Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Các gói và giá của Microsoft Entra

Chọn tùy chọn tốt nhất cho nhu cầu về danh tính của bạn

Khám phá các sản phẩm và giá của hoạt động quản lý quyền truy nhập và danh tính

Azure Active Directory hiện giờ là Microsoft Entra ID.

Khám phá các gói và giá của Microsoft Entra
  • Biểu tượng dấu kiểm giới hạn Bao gồm một phần
  • Biểu tượng dấu kiểm đầy đủ Bao gồm

Microsoft Entra ID miễn phí

Originally starting from Miễn phí now starting from Miễn phí

Miễn phí Miễn phí


Được tích hợp trong các gói đăng ký đám mây của Microsoft như Microsoft Azure, Microsoft 365 và các gói đăng ký khác.1

Azure Active Directory Premium P1

Originally starting from USD$6.00 now starting from USD$6.00

USD$6.00 USD$6.00

người dùng/tháng


Microsoft Entra ID P1 (trước đây là Azure Active Directory P1) sẵn dùng dưới dạng độc lập hoặc đi kèm với Microsoft 365 E3 dành cho khách hàng doanh nghiệp và Microsoft 365 Business Premium dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm cả phiên bản không chứa Microsoft Teams của những bộ sản phẩm này.

Toàn diện nhất

Azure Active Directory Premium P2

Originally starting from USD$9.00 now starting from USD$9.00

USD$9.00 USD$9.00

người dùng/tháng


Microsoft Entra ID P2 (trước đây là Azure Active Directory P2) sẵn dùng dưới dạng độc lập hoặc đi kèm với Microsoft 365 E5 dành cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm cả phiên bản không chứa Microsoft Teams của bộ sản phẩm này.

Có sẵn ưu đãi khuyến mãi2

Microsoft Entra ID Governance

Originally starting from USD$7.00 now starting from USD$7.00

USD$7.00 USD$7.00

người dùng/tháng


Entra ID Governance là một tổ hợp chức năng quản trị danh tính nâng cao dành cho khách hàng Microsoft Entra ID P1 và P2. Có sẵn giá đặc biệt dành cho khách hàng Microsoft Entra P2.

  • Biểu tượng dấu kiểm giới hạn Bao gồm một phần
  • Biểu tượng dấu kiểm đầy đủ Bao gồm
Xác thực, đăng nhập một lần và truy nhập ứng dụng
Partially included
Included
Included
Xác thực đám mây
(Xác thực chuyển qua, đồng bộ hóa hàm băm mật khẩu)
Included
Included
Included
Xác thực có liên kết
(Active Directory Federation Services hoặc liên kết với các nhà cung cấp danh tính khác)
Included
Included
Included
Đăng nhập một lần (SSO) không giới hạn
Included
Included
Included
Các ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) có xác thực hiện đại (ứng dụng thư viện ứng dụng Microsoft Entra ID, SAML và OAUTH 2.0)
Included
Included
Included
Gán nhóm cho các ứng dụng
Included
Included
Khám phá ứng dụng đám mây (Microsoft Defender for Cloud Apps)
Included
Included
Proxy ứng dụng cho xác thực tích hợp Windows, tại chỗ và dựa trên tiêu đề
Included
Included
Quan hệ đối tác về quyền truy nhập kết hợp bảo mật (xác thực Kerberos, NTLM, LDAP, RDP và SSH)
Included
Included
Included
Thỏa thuận mức dịch vụ
Included
Included
Trang đăng nhập người dùng có thể tùy chỉnh
Included
Included
Included
Danh tính kết hợp và quản trị
Partially included
Included
Included
Kiểm soát quyền truy nhập dựa trên vai trò (RBAC)
Included
Included
Included
Quản lý người dùng và nhóm
Included
Included
Included
Quản lý nhóm nâng cao (Nhóm động, chính sách đặt tên, ngày hết hạn, phân loại mặc định)
Included
Included
Đồng bộ hóa danh tính Active Directory với Microsoft Entra ID sử dụng tính năng đồng bộ đám mây hoặc đồng bộ kết nối
Included
Included
Included
Giám sát và phân tích đám mây cho các máy chủ tại chỗ chính của bạn (connect health)
Included
Included
Vai trò quyền quản trị được ủy quyền tích hợp sẵn
Included
Included
Included
Giấy phép truy nhập máy khách (CAL) cho người dùng Microsoft identity manager
Included
Included
Đồng bộ hóa người dùng giữa các đối tượng thuê
Included
Included
Dịch vụ tự phục vụ cho người dùng cuối
Partially included
Partially included
Included
Cổng thông tin cho chạy ứng dụng (Ứng dụng của tôi)
Included
Included
Included
Tuyển tập ứng dụng của người dùng trong Ứng dụng của tôi
Included
Included
Included
Cổng thông tin tự quản lý tài khoản (Tài khoản của tôi)
Included
Included
Included
Tự thay đổi mật khẩu cho người dùng đám mây
Included
Included
Included
Tự đặt lại/thay đổi/mở khóa mật khẩu với hoạt động ghi sau tại chỗ
Included
Included
Tự tìm kiếm và báo cáo hoạt động đăng nhập
Included
Included
Tự quản lý nhóm (Nhóm của tôi)
Included
Included
Tự quản lý quyền (Quyền truy nhập của tôi)
Included
Included
Xác thực đa yếu tố và truy nhập có điều kiện
Partially included
Included
Included
Xác thực đa yếu tố (MFA)
Included
Included
Included
Không cần mật khẩu (Các thành phần tích hợp Windows Hello cho Doanh nghiệp, Microsoft Authenticator, FIDO2, khóa bảo mật)
Included
Included
Included
Quyền truy nhập có điều kiện
Included
Included
Quyền truy nhập giới hạn SharePoint
Included
Included
Quản lý thời lượng phiên Tìm hiểu thêm
Included
Included
Đánh giá liên tục quyền truy nhập
Included
Included
Bảo vệ và quản lý mật khẩu toàn cầu (chỉ người dùng đám mây)
Included
Included
Included
Bảo vệ và quản lý mật khẩu toàn cầu (mật khẩu bị cấm tùy chỉnh, người dùng được đồng bộ hóa từ Active Directory tại chỗ)
Included
Included
Thuộc tính bảo mật tùy chỉnh
Included
Included
Khả năng bảo vệ danh tính
Included
Truy nhập có điều kiện dựa trên rủi ro (rủi ro đăng nhập, rủi ro người dùng)
Included
Ngữ cảnh xác thực (xác thực tăng cấp)
Included
Bộ lọc thiết bị và ứng dụng dành cho Truy nhập có điều kiện
Included
Bảo vệ bằng mã thông báo
Included
Lỗ hổng và tài khoản rủi ro
Included
Điều tra sự kiện rủi ro
Included
Báo cáo và ghi nhật ký sự kiện
Partially included
Included
Included
Các báo cáo bảo mật và mức sử dụng cơ bản
Included
Included
Included
Các báo cáo bảo mật và mức sử dụng nâng cao
Included
Included
Kết nối Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM)
Included
Included
Included
Quản trị danh tính
Partially included
Partially included
Partially included
Included
 Tự động cấp phép người dùng vào ứng dụng SaaS
Included
Included
Included
Included
Tự động cấp phép người dùng vào ứng dụng tại chỗ
Included
Included
Included
Tự động cấp phép nhóm vào ứng dụng
Included
Included
Included
Cấp phép dựa trên nhân sự
Included
Included
Included
Chứng thực điều khoản sử dụng
Included
Included
Included
Chứng chỉ và xem xét quyền truy nhập cơ bản
Included
Included
Chứng nhận và xem xét quyền truy nhập được máy học hỗ trợ
Included
Quản lý quyền sử dụng cơ bản
Included
Included
Quản lý quyền sử dụng – tách biệt nhiệm vụ
Included
Included
Quản lý quyền sử dụng với ID xác minh
Included
Quy trình làm việc trong suốt vòng đời
Included
Bảng điều khiển quản trị danh tính
Included
Quản lý danh tính đặc quyền (PIM)
Included
Included

Dịch vụ miền Microsoft Entra

  • Dịch vụ miền Azure Active Directory hiện giờ là Dịch vụ miền Microsoft Entra. Quản lý các dịch vụ miền của bạn trong đám mây để:

  • Có quyền truy nhập vào các dịch vụ miền được quản lý.

  • Liên kết máy ảo Azure với miền được quản lý không cần bộ kiểm soát miền.

  • Đăng nhập vào các ứng dụng kết nối với miền được quản lý của bạn bằng thông tin xác thực Microsoft Entra.

Nhận thêm lợi ích với Microsoft 365

Mang đến trải nghiệm đăng nhập liền mạch và được bảo vệ cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng và nhân viên thông tin với gói đăng ký Microsoft 365 bao gồm Microsoft Entra ID.

Quay về các tab

Khám phá các sản phẩm truy nhập mạng mới ở dạng bản xem trước

Bảo mật quyền truy nhập vào tất cả các ứng dụng và tài nguyên riêng tư, cho người dùng ở mọi nơi, với quyền truy nhập mạng Zero Trust lấy danh tính làm trọng tâm. Thông tin về giá sẽ được cung cấp khi có các sản phẩm này.

Người phụ nữ đang làm việc trên thiết bị Microsoft Surface tại bàn làm việc.

Microsoft Entra Truy nhập Riêng tư

Cho phép người dùng kết nối an toàn với các ứng dụng riêng tư từ mọi nơi.

Người đàn ông nghe điện thoại di động khi đang làm việc trên máy tính xách tay tại bàn làm việc.

Microsoft Entra Truy nhập Internet

Truy nhập an toàn vào internet, SaaS và ứng dụng Microsoft 365.

Tái định hình truy nhập bảo mật

  • [1] Phiên bản miễn phí của Microsoft Entra ID được tích hợp trong gói đăng ký dịch vụ trực tuyến thương mại như Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, Microsoft Power Platform và các dịch vụ khác ở các quốc gia nơi các dịch vụ này có sẵn để bán.
  • [2] Quản trị Microsoft Entra ID được cung cấp với giá khuyến mãi cho khách hàng Microsoft Entra ID P2 đến hết 30/06/2024.

Theo dõi Microsoft