Chức năng bảo vệ trước mối đe dọa được tích hợp với SIEM và XDR

Ngăn chặn các cuộc tấn công trên toàn bộ tổ chức của bạn.

An office with blue glass dividers between desks and the words Protect, Detect and Respond on the walls.

Azure Sentinel được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Forester Wave

Nghiên cứu của Forrester đã vinh danh Microsoft Azure Sentinel là "Đơn vị dẫn đầu" trong The Forrester WaveTM: Nhà cung cấp nền tảng phân tích bảo mật, Q4 2020, với xếp hạng hàng đầu về Chiến lược.

Tận dụng tối ưu cả hai thế giới

Hãy tưởng tượng bạn có thể nhìn thấy mối đe dọa trên mọi tài nguyên của mình, sở hữu AI kết hợp các tín hiệu lại với nhau và cho bạn biết thông tin quan trọng nhất, cũng như khả năng phản hồi nhanh trên toàn tổ chức. Với chức năng quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) cùng chức năng phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) của Microsoft, bộ phận bảo vệ được cung cấp đầy đủ ngữ cảnh và khả năng tự động hóa cần thiết để ngăn chặn cả những cuộc tấn công xuyên miền, phức tạp nhất.

Bảo mật toàn diện, tích hợp

Có được khả năng quan sát toàn diện về tất cả tài nguyên của bạn.

Al và tự động hóa

Giảm quá tải tín hiệu bằng AI và thông tin chuyên sâu.

Tận dụng thời gian và thông tin chuyên sâu

Dành thời gian tiết kiệm được để áp dụng kiến thức và ngăn chặn các mối đe dọa.

Tăng hiệu quả cho bộ phận Hoạt động bảo mật

Tính năng bảo vệ trước mối đe dọa được tích hợp của Microsoft hỗ trợ bộ phận bảo vệ của tổ chức bạn bằng cách cung cấp các công cụ và thông tin phù hợp cho đúng người. Có được thông tin chuyên sâu, toàn diện về toàn bộ tổ chức của bạn, nhờ SIEM Azure Sentinel ngay trên đám mây của chúng tôi. Sử dụng chức năng phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) tự động, được tích hợp để tăng hiệu suất và hiệu quả với Bộ bảo vệ Microsoft. Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công hiện đại bằng SIEM và XDR hoạt động trên đám mây.

Lợi ích của Microsoft 365 E5 với Azure Sentinel

Khách hàng của Microsoft 365 E5 và Microsoft 365 E5 Security có thể nhận tín dụng Azure lên đến 100 MB/người dùng mỗi tháng tải nạp dữ liệu Microsoft 365, tiết kiệm 1.500 USD cho việc triển khai 3.500 chỗ điển hình mỗi tháng.

RapidDeploy hỗ trợ cứu mạng sống bằng Azure Sentinel

Những người phản hồi đầu tiên hành động nhanh với sự trợ giúp của hệ thống điều phối trên nền điện toán đám mây từ RapidDeploy. Azure Sentinel cung cấp khả năng quan sát hoàn thiện, phản hồi tự động và triển khai nhanh chóng với tổng chi phí sở hữu thấp.

 

"Azure Security Center cung cấp một lăng kính duy nhất, cho phép chúng tôi cải thiện vị thế bảo mật đám mây của mình. Chúng tôi hiện có thể xem các đề xuất về cách bảo mật dịch vụ của mình, nhận cảnh báo về mối đe dọa đối với khối lượng công việc và nhanh chóng truyền tất cả thông tin đó đến Azure Sentinel để thực hiện tìm kiếm mối đe dọa thông minh."

 

Stuart Gregg, Trưởng nhóm Hoạt động an ninh mạng, ASOS

Các tài nguyên bảo vệ trước mối đe dọa bổ sung

Video An ninh mạng hiện nay

Ann Johnson và các chuyên gia bảo mật Azure khác thảo luận về tình trạng bảo mật đám mây và năm biện pháp tối ưu hiệu quả nhất.

Azure Defender

Tìm hiểu cách Azure Defender có thể bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây kết hợp của bạn.

Di chuyển SIEM lên đám mây

Kết quả khảo sát cho thấy lý do tại sao ngày càng có nhiều chuyên gia bảo mật chuyển sang SIEM trên nền điện toán đám mây.

Video Microsoft Mechanics

Tham gia cùng Phó Chủ tịch Microsoft Security, Rob Lefferts để có cái nhìn sâu hơn về Bộ bảo vệ Microsoft mới được công bố.

Bộ bảo vệ trước mối đe dọa của Microsoft được cung cấp qua Microsoft Azure Sentinel, công cụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM), cùng với Bộ bảo vệ Microsoft, phương pháp tiếp cận của chúng tôi về chức năng phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR). Bộ bảo vệ Microsoft 365 cung cấp chức năng XDR cho các môi trường của người dùng cuối (email, tài liệu, danh tính, ứng dụng và điểm cuối). Azure Defender cung cấp chức năng XDR cho hạ tầng và nền tảng đám mây, bao gồm máy ảo, cơ sở dữ liệu, bộ chứa và IoT.