Công ty của chúng tôi

Luôn nắm thông tin về Microsoft – từ sự kiện và tin tức công ty cho đến các địa điểm hoạt động của công ty trên toàn thế giới...

Khám phá thế giới của Microsoft

Chúng tôi là ai

Tìm hiểu về nhân viên của chúng tôi, khám phá những câu chuyện hấp dẫn và gặp gỡ những nhà lãnh đạo định hình tầm nhìn của công ty.

Gặp gỡ nhân sự tại Microsoft

Những điều chúng tôi trân quý

Tìm hiểu cách chúng tôi tận dụng công nghệ để xây dựng nền tảng và nguồn lực, giúp tạo tác động tích cực dài lâu.

Tìm hiểu về các giá trị của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Hãy liên hệ. Chúng luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.
Nhận được sự hỗ trợ bạn cần

Các chương trình và dự án nổi bật