Tuân thủ về Giao tiếp của Microsoft Purview

Khuyến khích giao tiếp an toàn và tuân thủ.

A group of workers sitting on desks with desktop computers working.

Giao tiếp an toàn và tuân thủ

Đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ theo quy định và giải quyết vi phạm quy tắc ứng xử doanh nghiệp.

Cẩm nang có thể tùy chỉnh thông minh

Sử dụng máy học để phát hiện vi phạm trên Microsoft Teams, Exchange Online và các nguồn không phải của Microsoft.

Quy trình khắc phục linh hoạt

Nhanh chóng hành động với các vi phạm và loại bỏ tin nhắn buộc tội trên Teams bằng quy trình khắc phục.

Quyền riêng tư tích hợp sẵn

Xác định và điều tra các rủi ro trong giao tiếp mà vẫn duy trì quyền riêng tư của người dùng cuối.

Khuyến khích văn hóa tích cực trong doanh nghiệp

60%

nhân viên công nghệ thông tin cho biết việc phát hiện ngôn ngữ mang tính xúc phạm sẽ nâng cao tinh thần công ty.1

45%

khách hàng doanh nghiệp được quản lý sẽ phát hiện ra các hoạt động giao tiếp không phù hợp trong nội dung âm thanh hoặc video vào năm 2025.2, 3

Các tính năng chính trong Tuân thủ về Giao tiếp của Microsoft Purview

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Thật dễ dàng để bắt đầu

Khám phá các rủi ro trong giao tiếp như quấy rối, đe dọa hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm với các hành động dựa trên chính sách được đề xuất.

 

Tìm hiểu thêm về hành động dựa trên chính sách được đề xuất

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Điều tra và khắc phục

Nhanh chóng xác định và thực hiện hành động đối với tin nhắn có đặc điểm khớp với chính sách của tổ chức bạn bằng quy trình khắc phục tích hợp sẵn.

 

Tìm hiểu cách điều tra cảnh báo

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Quyền riêng tư tích hợp sẵn

Tùy chỉnh để cải thiện quyền riêng tư tích hợp sẵn, bao gồm ẩn danh hóa, kiểm soát quyền truy nhập dựa trên vai trò, chọn tham gia được người dùng xác nhận rõ ràng với người quản trị và biên bản kiểm tra.

 

Tìm hiểu về ẩn danh hóa và kiểm soát quyền truy nhập dựa trên vai trò

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Thật dễ dàng để bắt đầu

Khám phá các rủi ro trong giao tiếp như quấy rối, đe dọa hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm với các hành động dựa trên chính sách được đề xuất.

 

Tìm hiểu thêm về hành động dựa trên chính sách được đề xuất

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Điều tra và khắc phục

Nhanh chóng xác định và thực hiện hành động đối với tin nhắn có đặc điểm khớp với chính sách của tổ chức bạn bằng quy trình khắc phục tích hợp sẵn.

 

Tìm hiểu cách điều tra cảnh báo

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Quyền riêng tư tích hợp sẵn

Tùy chỉnh để cải thiện quyền riêng tư tích hợp sẵn, bao gồm ẩn danh hóa, kiểm soát quyền truy nhập dựa trên vai trò, chọn tham gia được người dùng xác nhận rõ ràng với người quản trị và biên bản kiểm tra.

 

Tìm hiểu về ẩn danh hóa và kiểm soát quyền truy nhập dựa trên vai trò

Ý kiến phản hồi từ khách hàng

Toronto Dominion.

TD Securities sử dụng mẫu Tuân thủ về Giao tiếp để đảm bảo việc triển khai Microsoft Teams một cách tuân thủ

TD Securities sử dụng mẫu Tuân thủ về Giao tiếp để giúp đảm bảo việc triển khai Microsoft Teams toàn hệ thống, an toàn và tuân thủ cao.

Các tài nguyên khác

Nhận hướng dẫn từng bước

Khám phá hướng dẫn tương tác của chúng tôi, với hướng dẫn từ chuyên gia về cách thiết lập mẫu Tuân thủ về Giao tiếp.

Luôn cập nhật

Đọc thông báo mới nhất về Tuân thủ về Giao tiếp.

Bắt đầu với Microsoft Security

1. Nghiên cứu định lượng về các tùy chọn và biện pháp thực hiện Tuân thủ về Giao tiếp năm 2021 của Microsoft.
2. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.
GARTNER và Magic Quadrant là thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.
3. Magic Quadrant của Gartner về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp, Michael Hoeff | Jeff Vogel | Chandra Mukhyala, 24/01/2022