Tăng cường vị thế bảo mật của bạn

Sử dụng các thông tin chuyên sâu và hướng dẫn thông minh để tăng cường tình trạng bảo mật của tổ chức bạn với Microsoft Secure Score.

Đánh giá vị thế bảo mật hiện tại của bạn và xác định điểm cải tiến tiềm năng trong toàn bộ các khối lượng công việc của Microsoft 365 với khả năng quan sát tập trung từ Secure Score.

Microsoft Secure Score

Có được khả năng quan sát, thông tin chuyên sâu và hướng dẫn để tối đa hóa bảo mật và tận dụng lợi thế từ Microsoft 365.

Khả năng quan sát trong toàn doanh nghiệp

Đánh giá tình trạng bảo mật của tổ chức qua toàn bộ tài sản kỹ thuật số của tổ chức.

Hướng dẫn thông minh

Xác định được nơi cần cải thiện tình trạng bảo mật bằng thông tin chuyên sâu và hướng dẫn tập trung vào mối đe dọa.

Kiểm soát toàn diện

Cải thiện tình trạng bảo mật bằng một tập hợp các biện pháp kiểm soát toàn diện.

Sở hữu bảo hiểm mạng tốt nhất

Bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các sự cố mạng với tình trạng bảo mật và bảo hiểm mạng tốt. Các công ty bảo hiểm tham gia hiện đang sử dụng Microsoft Secure Score để mang tới những mức giá dựa trên tình trạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Peet Limited

“Chúng tôi không ngừng làm việc để cải thiện Secure Score. Trước đây, tính năng chấm điểm đã trở thành hạt nhân chính trong lựa chọn của chúng tôi để chuyển sang Microsoft 365—các công cụ bảo mật của chúng tôi càng được cải thiện, chúng tôi càng làm công việc của mình tốt hơn, điểm bảo mật của chúng tôi sẽ càng cao hơn”.

—Justyn Bridge, Quản lý CNTT tại Peet Limited

 

MSC Technology North America

“Với [Secure Score trong] Microsoft Defender for Cloud (trước đây là Azure Security Center), chúng tôi có thể thấy được nơi cần đưa ra cải tiến nhằm giúp bảo mật các máy ảo Azure của mình vì dịch vụ này cho chúng tôi biết nơi có khả năng gặp rủi ro. Chúng tôi còn có thể sử dụng dịch vụ này với hạ tầng tại chỗ của mình, điều này cũng rất quan trọng.”

—Aaron Shvarts, Giám Đốc Bảo mật

Trường cao đẳng Ithaca

“Đội ngũ CNTT đã sử dụng Microsoft Secure Score để chỉ ra được những cơ hội trong việc cải tiến tình trạng bảo mật cho trường. Đề xuất đầu tiên của dịch vụ này là tăng cường bảo vệ danh tính và quyền truy nhập cho các tài khoản quản trị…”

—Jason Youngers, Giám đốc kiêm Giám đốc Bảo mật Thông tin

Christus Health

“Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối, thông qua việc công cụ này tích hợp Microsoft Secure Score cùng với Quản lý Mối đe dọa và Lỗ hổng đã mang tới cho chúng tôi thông tin chuyên sâu giúp bảo mật hơn hoạt động triển khai Windows 10 liên tục.”

—Brian Hamilton, Giám đốc mảng Điện toán đám mây cho Doanh nghiệp và Người dùng

Các tài nguyên khác

Giới thiệu Microsoft Secure Score

Tìm hiểu tất cả thông tin về Secure Score trong blog của chúng tôi và video Microsoft Mechanics.

Có gì mới cho các khách hàng

Tìm hiểu về những cải tiến mới nhất về sản phẩm được bổ sung cho Microsoft Secure Score.

Có gì mới cho các đối tác

Tìm hiểu cách mà các đối tác đang tận dụng lợi thế từ Microsoft Secure Score để làm hài lòng khách hàng và phát triển doanh nghiệp của mình.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Tìm hiểu cách sử dụng Microsoft Secure Score để cải thiện tình trạng bảo mật của tổ chức bạn.