Đây là Microsoft Viva

Microsoft Viva là một nền tảng trải nghiệm nhân viên kết hợp hoạt động giao tiếp, kiến ​​thức, nội dung học tập, tài nguyên và thông tin chuyên sâu trong quy trình làm việc. Với sự hỗ trợ của Microsoft 365 và việc trải nghiệm chủ yếu qua Microsoft Teams, Viva sẽ thúc đẩy một nền văn hóa, ở đó mọi người và nhóm đều được trao quyền để hoàn thành công việc tối ưu từ mọi nơi.

Three images of different people smiling.

Khai thác kiến thức và chuyên môn

Microsoft Viva Topics tự động sắp xếp nội dung và chuyên môn trong tổ chức của bạn, giúp mọi người dễ dàng tìm kiếm thông tin và áp dụng kiến ​​thức vào công việc.

Topics

Microsoft Viva Topics tự động sắp xếp nội dung và chuyên môn trong tổ chức của bạn, giúp mọi người dễ dàng tìm kiếm thông tin và áp dụng kiến ​​thức vào công việc.

Áp dụng kiến thức và chuyên môn vào công việc

Microsoft Viva Topics giúp mọi người áp dụng kiến ​​thức vào công việc, sử dụng AI để nâng cao kiến ​​thức chuyên môn trong các ứng dụng họ sử dụng hằng ngày. Viva Topics tự động sắp xếp nội dung trên các ứng dụng và nhóm với các tính năng tuân thủ và bảo mật được tích hợp sẵn.

A screenshot of a Topic in Viva.
hub connections

Duy trì kết nối, từ lãnh đạo đến nhân viên

Microsoft Viva Connections mang đến cho mọi người một điểm đến được cá nhân hóa để khám phá tin tức, cuộc hội thoại có liên quan và các công cụ họ cần để đạt được thành công. Định hình văn hóa công ty toàn diện, nơi mọi người đều có tiếng nói.

Giúp việc học tập trở nên dễ dàng và hữu ích

Microsoft Viva Learning hỗ trợ mọi người cải thiện bản thân thông qua việc đào tạo nhân viên—một cách tự nhiên và không bị gián đoạn. Khuyến khích văn hóa phát triển giúp mọi người khai thác tiềm năng của mình.

A person sitting in front of a window using a tablet and pen.

Thúc đẩy một nền văn hóa nơi mọi người cùng phát triển

Personal

Thông tin chuyên sâu cá nhân

Mọi người giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động. Cung cấp thông tin chuyên sâu cá nhân và riêng tư cho từng cá nhân và xác định các cơ hội thay đổi cách bạn làm việc để hoàn thành công việc tốt nhất. Ưu tiên trạng thái tốt và tăng năng suất bằng các đề xuất có thể thực thi, chẳng hạn như dành thời gian trong ngày để nghỉ giải lao thường xuyên, làm việc và học tập tập trung.

Manager insights

Thông tin chuyên sâu cho người quản lý

Người quản lý đóng vai trò quan trọng trong thời điểm có nhiều gián đoạn và thay đổi. Cung cấp cho họ khả năng quan sát về các định mức công việc có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức do làm việc ngoài giờ, quá tải cuộc họp hoặc quá ít thời gian tập trung để họ có thể giúp nhóm của mình làm việc thông minh hơn, cảm thấy cân bằng và phát triển. Thông tin chuyên sâu về người quản lý có các biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Leader insights

Thông tin chuyên sâu cho nhà lãnh đạo

Nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn về cách thức công việc diễn ra để họ có thể tạo nên một nền văn hóa trong đó mọi người và doanh nghiệp phát triển. Giúp họ xác định các cơ hội để cải thiện trạng thái tốt và sự gắn kết với thông tin chuyên sâu về tổ chức được tạo ra từ dữ liệu tổng hợp không nhận dạng được và các biện pháp tốt nhất do nghiên cứu hỗ trợ để đáp ứng những thách thức đối đầu.

Khuyến khích trạng thái tốt cá nhân và xây dựng khả năng phục hồi cho tổ chức bằng thông tin chuyên sâu và hành động trong các ứng dụng mà mọi người sử dụng hàng ngày. Thông tin chuyên sâu cá nhân có sẵn với bất kỳ giấy phép Microsoft 365 nào. Thông tin chuyên sâu về người quản lý và lãnh đạo yêu cầu có giấy phép Viva Insights.

[noalt]

Image_Divider

Tìm hiểu thêm về Microsoft Viva

Khám phá tất cả các cách Microsoft Viva có thể cải thiện trải nghiệm nhân viên.

The cover of the e-book The People-Powered Workplace.

Gặt hái nhiều hơn với Microsoft 365

Duy trì kết nối và hoàn thành nhiều việc hơn với các ứng dụng cũng như trải nghiệm thông minh, các dịch vụ đám mây tích hợp và bảo mật tích hợp sẵn.