẵn

Giảm rủi ro về tuân thủ với các chức năng trong sản phẩm như điểm tuân thủ, ánh xạ biện pháp kiểm soát, lập phiên bản và đánh giá biện pháp kiểm soát liên tục.

Tìm hiểu cách bắt kịp với tình hình tuân thủ và bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.

Các tính năng chính trong Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview

Danh sách các mẫu đánh giá trong Trình quản lý Tuân thủ

Đánh giá quy định đa đám mây

Chọn từ hơn 320 mẫu đánh giá quy định sẵn dùng và có thể tùy chỉnh giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ đa đám mây với các sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft 365 hoặc không phải của Microsoft.

Màn hình nêu chi tiết cách tạo và áp dụng chính sách duy trì trong Tuân thủ Microsoft 365.

Đánh giá biện pháp kiểm soát liên tục

Nhận trạng thái liên tục và kết quả tính điểm tự động cho các biện pháp kiểm soát kỹ thuật khi Trình quản lý Tuân thủ quét qua môi trường của bạn và phát hiện cài đặt hệ thống.

Màn hình hiển thị nội dung cập nhật về Đường cơ sở bảo vệ dữ liệu cho Microsoft 365 trong Tuân thủ Microsoft 365.

Cập nhật quy định liên tục

Luôn cập nhật với hướng dẫn mới nhất về các thay đổi đối với quy định, sản phẩm hoặc ánh xạ biện pháp kiểm soát và đưa ra các hành động cải thiện phù hợp để giúp đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận liên quan.

Màn hình thể hiện rõ cách bật tính năng tự đặt lại mật khẩu trong Tuân thủ Microsoft 365.

Ánh xạ biện pháp kiểm soát phổ biến

Điều chỉnh quy mô cho chương trình tuân thủ của bạn bằng cách thực hiện một hành động và đáp ứng nhiều yêu cầu của các quy định và tiêu chuẩn, loại bỏ yêu cầu cập nhật nhiều lần cho cùng một biện pháp kiểm soát.

Bảng điều khiển trình quản lý tuân thủ trong Tuân thủ Microsoft 365.

Điểm tuân thủ

Sở hữu một giá trị đo mức độ tuân thủ có thể định lượng để giúp ưu tiên những hành động có ảnh hưởng nhất. Có thể lọc điểm dựa trên rủi ro này theo một quy định, tiêu chuẩn cụ thể hoặc danh mục giải pháp cụ thể.

Trở về các tab

Ý kiến phản hồi từ khách hàng

Webber Wentzel liên minh với Linklaters
“Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview về cơ bản là một chiếc ô quản trị những nội dung chúng tôi bảo vệ, từ tính năng xác thực đa yếu tố đến chính sách ngăn mất dữ liệu. Với bản nâng cấp này, chúng tôi có thể giảm khoảng 10% chi phí kết hợp bảo mật và hoạt động.”

– Bethuel Lebepe, Phân tích viên Bảo mật CNTT.
Hình ảnh bên trong một tòa nhà văn phòng lớn

Microsoft 365 E5 Compliance

Originally starting from USD$12.00 now starting from USD$12.00

USD$12.00 USD$12.00

người dùng/tháng

(gói đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)

 

Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview là một phần của Bộ Microsoft 365 E5 Compliance

Microsoft cung cấp các giải pháp tuân thủ và quản trị dữ liệu toàn diện giúp tổ chức của bạn quản lý rủi ro, bảo vệ và quản trị dữ liệu nhạy cảm và phản hồi các yêu cầu theo quy định.

* Khách hàng hiện đã được cấp phép cho Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 hoặc Microsoft 365 E3 đều đủ điều kiện mua hoặc dùng thử bộ Microsoft 365 E5 Compliance. Các chức năng và tính năng của Microsoft 365 E5 Compliance đều được tích hợp trong giấy phép Microsoft 365 E5.

Các tài nguyên khác

Blog

Blog về Trình quản lý Tuân thủ

Xem thông báo mới nhất về Trình quản lý Tuân thủ.

Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật

Khám phá tài liệu kỹ thuật về Trình quản lý Tuân thủ.

Hướng dẫn

Hướng dẫn tương tác về Trình quản lý Tuân thủ

Tìm hiểu cách sử dụng Trình quản lý Tuân thủ.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật dành cho bạn ngay hôm nay.

Theo dõi Microsoft