Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối

Khám phá và bảo mật các thiết bị điểm cuối trên khắp doanh nghiệp đa nền tảng của bạn.

Device screen showing the Microsoft Defender Security Center security operations dashboard

Tâm điểm của bảo mật điểm cuối toàn diện

Nhanh chóng ngăn chặn các cuộc tấn công, mở rộng quy mô tài nguyên bảo mật và phát triển hệ thống phòng vệ trên các hệ điều hành và thiết bị mạng.

Nhanh chóng ngăn chặn các mối đe dọa

Có được lợi thế trước các mối đe dọa tinh vi như mã độc tống tiền và các cuộc tấn công tầm cỡ quốc gia.

Tăng quy mô bảo mật của bạn

Giúp người bảo vệ chủ động về mặt thời gian để ưu tiên rủi ro và nâng cao vị thế bảo mật của bạn.

Phát triển hệ thống phòng vệ của bạn

Vượt trên các xilô điểm cuối và phát triển khả năng bảo mật dựa trên nền tảng cho phương pháp phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) và Zero Trust. 

Chức năng

Có được góc nhìn tổng thể về môi trường của bạn, giảm bớt các mối đe dọa nâng cao và phản hồi các cảnh báo từ một nền tảng hợp nhất, duy nhất.

Device inventory list in Microsoft 365 Defender.

Loại bỏ các điểm mù trong môi trường của bạn

Khám phá các điểm cuối cũng như thiết bị mạng không được quản lý và trái phép, đồng thời bảo mật các tài nguyên này bằng quy trình tích hợp.

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint threat and vulnerability management dashboard

Khám phá các lỗ hổng và cấu hình sai trong thời gian thực

Kết hợp bảo mật và CNTT với chức năng quản lý mối đe dọa và lỗ hổng để nhanh chóng khám phá, ưu tiên và khắc phục lỗ hổng cũng như cấu hình sai.


Tìm hiểu thêm

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint investigation graph

Nhanh chóng chuyển từ cảnh báo sang khắc phục ở quy mô lớn với chức năng tự động hóa

Tự động điều tra các cảnh báo và khắc phục các mối đe dọa phức tạp chỉ trong vài phút. Áp dụng các biện pháp tối ưu và thuật toán đưa ra quyết định thông minh để xác định các mối đe dọa đang hoạt động và xác định hành động cần thực hiện.

Xem video

Device screen displaying Windows Security protection history showing details about a blocked threat.

Chặn các mối đe dọa và phần mềm xấu tinh vi

Bảo vệ chống lại phần mềm xấu đa hình và biến hóa chưa từng thấy trước đây cũng như các mối đe dọa dựa trên tệp và không dựa trên tệp với khả năng bảo vệ thế hệ tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về khả năng bảo vệ thế hệ tiếp theo

Device screen displaying Microsoft Defender Security Center showing alert details about a pass-the-ticket attack.

Phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công nâng cao bằng khả năng giám sát và phân tích mối đe dọa chuyên sâu

Hỗ trợ trung tâm hoạt động bảo mật bằng kiến thức chuyên sâu, cùng khả năng giám sát và phân tích mối đe dọa nâng cao. Phát hiện các cuộc tấn công và hoạt động khai thác chưa từng biết bằng cách sử dụng chức năng phân tích hành vi nâng cao và máy học.

Tìm hiểu cách điều tra sự cố

Device screen displaying Microsoft 365 security attack surface reduction rule detections

Loại bỏ rủi ro và giảm bề mặt tấn công

Sử dụng biện pháp giảm bề mặt tấn công để giảm thiểu các khu vực dễ bị mối đe dọa tấn công trong tổ chức của bạn.

Tìm hiểu về biện pháp giảm bề mặt tấn công

Device screen displaying Microsoft Defender service status.

Bảo vệ các thiết bị di động của bạn

Sở hữu các chức năng bảo vệ thiết bị di động khỏi các mối đe dọa dành cho Android và iOS với Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối.

Device screen displaying Microsoft defender configuration management.

Đơn giản hóa hoạt động quản lý bảo mật điểm cuối

Xem các hoạt động cấu hình, triển khai và quản lý điểm cuối qua Microsoft Endpoint Manager.

Device inventory list in Microsoft 365 Defender.

Loại bỏ các điểm mù trong môi trường của bạn

Khám phá các điểm cuối cũng như thiết bị mạng không được quản lý và trái phép, đồng thời bảo mật các tài nguyên này bằng quy trình tích hợp.

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint threat and vulnerability management dashboard

Khám phá các lỗ hổng và cấu hình sai trong thời gian thực

Kết hợp bảo mật và CNTT với chức năng quản lý mối đe dọa và lỗ hổng để nhanh chóng khám phá, ưu tiên và khắc phục lỗ hổng cũng như cấu hình sai.


Tìm hiểu thêm

Device screen displaying Microsoft Defender for Endpoint investigation graph

Nhanh chóng chuyển từ cảnh báo sang khắc phục ở quy mô lớn với chức năng tự động hóa

Tự động điều tra các cảnh báo và khắc phục các mối đe dọa phức tạp chỉ trong vài phút. Áp dụng các biện pháp tối ưu và thuật toán đưa ra quyết định thông minh để xác định các mối đe dọa đang hoạt động và xác định hành động cần thực hiện.

Xem video

Device screen displaying Windows Security protection history showing details about a blocked threat.

Chặn các mối đe dọa và phần mềm xấu tinh vi

Bảo vệ chống lại phần mềm xấu đa hình và biến hóa chưa từng thấy trước đây cũng như các mối đe dọa dựa trên tệp và không dựa trên tệp với khả năng bảo vệ thế hệ tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về khả năng bảo vệ thế hệ tiếp theo

Device screen displaying Microsoft Defender Security Center showing alert details about a pass-the-ticket attack.

Phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công nâng cao bằng khả năng giám sát và phân tích mối đe dọa chuyên sâu

Hỗ trợ trung tâm hoạt động bảo mật bằng kiến thức chuyên sâu, cùng khả năng giám sát và phân tích mối đe dọa nâng cao. Phát hiện các cuộc tấn công và hoạt động khai thác chưa từng biết bằng cách sử dụng chức năng phân tích hành vi nâng cao và máy học.

Tìm hiểu cách điều tra sự cố

Device screen displaying Microsoft 365 security attack surface reduction rule detections

Loại bỏ rủi ro và giảm bề mặt tấn công

Sử dụng biện pháp giảm bề mặt tấn công để giảm thiểu các khu vực dễ bị mối đe dọa tấn công trong tổ chức của bạn.

Tìm hiểu về biện pháp giảm bề mặt tấn công

Device screen displaying Microsoft Defender service status.

Bảo vệ các thiết bị di động của bạn

Sở hữu các chức năng bảo vệ thiết bị di động khỏi các mối đe dọa dành cho Android và iOS với Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối.

Device screen displaying Microsoft defender configuration management.

Đơn giản hóa hoạt động quản lý bảo mật điểm cuối

Xem các hoạt động cấu hình, triển khai và quản lý điểm cuối qua Microsoft Endpoint Manager.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng ngăn chặn các cuộc tấn công, mở rộng quy mô tài nguyên bảo mật và phát triển hệ thống phòng vệ qua việc cung cấp hệ thống bảo mật điểm cuối tốt nhất trên Windows, macOS, Linux, Android, iOS và các thiết bị mạng. Cảm thấy tự tin với biện pháp tiếp cận bảo mật của mình khi biết rằng Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối mang tới các công cụ và thông tin chuyên sâu cần thiết để bạn có được góc nhìn tổng thể về môi trường, giảm bớt các mối đe dọa nâng cao và ngay lập tức phản hồi các cảnh báo từ một nền tảng hợp nhất, duy nhất.

Chức năng bảo vệ trước mối đe dọa được tích hợp từ SIEM và XDR

Microsoft hỗ trợ bộ phận bảo vệ của tổ chức bạn bằng cách cung cấp các công cụ và thông tin phù hợp cho người phù hợp. Kết hợp khả năng quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) với phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) để tăng hiệu quả và hiệu suất đồng thời bảo mật hạ tầng kỹ thuật số của bạn.

 

Tìm hiểu thêm về bảo vệ trước mối đe dọa

Bộ bảo vệ Microsoft 365

 

Ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công trên toàn bộ khối lượng công việc Microsoft 365 của bạn với các chức năng XDR tích hợp sẵn.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Bộ bảo vệ Microsoft 365

 

Ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công trên toàn bộ khối lượng công việc Microsoft 365 của bạn với các chức năng XDR tích hợp sẵn.

Sự công nhận trong ngành

Hãy xem khách hàng của chúng tôi nói gì

So sánh các tùy chọn mua linh hoạt

Khám phá các chức năng bảo mật toàn diện trong Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối P2, đi kèm với Microsoft 365 E5, và Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối P1, đi kèm với Microsoft 365 E3.

Chức năng bảo vệ điểm cuối tập trung vào việc phòng tránh

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối P1

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối P1 cung cấp một tập hợp các chức năng nền tảng, bao gồm chống phần mềm có hại, giảm bề mặt tấn công và quyền truy nhập có điều kiện dựa trên thiết bị hàng đầu trong ngành.

 • Các công cụ bảo mật hợp nhất và quản lý tập trung
 • Chống phần mềm có hại thế hệ tiếp theo
 • Quy tắc giảm bề mặt tấn công
 • Điều khiển thiết bị (chẳng hạn như USB)
 • Tường lửa điểm cuối
 • Bảo vệ mạng
 • Kiểm soát web / chặn URL dựa trên danh mục
 • Truy nhập có điều kiện dựa trên thiết bị
 • Truy nhập thư mục có kiểm soát
 • API, trình kết nối SIEM, thông tin về mối đe dọa tùy chỉnh
 • Kiểm soát ứng dụng

Bảo vệ điểm cuối qua các chức năng phát hiện và phản hồi nâng cao

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối P2

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối P2 cung cấp bộ chức năng hoàn chỉnh, bao gồm mọi tính năng có trong P1 cùng với các tính năng phát hiện điểm cuối và phản hồi, tự động điều tra và phản hồi sự cố, cũng như quản lý mối đe dọa và lỗ hổng.

Bao gồm mọi tính năng có trong P1 cùng với:

 • Phát hiện điểm cuối và phản hồi
 • Tự động điều tra và khắc phục
 • Quản lý mối đe dọa và lỗ hổng
 • Thông tin về mối đe dọa (phân tích mối đe dọa)
 • Hộp cát (phân tích sâu)
 • Chuyên gia về Mối đe dọa của Microsoft6

Sản phẩm Bộ bảo vệ Microsoft liên quan

Bảo vệ trước mối đe dọa trên mạng với tính năng bảo mật tốt nhất từ Microsoft.

Các tài nguyên khác

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.

 1. Forrester và Forrester Wave là các nhãn hiệu của Forrester Research, Inc.
 2. Forrester Wave™: Nhà cung cấp dịch vụ phát hiện điểm cuối và phản hồi, Q2 2022, Allie Mellen, Tháng Tư 2022.
 3. Forrester New Wave™: Nhà cung cấp tính năng Phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR), Q4 2021, Allie Mellen, Tháng Mười 2021.
 4. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.
  GARTNER và Magic Quadrant là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.
 5. Magic Quadrant của Gartner về Nền tảng bảo vệ điểm cuối, Peter Firstbrook, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Lawrence Pingree, Paul Webber, 05/05/2021.
 6. Bao gồm Thông báo Tấn công Mục tiêu (TAN) và Chuyên gia theo Yêu cầu (EOD). Khách hàng phải đăng ký TAN và có thể mua EOD dưới dạng phần bổ trợ.
 7. Ứng dụng sẵn có trên Windows, macOS, Android™ và iOS trong một số khu vực thanh toán của Microsoft 365 Family hoặc Personal.