Không gian văn phòng Microsoft

Công ty của chúng tôi

Biển hiệu từ khuôn viên Microsoft

Tìm thông tin cơ bản, bao gồm cơ cấu tổ chức công ty, địa điểm và cách thức chúng tôi hoạt động kinh doanh.

Satya Nadella đang thuyết trình

Nắm bắt những đề mục tin tức mới nhất từ Microsoft.

Sảnh văn phòng

Kết nối với phòng bán hàng, trung tâm hỗ trợ và công nghệ trên khắp thế giới.

Hai người đàn ông đang nhìn vào một chiếc điện thoại

Tìm hiểu về cam kết của chúng tôi với cơ sở nhà cung cấp đa dạng của công ty.

Các đồng nghiệp đang thảo luận một vấn đề

Xem các chính sách và điều khoản sử dụng của chúng tôi, thông tin về tuân thủ, quyền sở hữu trí tuệ và quản trị doanh nghiệp.

Bàn tay đang gõ trên bàn phím và cầm một chiếc điện thoại di động

Hãy liên hệ. Chúng luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.