Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Quản trị danh tính Microsoft Entra

Tự động đảm bảo đúng người có đúng quyền truy nhập vào đúng ứng dụng và dịch vụ ở đúng thời điểm.

Một người đang làm việc ở bàn làm việc.

Tái định hình khả năng truy nhập an toàn với Microsoft Entra

Khám phá những cải tiến mới nhất đối với quyền truy nhập và danh tính, cũng như cách tăng cường hệ thống phòng thủ của bạn với Microsoft Entra.

Nâng cao năng suất và bảo mật

Việc quản trị danh tính giúp tăng năng suất của nhân viên, cũng như đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và quy định.

Cải thiện năng suất

Tự động hóa quyền truy nhập cho nhân viên, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh vào các ứng dụng và dịch vụ – trên đám mây và tại chỗ – ở quy mô doanh nghiệp. Giúp đảm bảo mọi người đều có quyền truy nhập khi họ cần – trong khi gạt đi được gánh nặng về việc phê duyệt thủ công.

Tăng cường bảo mật

Giảm rủi ro phát sinh từ việc lạm dụng quyền truy nhập và đưa ra quyết định sáng suốt về quyền truy nhập dựa trên máy học. Thiết lập các yêu cầu về việc xem xét định kỳ nhằm đảm bảo nhu cầu không ngừng đối với người dùng, tư cách thành viên nhóm và quyền truy nhập.

Đơn giản mà mạnh mẽ. Đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Hợp lý hóa việc triển khai và hoạt động với sản phẩm trên nền điện toán đám mây. Hỗ trợ cả ứng dụng tại chỗ và đám mây. Tích hợp các ứng dụng Microsoft cùng với hàng trăm ứng dụng không phải của Microsoft một cách dễ dàng.

Tự động hóa các tác vụ định kỳ

Ủy quyền các yêu cầu truy nhập tài nguyên hàng ngày cho các nhóm kinh doanh có liên quan và tự động hóa quy trình phê duyệt quyền truy nhập tài nguyên thông thường để giúp bạn tập trung vào thông tin chuyên sâu và trường hợp ngoại lệ do AI đưa ra.

Quản trị quyền truy nhập vào các tài nguyên của bạn

Quản trị danh tính cho nhân viên và đối tác

Hình ảnh nhìn từ trên xuống của ba người đang ngồi làm việc trên máy tính xách tay ở bàn làm việc sát nhau

Tự động hóa toàn bộ vòng đời danh tính nhân viên

Thiết kế quy trình làm việc để tự động tạo danh tính khi có tín hiệu từ hệ thống nhân sự. Dễ dàng loại bỏ quyền truy nhập khi nhân viên rời khỏi tổ chức.

Một người đang viết ở bàn làm việc

Gán quyền truy nhập của nhân viên vào tài nguyên

Tự động gán quyền truy nhập vào ứng dụng và tài nguyên dựa trên tư cách thành viên nhóm nhân viên. Đảm bảo không để xảy ra xung đột quyền truy nhập (ví dụ: với người quản trị ứng dụng và người dùng ứng dụng) nhờ khả năng tách biệt nhiệm vụ. Ủy quyền quyết định truy nhập cho các nhóm doanh nghiệp.

Hai người đang trò chuyện trong khi nhìn vào một chiếc máy tính xách tay

Cho phép khách và đối tác truy nhập vào tài nguyên

Hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp cấp quyền truy nhập cho đối tác, nhà cung cấp và khách một cách an toàn thông qua chính các chức năng xem xét quyền truy nhập và quản lý quyền sử dụng mạnh mẽ mà nhân viên đang sử dụng – với cùng khả năng xử lý ngoại lệ và báo cáo phong phú.

Kiểm soát danh tính và quyền truy nhập

Tự động tạo danh tính và vai trò người dùng trong các ứng dụng mà người dùng cần truy nhập, cũng như duy trì và loại bỏ danh tính người dùng khi trạng thái hoặc vai trò thay đổi.

Các chức năng của Quản trị danh tính Microsoft Entra

Sở hữu khả năng quản trị danh tính mạnh mẽ và triển khai đơn giản với Quản trị danh tính Microsoft Entra.

Quản lý quyền sử dụng

Quản lý vòng đời của quyền truy nhập tài nguyên và danh tính ở quy mô lớn, bằng cách tự động hóa quy trình làm việc yêu cầu, việc gán quyền truy nhập, hoạt động xem xét và thời hạn.

Ảnh GIF hiển thị một người dùng đang dẫn hướng từ phần tổng quan về quy trình làm việc trong suốt vòng đời đến danh sách tác vụ cho một quy trình làm việc cụ thể

Quy trình làm việc trong suốt vòng đời

Thiết kế quy trình làm việc để đảm bảo nhân viên mới làm việc hiệu quả ngay lập tức – và quyền truy nhập sẽ bị loại bỏ khi nhân viên rời đi.

Xem xét quyền truy nhập tiêu chuẩn và dựa trên AI

Đảm bảo rằng người dùng hoặc khách có quyền truy nhập thích hợp và vẫn cần quyền đó, dựa trên thông tin chuyên sâu tự động. Cho phép tự đánh giá hoặc chỉ định người đánh giá.

Privileged identity management cho người dùng hoặc các nhóm

Tự động giảm thiểu rủi ro từ việc truy nhập quá mức, không cần thiết hoặc bị lạm dụng vào các tài nguyên quan trọng trong tổ chức của bạn khi kích hoạt vai trò dựa trên phê duyệt và thời gian.

Quay về các tab

Microsoft Entra ID Governance

Originally starting from USD$7.00 now starting from USD$7.00

USD$7.00 USD$7.00

người dùng/tháng

 • Quản trị danh tính Microsoft Entra có sẵn cho khách hàng Microsoft Entra ID P1 và P2 (Azure Active Directory P1 và P2).

 • Tăng năng suất bằng cách đảm bảo mọi người đều có quyền truy nhập khi họ cần mà không cần chờ phê duyệt thủ công.

 • Củng cố bảo mật bằng cách giảm rủi ro phát sinh từ việc lạm dụng quyền truy nhập và đưa ra quyết định sáng suốt về quyền truy nhập dựa trên máy học.

 • Tự động hóa quy trình phê duyệt quyền truy nhập tài nguyên thông thường để giúp bạn tập trung vào thông tin chuyên sâu và trường hợp ngoại lệ do AI đưa ra.

KuppingerCole Analysts

La bàn dẫn dầu về kết cấu danh tính

KuppingerCole đã xếp hạng Microsoft là Đơn vị dẫn đầu tổng thể, Đơn vị dẫn đầu thị trường, Đơn vị dẫn đầu về đổi mới và Đơn vị dẫn đầu về sản phẩm trong La bàn dẫn đầu về kết cấu danh tính 2022.

KuppingerCole Analysts

La bàn dẫn đầu về quản lý quyền truy nhập

KuppingerCole đã xếp hạng Microsoft là Đơn vị dẫn đầu tổng thể, Đơn vị dẫn đầu thị trường, Đơn vị dẫn đầu về đổi mới và Đơn vị dẫn đầu về sản phẩm trong La bàn dẫn đầu về quản lý quyền truy nhập 2022.

Khám phá dòng sản phẩm Microsoft Entra

Bảo vệ khả năng kết nối giữa mọi người, ứng dụng, tài nguyên và thiết bị với các sản phẩm truy nhập mạng và danh tính đa đám mây.

Quản lý quyền truy nhập và danh tính

 • Microsoft Entra ID (trước đây là Azure Active Directory)

  Quản lý và bảo vệ người dùng, ứng dụng, khối lượng công việc và thiết bị của bạn.

 • Quản trị danh tính Microsoft Entra

  Bảo vệ, giám sát và kiểm tra quyền truy nhập vào các tài nguyên quan trọng.

 • Danh tính bên ngoài Microsoft Entra

  Cung cấp cho khách hàng và đối tác quyền truy nhập an toàn vào mọi ứng dụng.

Danh mục danh tính mới

 • ID xác minh của Microsoft Entra

  Cung cấp và xác minh thông tin xác thực danh tính dựa trên các tiêu chuẩn mở.

 • Giải pháp Quản lý quyền của Microsoft Entra

  Quản lý quyền danh tính trên hạ tầng đa đám mây của bạn.

 • Microsoft Entra Workload ID

  Giúp các ứng dụng và dịch vụ có quyền truy nhập an toàn vào các tài nguyên đám mây.

Quyền truy nhập mạng

 • Microsoft Entra Truy cập Internet

  Truy nhập an toàn vào internet, phần mềm dưới dạng dịch vụ và ứng dụng Microsoft 365.

 • Microsoft Entra Truy cập Riêng tư

  Giúp người dùng kết nối an toàn với các ứng dụng riêng tư từ mọi nơi.

Tài liệu và nội dung đào tạo

Tài liệu về quản lý vòng đời

Xem cách thức hoạt động của chức năng quản lý vòng đời trong Microsoft Entra ID.

Các ứng dụng hoạt động với Microsoft Entra ID

Tìm tất cả các ứng dụng mà Microsoft Entra ID hỗ trợ trình kết nối cấp phép được tích hợp sẵn và tìm hiểu cách đặt cấu hình các ứng dụng đó.

Khái niệm về vòng đời và việc cấp phép

Xem tổng quan về vòng đời và quy trình cấp phép.

Đối tác triển khai

Tìm đối tác trợ giúp lập kế hoạch và triển khai.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật dành cho bạn ngay hôm nay. 

Theo dõi Microsoft