A person pointing at a screen on the wall.

Khi nhóm của bạn đi trước hai bước thì bảo mật chính là sự đổi mới

Bảo vệ tổ chức của bạn trước các mối đe dọa trên nhiều thiết bị, danh tính, ứng dụng, email, dữ liệu và khối lượng công việc trên đám mây.

Tên sản phẩm của chúng tôi đã thay đổi

Tìm hiểu thêm về Microsoft Sentinel (trước đây là Azure Sentinel) và Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Đám mây (trước đây là Bộ bảo vệ Azure).

Ngăn chặn vi phạm trong toàn bộ tổ chức của bạn

Bảo vệ mọi đám mây, mọi nền tảng

Bảo vệ Azure, AWS và Google Cloud cũng như các nền tảng Windows, máy Mac, Linux, iOS, Android và IoT.

Sở hữu các công cụ bảo mật tích hợp hàng đầu

Ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công nhờ trải nghiệm hợp nhất tích hợp sẵn và chức năng XDR đầu cuối.

Hỗ trợ ứng phó nhanh

Giúp nhóm hoạt động bảo mật của bạn giải quyết các mối đe dọa nhanh hơn bằng AI, tự động hóa và chuyên môn.

An investigation in Microsoft Sentinel including multi-colored circles connected by arrows.

Microsoft Sentinel

Có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp với công cụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật ngay trên đám mây (SIEM) từ Microsoft. Tổng hợp dữ liệu bảo mật từ hầu hết mọi nguồn và áp dụng AI để phân tách tạp nhiễu khỏi các sự kiện hợp pháp, tương quan cảnh báo trên các chuỗi tấn công phức tạp, đồng thời tăng tốc ứng phó trước mối đe dọa bằng khả năng điều phối và tự động hóa tích hợp. Không cần thiết lập và bảo trì hạ tầng bảo mật, mở rộng quy mô một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu bảo mật và giảm chi phí với sự linh hoạt của đám mây.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công trên khắp các danh tính, điểm cuối, ứng dụng, email, dữ liệu và ứng dụng đám mây với chức năng XDR. Điều tra và ứng phó các cuộc tấn công với biện pháp bảo vệ tốt nhất luôn sẵn sàng. Tìm kiếm các mối đe dọa và dễ dàng điều phối hoạt động ứng phó của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất.

An investigation in Microsoft Defender for Cloud showing a human operated ransomware attack.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Đám mây

Bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây kết hợp và trên nhiều đám mây của bạn bằng các chức năng XDR tích hợp sẵn. Bảo mật máy chủ, cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ, bộ chứa và thiết bị IoT của bạn. Tập trung vào những điều quan trọng nhất với cảnh báo ưu tiên.

An investigation in Microsoft Sentinel including multi-colored circles connected by arrows.

Microsoft Sentinel

Có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp với công cụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật ngay trên đám mây (SIEM) từ Microsoft. Tổng hợp dữ liệu bảo mật từ hầu hết mọi nguồn và áp dụng AI để phân tách tạp nhiễu khỏi các sự kiện hợp pháp, tương quan cảnh báo trên các chuỗi tấn công phức tạp, đồng thời tăng tốc ứng phó trước mối đe dọa bằng khả năng điều phối và tự động hóa tích hợp. Không cần thiết lập và bảo trì hạ tầng bảo mật, mở rộng quy mô một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu bảo mật và giảm chi phí với sự linh hoạt của đám mây.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Bộ bảo vệ Microsoft 365

Ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công trên khắp các danh tính, điểm cuối, ứng dụng, email, dữ liệu và ứng dụng đám mây với chức năng XDR. Điều tra và ứng phó các cuộc tấn công với biện pháp bảo vệ tốt nhất luôn sẵn sàng. Tìm kiếm các mối đe dọa và dễ dàng điều phối hoạt động ứng phó của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất.

An investigation in Microsoft Defender for Cloud showing a human operated ransomware attack.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Đám mây

Bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây kết hợp và trên nhiều đám mây của bạn bằng các chức năng XDR tích hợp sẵn. Bảo mật máy chủ, cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ, bộ chứa và thiết bị IoT của bạn. Tập trung vào những điều quan trọng nhất với cảnh báo ưu tiên.

Tăng hiệu quả cho bộ phận Hoạt động bảo mật

Microsoft hỗ trợ bộ phận bảo vệ của tổ chức bạn bằng cách cung cấp các công cụ và thông tin phù hợp cho người phù hợp. Nhận thông tin chuyên sâu về toàn bộ tổ chức của bạn, nhờ SIEM, Microsoft Sentinel trên nền tảng đám mây của chúng tôi. Sử dụng chức năng XDR tự động, được tích hợp để tăng hiệu suất và tính hiệu quả với Bộ bảo vệ Microsoft 365 và Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Đám mây. Bảo vệ trước các cuộc tấn công hiện đại bằng SIEM và XDR hoạt động trên đám mây.

Công cụ tự đánh giá độ trưởng thành của hoạt động bảo mật

Tìm hiểu xem trung tâm hoạt động bảo mật của bạn đã sẵn sàng để phát hiện, ứng phó và phục hồi trước các mối đe dọa chưa.

A person using a tablet and pen.

Khách hàng Microsoft 365 E5 có thể tiết kiệm khi sử dụng Microsoft Sentinel

Khách hàng Microsoft 365 E5 và Microsoft 365 E5 Security có thể nhận tín dụng Azure lên đến 100 MB/người dùng mỗi tháng tải nạp dữ liệu Microsoft 365 vào Microsoft Sentinel, tiết kiệm 1.500 USD cho việc triển khai 3.500 chỗ điển hình mỗi tháng.

A preview of Microsoft Sentinel showing services, recent resources, navigation options and tools.

Khám phá cách những khách hàng này bảo vệ tổ chức của mình bằng tính năng bảo vệ trước mối đe dọa được tích hợp từ Microsoft

MVP Health Care.
Thycotic.
MITA.
UiPath.
Duck Creek Technology.
 MVP Health Care logo

Khi nhìn vào các nhà cung cấp và nền tảng khác, chúng tôi nhận ra đó là điều không cần phải bàn cãi. Microsoft mang đến giải pháp gắn kết mà chúng tôi cần. Những lợi ích mà giải pháp mang đến hoàn toàn phù hợp với định hướng của chúng tôi. Giải pháp này đã trở thành sự hỗ trợ tuyệt vời cho chúng tôi.

- Michael Della Villa: Giám đốc Công nghệ thông tin và Trưởng bộ phận Dịch vụ chung, MVP Health Care

Các tài nguyên bảo vệ trước mối đe dọa bổ sung

Chống lại các cuộc tấn công tinh vi ở cấp quốc gia

Luôn đi trước các xu hướng tấn công liên tục, nâng cao. Tìm hướng dẫn, bình luận và thông tin chuyên sâu.

Bảo vệ môi trường đa đám mây

Tìm hiểu cách Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Đám mây có thể giúp bạn bảo vệ môi trường đa đám mây.

Di chuyển SIEM lên đám mây

Kết quả khảo sát cho thấy lý do tại sao ngày càng có nhiều chuyên gia bảo mật chuyển sang SIEM trên nền điện toán đám mây.

Video Microsoft Mechanics

Tham gia cùng Phó chủ tịch Microsoft Security, Rob Lefferts để có cái nhìn sâu hơn về Bộ bảo vệ Microsoft.

Bắt đầu với Microsoft Security

Điền vào biểu mẫu để yêu cầu cuộc gọi nhằm biết thêm thông tin về Microsoft 365 hoặc Microsoft Azure.

1. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.
GARTNER và Magic Quadrant là thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.
2. Gartner Magic Quadrant về Nền tảng bảo vệ điểm cuối, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 05/05/2021.
3. Magic Quadrant của Gartner về Trình cung cấp bảo mật truy nhập đám mây, Steve Riley | Craig Lawson, 28/10/2020.
4. Forrester New Wave™: Nhà cung cấp tính năng Phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR), Q4 2021, Allie Mellen, Tháng Mười năm 2021.
5. Forrester Wave™: Phần mềm bảo mật điểm cuối dưới dạng dịch vụ, Q2 2021, Chris Sherman cùng với Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, Tháng Năm 2021.
6. Forrester Wave™: Bảo mật email doanh nghiệp, Q2 2021 Joseph Blankenship, Claire O'Malley, Tháng Năm 2021.
7. Nghiên cứu ủy quyền do Forrester Consulting tiến hành, Tháng Mười Một 2020.
8. Nghiên cứu ủy quyền do Forrester Consulting tiến hành, Tháng Hai 2021.

Microsoft Sentinel là công cụ SIEM trên nền tảng đám mây, Bộ bảo vệ Microsoft 365 cung cấp các chức năng XDR cho môi trường người dùng cuối (email, tài liệu, danh tính, ứng dụng và điểm cuối); và Bộ bảo vệ Microsoft cung cấp các chức năng XDR cho hạ tầng và nền tảng đa đám mây bao gồm máy ảo, cơ sở dữ liệu, bộ chứa và IoT.