Chuyển đổi doanh nghiệp của bạn với Microsoft 365

Kết nối và hỗ trợ tất cả nhân viên, từ khối văn phòng cho đến nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, bằng giải pháp Microsoft 365 giúp nâng cao năng suất và thúc đẩy đổi mới.

Xem các tùy chọn dành cho:

 

Cơ quan chính phủ

 

Office 365 for Enterprise

Microsoft 365 E3

Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu kết hợp cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi dành cho doanh nghiệp của bạn.

Microsoft 365 E3 USD$36.00
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 E5

Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao dành cho doanh nghiệp của bạn.

Microsoft 365 E5 USD$57.00
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 F3

Trước đây là Microsoft 365 F1 Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất.

Microsoft 365 F3 USD$8.00
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
So sánh các tính năng sản phẩm Microsoft Office
Tên tính năng Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3

Ứng dụng Microsoft 365

Phát huy những ý tưởng tuyệt vời nhất của bạn, hoàn thành công việc và duy trì kết nối mọi lúc, mọi nơi.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Cài đặt các ứng dụng máy khách của Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (chỉ dành cho PC) và Access (chỉ dành cho PC)) trên tối đa 5 PC/máy Mac, 5 máy tính bảng, 5 thiết bị di động cho mỗi người.12

MicrosoftOffice

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

xem điều khoản1

Office trên web và Office dành cho thiết bị di động

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

xem điều khoản1

Email và lịch

Kết nối, luôn sắp xếp khoa học và quản lý thời gian của bạn bằng email cấp doanh nghiệp, lịch và danh bạ, tất cả đều ở cùng một nơi.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftBookings

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

Outlook

MicrosoftOutlook

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

xem điều khoản1

Exchange

MicrosoftExchange

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

xem điều khoản2

Microsoft Bookings

MicrosoftBookings

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không tích hợp tính năng

Cuộc họp và thoại

Mang đến trải nghiệm họp nâng cao với chức năng gọi tinh vi và trung tâm tập trung dành cho cuộc họp, cuộc trò chuyện, nội dung và cuộc gọi.

MicrosoftTeams
Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

Microsoft Teams

MicrosoftTeams

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

xem điều khoản3

Hệ thống Điện thoại, Hội thảo Âm thanh13

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Quản lý thiết bị và ứng dụng
Giúp người dùng làm việc hiệu quả ở mọi nơi, đồng thời duy trì tính bảo mật cho thông tin công ty. Các giải pháp quản lý linh hoạt và bảo mật mạnh mẽ giúp bạn cung cấp trải nghiệm di động an toàn trên mọi thiết bị. 
MicrosoftWindows
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
MicrosoftWindows
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
Windows Autopilot, trải nghiệm người dùng đã tinh chỉnh và In Phổ quát 
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
Trung tâm quản trị Microsoft 365
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
Microsoft Endpoint Configuration Manager
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng
bao gồm tính năng

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Kết nối và gắn kết toàn bộ tổ chức của bạn bằng mạng nội bộ di động, thông minh cùng với mạng xã hội dành cho doanh nghiệp.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftViva Connections

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

SharePoint

MicrosoftSharePoint

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

xem điều khoản4

Yammer

MicrosoftYammer

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Viva Connections

MicrosoftViva Connections

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Tệp và nội dung

Truy nhập tệp từ mọi thiết bị, vào mọi thời điểm. Tương tác với video thông minh và nhanh chóng tạo nội dung nổi bật, trực quan.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftLists
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftVisio

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

Microsoft OneDrive dành cho công việc5

MicrosoftOneDrive

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Danh sách Microsoft

MicrosoftLists

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Forms

MicrosoftForms

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Stream

MicrosoftStream

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản6

Sway dành cho Microsoft 3657

MicrosoftSway

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

 Visio trong Microsoft 3658

MicrosoftVisio

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Quản lý công việc

Quản lý công việc hiệu quả cho các cá nhân, nhóm và tổ chức. Tạo và tự động hóa quy trình kinh doanh.

 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftTo Do

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

Power Apps for Microsoft 365

MicrosoftPower Apps

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản9

Power Automate for Microsoft 365

MicrosoftPower Automate

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is included

Xem điều khoản9

Power Virtual Agents cho Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

Dataverse for Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Planner

MicrosoftPlanner

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

To Do

MicrosoftTo Do

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

tích hợp tính năng

Phân tích nâng cao

Làm việc thông minh hơn với thông tin chuyên sâu về năng suất cá nhân và tổ chức. Đưa ra quyết định nhanh chóng, đủ thông tin với chức năng phân tích nâng cao.

 • MicrosoftPower BI Pro
 • MicrosoftViva Insights
Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Không bao gồm

Viva Insights

MicrosoftViva Insights
feature is included

Thông tin chuyên sâu cá nhân

feature is included

Thông tin chuyên sâu cá nhân

không bao gồm tính năng

Power BI Pro

MicrosoftPower BI Pro

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Quản lý danh tính và quyền truy nhập

Bảo mật các kết nối giữa mọi người, thiết bị, ứng dụng và dữ liệu. Tăng khả năng bảo mật và năng suất bằng một giải pháp danh tính duy nhất, toàn diện, mang lại cho bạn sự linh hoạt và khả năng kiểm soát.

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

Windows Hello, Credential Guard và Direct Access10

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Gói Azure Active Directory Premium 2

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không tích hợp tính năng

Tính năng chống mối đe dọa

Phát hiện và điều tra các mối đe dọa nâng cao, những danh tính bị xâm phạm và các hành động gây hại trên khắp các môi trường đám mây và tại chỗ của bạn. Bảo vệ tổ chức của bạn bằng trí thông minh tích hợp sẵn và có khả năng thích ứng.

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Tính năng Chống Virut và Device Guard của Bộ bảo vệ Microsoft10

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

tích hợp tính năng

Không tích hợp

Tích hợp

Không bao gồm

bao gồm tính năng này

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không tích hợp tính năng

Bảo vệ thông tin

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn ở mọi nơi, ngay cả khi đang được di chuyển và chia sẻ. Với giải pháp bảo vệ thông tin tích hợp và toàn diện, bạn có được khả năng quan sát và kiểm soát cách thức mọi tệp được sử dụng.

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

Ngăn mất dữ liệu dành cho email và tệp

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

Windows Information Protection và BitLocker

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Azure Information Protection P2

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không tích hợp tính năng

Quản lý bảo mật

Sở hữu khả năng quan sát các ứng dụng và dịch vụ đám mây, xây dựng thông tin chuyên sâu với các phân tích phức tạp và kiểm soát cách thức dữ liệu của bạn di chuyển để có thể ứng phó cũng như chống lại các mối đe dọa trên mạng.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Microsoft Secure Score

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Trung tâm Bảo mật và Tuân thủ Microsoft

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

tích hợp tính năng

Quản lý việc tuân thủ

Đánh giá rủi ro về tuân thủ, quản trị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

Nhãn lưu giữ thủ công, tìm kiếm nội dung, kiểm tra cơ bản

bao gồm tính năng này

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Các chính sách lưu giữ cơ bản trong toàn tổ chức hoặc trong khắp địa điểm, các chính sách lưu giữ của Teams, Khám phá điện tử cốt lõi và tạm giữ vì lý do pháp lý

bao gồm tính năng này

bao gồm tính năng

Không bao gồm

Các chính sách lưu giữ tự động dựa theo quy tắc, lưu giữ dựa theo máy học, quản lý bản ghi

Không bao gồm

tích hợp tính năng

Không bao gồm

Advanced eDiscovery, kiểm tra nâng cao

Không bao gồm

tích hợp tính năng

Không bao gồm

Quản lý rủi ro từ nội bộ, tuân thủ về giao tiếp, hàng rào thông tin, customer Lockbox, quản lý quyền truy cập đặc quyền

Không bao gồm

tích hợp tính năng

Không bao gồm

Kết nối của bên thứ ba tích hợp sẵn

Không bao gồm

tích hợp tính năng

Không bao gồm

Xem các tùy chọn dành cho:

 

Cơ quan chính phủ

 

Office 365 for Enterprise

Nhận hỗ trợ triển khai miễn phí

Fastrack dành cho Microsoft 365 giúp các tổ chức đẩy nhanh quá trình triển khai, tiếp nhận và di chuyển mà không tốn thêm chi phí trong suốt thời gian đăng ký.

So sánh Office 365 với Microsoft 365

Khám phá giải pháp sẽ đáp ứng nhu cầu của tổ chức bạn.

Tài nguyên và tài liệu kỹ thuật

Tìm thông tin về việc đào tạo, triển khai và nhiều thông tin khác về Microsoft 365.


1. F3 chỉ bao gồm các ứng dụng Office cho web và ứng dụng Office dành cho thiết bị di động. Các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động chỉ giới hạn cho các thiết bị tích hợp màn hình có đường chéo 10,1” trở xuống.
2. F3 chỉ bao gồm 2 GB dung lượng hộp thư đến, không tích hợp Outlook, không có Thư thoại.
3. Bao gồm các tính năng Bộ đàm, Quản lý tác vụ, Quản lý ca và Phê duyệt.
4. Không có hộp thư của site. Không có site cá nhân. Không thể tạo biểu mẫu.
5. Microsoft sẽ cung cấp tối đa 5 TB dung lượng lưu trữ OneDrive ban đầu cho mỗi người dùng E3/E5 dựa trên hạn mức mặc định cho đối tượng thuê. Có thể yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. Những đăng ký có dưới 5 người dùng E3/E5 sẽ nhận được 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive không thể mở rộng. Các gói F3 bao gồm 2 GB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng.
6. F3 chỉ dành cho mục đích tiêu dùng, không có khả năng phát hành/chia sẻ.
7. Sway hiện không khả dụng cho khách hàng Cộng đồng Chính phủ trên đám mây (GCC) và khách hàng ở một số khu vực địa lý nhất định. Một số gói Office 365 thừa tự không còn xuất hiện trên thị trường từ Tháng Tám 2015 cũng có thể không có quyền truy nhập vào Sway.
8. Visio trong Microsoft 365 chỉ bao gồm ứng dụng web và hiện đang được triển khai cho Cộng đồng Chính phủ trên đám mây (GCC), GCC High và các khách hàng sử dụng đám mây chủ quyền khác.
9. Bao gồm khả năng tạo và sử dụng. Power Automate, Power Apps và Power Virtual Agents được giới hạn ở 2000 yêu cầu API/ngày. Tham khảo câu hỏi thường gặp về việc cấp phép và Hướng dẫn cấp phép để biết chi tiết.

10. Không sẵn dùng trên Windows 10 Enterprise E3 ở chế độ S.
11. Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) sẽ kết thúc hỗ trợ chính vào 12/01/2021. Thời gian hỗ trợ kéo dài sẽ tiếp tục cho tới Tháng Một 2026. Tìm thêm thông tin ở đây.
12. Các ứng dụng sẵn có dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.
13. Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh và Gói gọi điện sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Xem các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ để biết thêm thông tin.