Đặt cấu hình cho Windows 365 Business PC trên đám mây

Windows 365 Business dành cho các tổ chức nhỏ hơn muốn mua, triển khai và quản lý PC trên đám mây một cách đơn giản.

Bộ xử lý

  

RAM

  

Dung lượng lưu trữ

  

Windows Hybrid Benefit

Mỗi người dùng PC trên đám mây dự kiến có chạy Windows 11 Pro hoặc Windows 10 Pro trên thiết bị làm việc chính của họ không?

Bạn cần hỗ trợ lựa chọn gói?

USD$28.00
người dùng/tháng
Đăng ký Tự động gia hạn1
Giá chưa bao gồm thuế.

Windows 365 Business

2 vCPU
4 GB RAM
64 GB Dung lượng lưu trữ
 • Truy nhập và quản lý PC trên đám mây thông qua windows365.microsoft.com
 • Hỗ trợ phiên bản dành cho máy tính của các ứng dụng Office, Outlook và OneDrive
 • Hỗ trợ phiên bản dành cho máy tính của Microsoft Teams (chỉ cuộc trò chuyện và cuộc gọi thoại)
 • Tối đa 300 người dùng
USD$28.00
người dùng/tháng
Đăng ký Tự động gia hạn1
Giá chưa bao gồm thuế.

Windows 365 Business

2 vCPU
4 GB RAM
64 GB Dung lượng lưu trữ
USD$28.00
người dùng/tháng
Đăng ký Tự động gia hạn1
Giá chưa bao gồm thuế.

Windows 365 Business

2 vCPU
4 GB RAM
64 GB Dung lượng lưu trữ
 • Truy nhập và quản lý PC trên đám mây thông qua windows365.microsoft.com
 • Hỗ trợ phiên bản dành cho máy tính của các ứng dụng Office, Outlook và OneDrive
 • Hỗ trợ phiên bản dành cho máy tính của Microsoft Teams (chỉ cuộc trò chuyện và cuộc gọi thoại)
 • Tối đa 300 người dùng
Yêu cầu của bản dùng thử

Bạn cần hỗ trợ lựa chọn gói?

Windows 365 Business

2 vCPU
4 GB RAM
64 GB Dung lượng lưu trữ
 • Truy nhập và quản lý PC trên đám mây thông qua windows365.microsoft.com
 • Hỗ trợ phiên bản dành cho máy tính của các ứng dụng Office, Outlook và OneDrive
 • Hỗ trợ phiên bản dành cho máy tính của Microsoft Teams (chỉ cuộc trò chuyện và cuộc gọi thoại)
 • Tối đa 300 người dùng
USD$28.00
người dùng/tháng
Đăng ký Tự động gia hạn1
Giá chưa bao gồm thuế.
Yêu cầu của bản dùng thử
Yêu cầu của bản dùng thử

Bạn cần hỗ trợ lựa chọn gói?

1. Hủy bỏ đăng ký Windows 365 của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách truy nhập Trung tâm quản trị Microsoft 365.
Khi đã hủy bỏ đăng ký, mọi dữ liệu đã liên kết đều sẽ bị xóa. Tìm hiểu thêm về việc duy trì, xóa và hủy dữ liệu trong Microsoft 365.
2. Khoản tiết kiệm thực tế có thể khác nhau tùy theo vị trí địa lý nơi mua hàng và cấu hình của phiên bản. Tìm hiểu thêm về Windows Hybrid Benefit và điều khoản sử dụng.
3. Khách hàng có thể nhận được giấy phép khuyến mãi cho Windows 365 Business, Windows 365 Enterprise hoặc cả hai phiên bản để truy nhập và sử dụng miễn phí phiên bản 2vCPU/8 GB/128 GB trong tối đa 30 ngày (“Giai đoạn dùng thử”). Mỗi khách hàng chỉ được tiếp cận với một Giai đoạn dùng thử cho mỗi phiên bản. Khách hàng không thể có được giấy phép khuyến mại bổ sung cho bất kỳ Phiên bản nào mà họ đã có được giấy phép khuyến mại trước đó. Sau khi bản dùng thử miễn phí kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai.