Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Microsoft Security là đơn vị dẫn đầu ngành

Các nhà phân tích có sức ảnh hưởng đã liên tục công nhận các giải pháp của Microsoft về bảo mật, tuân thủ và quản lý danh tính.

Sự công nhận trong ngành

Gartner

Đơn vị dẫn đầu trong hai báo cáo Gartner® Magic Quadrant™.

Forrester

Đơn vị dẫn đầu trong ba danh mục của Forrester Wave™.

MITRE ATT&CK

Đơn vị dẫn đầu trong Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK® 2022.

IDC

Đơn vị dẫn đầu trong IDC MarketScape: Bảo mật điểm cuối hiện đại trên toàn thế giới.

 • Gartner® Magic Quadrant™ về Quản lý quyền truy nhập

  Tìm hiểu lý do Microsoft được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu năm thứ năm liên tiếp trong Magic Quadrant về Quản lý quyền truy nhập năm 2021.1 2

 • Forrester Wave™: Phát hiện và phản hồi điểm cuối

  Đọc lý do Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối được vinh danh là đơn vị dẫn đầu trong Forrester Wave™: Nhà cung cấp dịch vụ phát hiện và phản hồi điểm cuối, Q2 2022.3

 • Giải pháp phát hiện và phản hồi mở rộng dẫn đầu ngành

  Năm thứ tư liên tiếp, Bộ bảo vệ Microsoft 365 đã thể hiện khả năng bảo vệ dẫn đầu trong Đánh giá doanh nghiệp ATT&CK® độc lập của MITRE Engenuity.4

 • IDC MarketScape: Bảo mật điểm cuối dành cho doanh nghiệp

  Tìm hiểu lý do Microsoft được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong IDC MarketScape: Đánh giá nhà cung cấp trên toàn thế giới về bảo mật điểm cuối hiện đại dành cho doanh nghiệp năm 2021.5

 • Magic Quadrant về Quản lý quyền truy nhập

  Microsoft được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant về Quản lý quyền truy nhập năm 2021.1 2

 • Magic Quadrant về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp

  Microsoft được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant về Lưu trữ thông tin năm 2022.1 6

 • Forrester Wave™: Phát hiện và phản hồi điểm cuối

  Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối đã được vinh danh là đơn vị dẫn đầu trong Forrester Wave™: Nhà cung cấp dịch vụ phát hiện và phản hồi điểm cuối, Q2 2022.3

 • Forrester Wave™: Quản lý điểm cuối hợp nhất

  Microsoft Endpoint Manager đã được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Forrester Wave™: Quản lý điểm cuối hợp nhất, Q4 2021.7

 • Forrester New Wave™: Phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR)

  Bộ bảo vệ Microsoft được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Forrester New Wave™: Phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR), Q4 2021.8

 • Giải pháp phát hiện và phản hồi mở rộng dẫn đầu ngành

  Bộ bảo vệ Microsoft 365 đã thể hiện khả năng bảo vệ dẫn đầu trong Đánh giá doanh nghiệp ATT&CK® độc lập của MITRE Engenuity.4

 • Đơn vị dẫn đầu trong bảo mật điểm cuối dành cho doanh nghiệp

  Microsoft đã được đưa vào danh mục Đơn vị dẫn đầu trong IDC MarketScape: Đánh giá nhà cung cấp trên toàn thế giới về bảo mật điểm cuối hiện đại dành cho doanh nghiệp năm 2021.5

 • Đơn vị dẫn đầu trong bảo mật điểm cuối dành cho doanh nghiệp nhỏ

  Microsoft đã được đưa vào danh mục Đơn vị dẫn đầu trong IDC MarketScape: Đánh giá nhà cung cấp trên toàn thế giới về bảo mật điểm cuối hiện đại dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021.9

Quay về các tab

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật dành cho bạn ngay hôm nay.
 • [1] Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có chức danh khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến từ tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner từ chối mọi sự bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ sự bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.
  GARTNER và Magic Quadrant là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.
 • [2] Gartner Magic Quadrant về Quản lý quyền truy nhập, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17/11/2021.
 • [3] Forrester Wave™: Nhà cung cấp dịch vụ phát hiện và phản hồi điểm cuối, Q2 2022, Allie Mellen, Tháng Tư 2022.
 • [4] © 2021 Tập đoàn MITRE. Ấn phẩm này được sao chép và phân phối khi đã có sự cho phép của Tập đoàn MITRE.
 • [5] Suby, Michael, IDC MarketScape: Đánh giá nhà cung cấp trên toàn thế giới về bảo mật điểm cuối hiện đại dành cho doanh nghiệp năm 2021, Tháng Mười Một 2021.
 • [6] Gartner Magic Quadrant về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 24/01/2022.
 • [7] Forrester Wave™: Quản lý điểm cuối hợp nhất, Q4 2021, Andrew Hewitt, Will McKeon-White, Tháng Mười Một 2021.
 • [8] Forrester New Wave™: Phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR), Q4 2021, Allie Mellen, Tháng Mười 2021.
 • [9] Suby, Michael, IDC MarketScape: Đánh giá nhà cung cấp trên toàn thế giới về bảo mật điểm cuối hiện đại dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021, Tháng Mười Một 2021.
Theo dõi Microsoft