Chào mừng bạn đến với Windows 365 PC trên đám mây

Truyền trải nghiệm Windows của bạn—trong đó có các ứng dụng, nội dung và cài đặt được cá nhân hóa—từ đám mây Microsoft tới mọi thiết bị một cách an toàn bằng Windows 365 PC trên đám mây.

Windows kết hợp cho thế giới kết hợp

Windows 365 kết hợp sức mạnh và độ bảo mật của đám mây với tính linh hoạt và sự đơn giản của PC. Từ nhà thầu và thực tập sinh đến nhà phát triển phần mềm và nhà thiết kế công nghiệp, Windows 365 hỗ trợ nhiều kịch bản mới cho thế giới công việc mới.

Windows của bạn ở trên đám mây

Cá nhân hóa các PC đám mây

Đơn giản, mạnh mẽ và an toàn

Phát trực tuyến tới mọi thiết bị

PC trên đám mây được cá nhân hóa

Truyền các ứng dụng, dữ liệu, nội dung và cài đặt của bạn từ đám mây Microsoft tới bất kỳ thiết bị nào.

The Microsoft 365 Welcome screen on Windows 11.
The Microsoft 365 Welcome screen on Windows 11.

Đơn giản, mạnh mẽ và an toàn

Dễ dàng thiết lập và thay đổi quy mô của PC trên đám mây cho phù hợp với nhu cầu của bạn, cũng như để hỗ trợ lực lượng lao động kết hợp của bạn một cách an toàn.

A representation of a Cloud PC with 4 vCPU, 16 gigabytes of RAM and 512 gigabytes of storage.
A representation of a Cloud PC with 4 vCPU, 16 gigabytes of RAM and 512 gigabytes of storage.

Truyền tới mọi thiết bị

Tiếp tục tại nơi bạn đã tạm dừng, trên mọi thiết bị và trải nghiệm những cơ hội mới cho công việc và hoạt động cộng tác.

A person working at their desk on two monitors that are running Windows 11 and Two workers having a conversation and looking at a laptop.
A person working at their desk on two monitors that are running Windows 11 and Two workers having a conversation and looking at a laptop.

Từ quan điểm của chúng tôi, sự đơn giản của Windows 365 thực sự tuyệt vời. Chức năng quản lý và bảo mật của sản phẩm này có rất nhiều ưu điểm. Chỉ khi chứng kiến và sử dụng, chúng tôi mới nhận ra Windows 365 là sản phẩm thực sự cần thiết đối với chúng tôi

Martin Joy, Chính phủ Nunavut

Windows 365 PC trên đám mây nào phù hợp với bạn?

Dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn giản hóa việc thiết lập, triển khai và quản lý PC trên đám mây với hoạt động mua hàng dễ dàng và trực tiếp.

A person using Microsoft Edge on their laptop.

Dành cho các khách hàng doanh nghiệp lớn

Bao gồm PC trên đám mây với trọng tâm là khả năng quản lý toàn diện nhờ Microsoft Endpoint Manager.

A person working in an office on a laptop connected to a monitor using Microsoft 365 on Windows 11.