Chuyển đổi doanh nghiệp của bạn với Microsoft 365

Kết nối và hỗ trợ tất cả nhân viên, từ khối văn phòng cho đến Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, bằng giải pháp Microsoft 365 giúp nâng cao năng suất và thúc đẩy đổi mới.
Tính năng sản phẩm
 
Microsoft 365 E5 Microsoft 365 E3 Microsoft 365 F3
 

Microsoft 365 E5

USD$57.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 E3

USD$32.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 F3

USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp một phần Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp một phần Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp

Tiếp cận các sản phẩm và tính năng mới nhất trong Microsoft 365, bao gồm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao, các công cụ bảo mật và cộng tác.1

Tiếp cận các sản phẩm và tính năng cốt lõi trong Microsoft 365 để nâng cao năng suất tại nơi làm việc đồng thời thúc đẩy đổi mới một cách bảo mật.1

Trước đây là Microsoft 365 F1 Kết nối với Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng thông qua các công cụ và tài nguyên được đặc biệt xây dựng nhằm giúp họ phát huy hết khả năng của mình.

Ứng dụng Microsoft 365

Ứng dụng Microsoft 365

Phát huy những ý tưởng tuyệt vời nhất của bạn, hoàn thành công việc và duy trì kết nối mọi lúc, mọi nơi.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm một phần tính năng này
MicrosoftOffice

Cài đặt các ứng dụng Office trên máy tính (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access) trên tối đa 5 PC/máy Mac + 5 máy tính bảng + 5 điện thoại thông minh cho mỗi người dùng có Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động và Office dành cho web

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Email và lịch

Email và lịch

Kết nối và luôn sắp xếp khoa học cùng email cấp doanh nghiệp, lịch và danh bạ, tất cả đều ở cùng một nơi.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange

  

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

MicrosoftOutlook

Outlook

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản2

MicrosoftExchange

Exchange

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản3

Cuộc họp và thoại

Cuộc họp và thoại

Mang đến những trải nghiệm cuộc họp nâng cao với chức năng gọi điện tinh vi và hub trung tâm cho cuộc họp, trò chuyện, nội dung và cuộc gọi.

MicrosoftTeams

Bao gồm

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
MicrosoftTeams

Microsoft Teams

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

xem điều khoản4

Cuộc gọi âm thanh

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Hệ thống Điện thoại 

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Kết nối và gắn kết toàn bộ tổ chức của bạn bằng mạng nội bộ di động, thông minh cùng với mạng xã hội dành cho doanh nghiệp.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

MicrosoftSharePoint

SharePoint

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

xem điều khoản5

MicrosoftYammer

Yammer

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Tệp và nội dung

Tệp và nội dung

Truy nhập tệp từ mọi thiết bị, vào mọi thời điểm. Tương tác với video thông minh và nhanh chóng tạo nội dung nổi bật trực quan.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway

  

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

MicrosoftOneDrive

OneDrive for Business6

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

MicrosoftStream

Microsoft Stream

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản7

MicrosoftSway

Sway for Microsoft 3658

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Quản lý nhiệm vụ

Quản lý nhiệm vụ

Quản lý công việc hiệu quả trong khắp các cá nhân, nhóm và tổ chức. Tạo và tự động hóa quy trình kinh doanh.

 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftTo Do

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

MicrosoftPower Apps

Power Apps

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản9

MicrosoftPower Automate

Power Automate

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản9

MicrosoftPlanner

Planner

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

MicrosoftTo Do

To-Do

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Phân tích nâng cao

Phân tích nâng cao

Làm việc thông minh hơn với thông tin chuyên sâu về năng suất cá nhân và tổ chức. Đưa ra quyết định nhanh chóng, sáng suốt với chức năng phân tích nâng cao.

 • MicrosoftMyAnalytics
 • MicrosoftPower BI Pro

    

Bao gồm

Bao gồm một phần tính năng này

Không bao gồm

MicrosoftMyAnalytics

MyAnalytics

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

MicrosoftPower BI Pro

Power BI Pro

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Quản lý thiết bị và ứng dụng

Quản lý thiết bị và ứng dụng

Giúp người dùng làm việc hiệu quả ở mọi nơi, đồng thời duy trì bảo mật cho thông tin công ty. Các giải pháp quản lý linh hoạt và bảo mật mạnh mẽ giúp bạn cung cấp trải nghiệm di động được bảo vệ trên mọi thiết bị.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Windows Enterprise

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản10

Trung tâm quản trị Microsoft 365

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Windows Autopilot, trải nghiệm người dùng đã tinh chỉnh và trạng thái thiết bị Windows Analytics

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Endpoint Configuration Manager

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Quản lý danh tính và quyền truy nhập

Quản lý danh tính và quyền truy nhập

Bảo mật các kết nối giữa mọi người, thiết bị, ứng dụng và dữ liệu. Tăng khả năng bảo mật và làm việc hiệu quả bằng một giải pháp danh tính duy nhất, toàn diện giúp mang lại cho bạn sự linh hoạt và khả năng kiểm soát.

Bao gồm

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Windows Hello, Credential Guard và Quyền truy nhập trực tiếp11

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Azure Active Directory Premium gói 2

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Tính năng chống mối đe dọa

Tính năng chống mối đe dọa

Phát hiện và điều tra các mối đe dọa nâng cao, những danh tính bị xâm phạm và các hành động độc hại trên khắp các môi trường đám mây và tại chỗ của bạn. Bảo vệ tổ chức của bạn bằng trí tuệ tích hợp sẵn và có khả năng thích ứng.

Bao gồm

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Tính năng Chống Vi-rút của Bộ bảo vệ Windows và Device Guard11

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Bảo vệ thông tin

Bảo vệ thông tin

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn ở mọi nơi, ngay cả khi đang được di chuyển và chia sẻ. Với giải pháp bảo vệ thông tin tích hợp và toàn diện, bạn có được khả năng quan sát và kiểm soát cách thức mọi tệp của bạn được sử dụng.

Bao gồm

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Ngăn mất dữ liệu Microsoft 365

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Windows Information Protection và BitLocker

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Azure Information Protection P2

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Quản lý bảo mật

Quản lý bảo mật

Sở hữu khả năng quan sát các ứng dụng và dịch vụ đám mây, xây dựng thông tin chuyên sâu với các phân tích phức tạp và kiểm soát cách mà dữ liệu của bạn di chuyển để có thể ứng phó cũng như chống lại các mối đe dọa trên mạng.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Microsoft Secure Score

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Trung tâm Bảo mật và Tuân thủ Microsoft

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Tuân thủ nâng cao

Tuân thủ nâng cao

Đánh giá rủi ro về tuân thủ của bạn bằng các công cụ đánh giá được đơn giản hóa. Phản hồi một cách thông minh các yêu cầu đồng thời bảo vệ dữ liệu trên nhiều thiết bị, ứng dụng và đám mây.

Bao gồm

  

  

bao gồm tính năng

  

  

 
Microsoft 365 E5
USD$57.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
Microsoft 365 E3
USD$32.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
Microsoft 365 F3
USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
 

Nhận hỗ trợ triển khai miễn phí

Fastrack dành cho Microsoft 365 giúp các tổ chức đẩy nhanh quá trình triển khai, tiếp nhận và di chuyển mà không tốn thêm chi phí trong suốt thời gian đăng ký.

So sánh Office 365 với Microsoft 365

Khám phá giải pháp sẽ đáp ứng nhu cầu của tổ chức bạn.

1. Quyền máy chủ năng suất – Quyền máy chủ năng suất của SharePoint, Exchange dành cho khách hàng Microsoft 365 E3 & E5 (Quyền kết hợp không sẵn dùng trong Kênh CSP). 
Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn – Khách hàng Microsoft 365 E3 & E5 sẽ nhận được một bản Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn cho mỗi USL Microsoft 365 đầy đủ từ SA mà mình mua; được kích hoạt trong thời hạn đăng ký của họ và có bao gồm quyền hạ cấp.
2. F3 chỉ bao gồm Office trên web và ứng dụng Office dành cho thiết bị di động. Các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động chỉ giới hạn cho các thiết bị tích hợp màn hình có đường chéo 10,1” trở xuống.
3. F3 chỉ tích hợp hộp thư đến có dung lượng 2 GB, không tích hợp Outlook, không có Thư thoại.
4. Tích hợp Walkie Talkie, Tasks Management và Shift Management.
5. Người dùng không thể là người quản trị. Không có hộp thư site. Không có site cá nhân. Không thể tạo biểu mẫu, 2 GB mỗi người dùng / 10 GB dung lượng lưu trữ chung.
6. Dung lượng lưu trữ OneDrive không giới hạn cho các đăng ký E3 hoặc E5 có năm người dùng trở lên. Microsoft sẽ cung cấp 5 TB dung lượng lưu trữ OneDrive ban đầu cho mỗi người dùng. Những khách hàng muốn có thêm dung lượng lưu trữ OneDrive có thể yêu cầu khi cần bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. Những đăng ký có dưới năm người dùng sẽ nhận được 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng. Các gói F3 tích hợp 2 GB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng và không bao gồm chức năng đồng bộ máy tính.
7. F3 chỉ dành cho mục đích tiêu dùng, không có khả năng phát hành/chia sẻ.
8. Sway hiện không khả dụng cho khách hàng Cộng đồng Chính phủ trên đám mây (GCC) và khách hàng ở một số khu vực địa lý nhất định. Một số gói Office 365 thừa tự không còn xuất hiện trên thị trường từ Tháng Tám 2015 cũng có thể không có quyền truy nhập vào Sway.
9. Tích hợp khả năng tạo và sử dụng. Power Automate giới hạn ở 2000 bước / ngày.

10. Windows 10 Enterprise được tích hợp trong F3 cho mỗi người dùng, đồng thời tích hợp khả năng quản lý đám mây và trực quan hóa.
11. Không sẵn dùng trên Windows 10 Enterprise E3 ở chế độ S.