Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview

Đơn giản hóa hoạt động tuân thủ và giảm bớt rủi ro.

A person wearing over the ear headphones and using a tablet.

Tạo nên sự tuân thủ, duy trì sự tuân thủ và đo lường sự tuân thủ

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ đa đám mây của các quy định và tiêu chuẩn toàn cầu, ngành hoặc khu vực với sự trợ giúp từ Trình quản lý Tuân thủ.

Quản lý trực quan

Sở hữu các chức năng quản lý việc tuân thủ toàn diện như dễ dàng triển khai, quản lý dòng công việc, thực thi biện pháp kiểm soát và lập danh mục bằng chứng.

Đánh giá có thể mở rộng

Tận dụng các mẫu đánh giá quy định sẵn dùng, có thể tùy chỉnh và đa đám mây để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và nhu cầu về quy định của bạn.

Các chức năng tích hợp sẵn

Giảm rủi ro về tuân thủ với các chức năng trong sản phẩm như điểm tuân thủ, ánh xạ biện pháp kiểm soát, lập phiên bản và đánh giá biện pháp kiểm soát liên tục.

Microsoft Compliance Manager

Tìm hiểu cách bắt kịp với tình hình tuân thủ và bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.

Các tính năng chính trong Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview

The compliance manager in Microsoft 365 compliance.

Đánh giá quy định đa đám mây

Chọn từ hơn 320 mẫu đánh giá quy định sẵn dùng và có thể tùy chỉnh giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ đa đám mây với các sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft 365 hoặc không phải của Microsoft.

 

Tìm hiểu thêm >

The screen detailing how to create and apply a retention policy in Microsoft 365 compliance.

Đánh giá biện pháp kiểm soát liên tục

Nhận trạng thái liên tục và kết quả tính điểm tự động cho các biện pháp kiểm soát kỹ thuật khi Trình quản lý Tuân thủ quét qua môi trường của bạn và phát hiện cài đặt hệ thống.

The screen showing an update on Data Protection Baseline for Microsoft 365 in Microsoft 365 compliance.

Cập nhật quy định liên tục

Luôn cập nhật với hướng dẫn mới nhất về các thay đổi đối với quy định, sản phẩm hoặc ánh xạ biện pháp kiểm soát và đưa ra các hành động cải thiện phù hợp để giúp đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận liên quan.

The screen outlining how to enable self-service password reset in Microsoft 365 compliance.

Ánh xạ biện pháp kiểm soát phổ biến

 Điều chỉnh quy mô cho chương trình tuân thủ của bạn bằng cách thực hiện một hành động và đáp ứng nhiều yêu cầu của các quy định và tiêu chuẩn, loại bỏ yêu cầu cập nhật nhiều lần cho cùng một biện pháp kiểm soát.

The compliance manager dashboard in Microsoft 365 compliance.

Điểm tuân thủ

Sở hữu một giá trị đo mức độ tuân thủ có thể định lượng để giúp ưu tiên những hành động có ảnh hưởng nhất. Có thể lọc điểm dựa trên rủi ro này theo một quy định, tiêu chuẩn cụ thể hoặc danh mục giải pháp cụ thể.

The compliance manager in Microsoft 365 compliance.

Đánh giá quy định đa đám mây

Chọn từ hơn 320 mẫu đánh giá quy định sẵn dùng và có thể tùy chỉnh giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ đa đám mây với các sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft 365 hoặc không phải của Microsoft.

 

Tìm hiểu thêm >

The screen detailing how to create and apply a retention policy in Microsoft 365 compliance.

Đánh giá biện pháp kiểm soát liên tục

Nhận trạng thái liên tục và kết quả tính điểm tự động cho các biện pháp kiểm soát kỹ thuật khi Trình quản lý Tuân thủ quét qua môi trường của bạn và phát hiện cài đặt hệ thống.

The screen showing an update on Data Protection Baseline for Microsoft 365 in Microsoft 365 compliance.

Cập nhật quy định liên tục

Luôn cập nhật với hướng dẫn mới nhất về các thay đổi đối với quy định, sản phẩm hoặc ánh xạ biện pháp kiểm soát và đưa ra các hành động cải thiện phù hợp để giúp đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận liên quan.

The screen outlining how to enable self-service password reset in Microsoft 365 compliance.

Ánh xạ biện pháp kiểm soát phổ biến

 Điều chỉnh quy mô cho chương trình tuân thủ của bạn bằng cách thực hiện một hành động và đáp ứng nhiều yêu cầu của các quy định và tiêu chuẩn, loại bỏ yêu cầu cập nhật nhiều lần cho cùng một biện pháp kiểm soát.

The compliance manager dashboard in Microsoft 365 compliance.

Điểm tuân thủ

Sở hữu một giá trị đo mức độ tuân thủ có thể định lượng để giúp ưu tiên những hành động có ảnh hưởng nhất. Có thể lọc điểm dựa trên rủi ro này theo một quy định, tiêu chuẩn cụ thể hoặc danh mục giải pháp cụ thể.

Ý kiến phản hồi từ khách hàng

Webber Wentzel


“Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview về cơ bản là một chiếc ô quản trị những nội dung chúng tôi bảo vệ, từ tính năng xác thực đa yếu tố đến chính sách ngăn mất dữ liệu. Với bản nâng cấp này, chúng tôi có thể giảm khoảng 10 phần trăm chi phí kết hợp bảo mật và hoạt động.”

– Bethuel Lebepe, Phân tích viên Bảo mật CNTT.

Các tài nguyên khác

Blog về Trình quản lý Tuân thủ

Xem thông báo mới nhất về Trình quản lý Tuân thủ.

Tài liệu kỹ thuật

Khám phá tài liệu kỹ thuật về Trình quản lý Tuân thủ.

Hướng dẫn tương tác về Trình quản lý Tuân thủ

Tìm hiểu cách sử dụng Trình quản lý Tuân thủ.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.