Công ty của chúng tôi

Tìm hiểu tất cả thông tin về Microsoft—dữ kiện công ty, tin tức, cách liên hệ với chúng tôi và nhiều thông tin khác.
Khám phá thế giới của Microsoft

Chúng tôi là ai

Tìm hiểu một số nhân viên, địa điểm và ý tưởng của chúng tôi. Và gặp gỡ những nhà lãnh đạo đang định hình tầm nhìn của chúng tôi.
Gặp gỡ nhân sự tại Microsoft

Những điều chúng tôi trân quý

Tìm hiểu cách chúng tôi đưa ra công nghệ và nguồn lực để tạo tác động tích cực dài lâu.
Đọc các giá trị của công ty

Liên hệ với chúng tôi

Hãy liên hệ. Chúng luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.
Nhận được sự hỗ trợ bạn cần
  • Tìm hiểu về nghiên cứu của chúng tôi
  • Tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft phúc thiện
  • Đọc các câu chuyện của Microsoft
  • Tìm hiểu công việc chúng tôi thực hiện vì môi trường
  • Khám phá Microsoft AI