Chào mừng bạn đến với Windows 365 PC trên đám mây

Truyền trải nghiệm Windows của bạn—trong đó có các ứng dụng, nội dung và cài đặt được cá nhân hóa—từ đám mây Microsoft tới mọi thiết bị một cách an toàn bằng Windows 365 PC trên đám mây.

Do nhu cầu cao, số lượng bản dùng thử Windows 365 mà chúng tôi cung cấp đã được đăng ký hết. Đăng ký để nhận thông báo khi có thêm bản dùng thử hoặc mua ngay hôm nay.

Windows kết hợp cho thế giới kết hợp

Windows 365 kết hợp sức mạnh và độ bảo mật của đám mây với tính linh hoạt và sự đơn giản của PC. Từ nhà thầu và thực tập sinh đến nhà phát triển phần mềm và nhà thiết kế công nghiệp, Windows 365 hỗ trợ nhiều kịch bản mới cho thế giới công việc mới.

Windows của bạn ở trên đám mây

Cá nhân hóa các PC đám mây

Đơn giản, mạnh mẽ và an toàn

Phát trực tuyến tới mọi thiết bị

PC trên đám mây được cá nhân hóa

Truyền các ứng dụng, dữ liệu, nội dung và cài đặt của bạn từ đám mây Microsoft tới bất kỳ thiết bị nào.

Đơn giản, mạnh mẽ và an toàn

Dễ dàng thiết lập và thay đổi quy mô của PC trên đám mây cho phù hợp với nhu cầu của bạn, cũng như để hỗ trợ lực lượng lao động kết hợp của bạn một cách an toàn.

Truyền tới mọi thiết bị

Tiếp tục tại nơi bạn đã tạm dừng, trên mọi thiết bị và trải nghiệm những cơ hội mới cho công việc và hoạt động cộng tác.

No Data Available
A view of a worker in their office, a view of them looking off into the distance and a view of them wearing a hard hat and having a conversation with a coworker while holding a laptop device.

Từ quan điểm của chúng tôi, sự đơn giản của Windows 365 thực sự tuyệt vời. Chức năng quản lý và bảo mật của sản phẩm này có rất nhiều ưu điểm. Chỉ khi chứng kiến và sử dụng, chúng tôi mới nhận ra Windows 365 là sản phẩm thực sự cần thiết đối với chúng tôi

Martin Joy, Chính phủ Nunavut

Windows 365 PC trên đám mây nào phù hợp với bạn?

Dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn giản hóa việc thiết lập, triển khai và quản lý PC trên đám mây với hoạt động mua hàng dễ dàng và trực tiếp.

Two people standing at a desk with a monitor displaying a presentation and having a conversation.

Dành cho các khách hàng doanh nghiệp lớn

Bao gồm PC trên đám mây với trọng tâm là khả năng quản lý toàn diện nhờ Microsoft Endpoint Manager.

A person sitting in a glass office using a laptop connected to a desktop monitor.