Cùng Microsoft Viva giúp nhân viên phát triển

Microsoft Viva là một nền tảng trải nghiệm nhân viên kết hợp hoạt động giao tiếp, kiến ​​thức, nội dung học tập, tài nguyên và thông tin chuyên sâu trong quy trình làm việc. Hoạt động trên nền tảng Microsoft 365 và mang đến trải nghiệm qua Microsoft Teams, Viva sẽ thúc đẩy một nền văn hóa hỗ trợ nhân viên và nhóm phát huy tối đa năng lực từ mọi nơi.

Viva hub
Tổng quan
Guided Tour

Trang chủ giới thiệu có hướng dẫn

Viva Insights

Cân bằng năng suất và trạng thái tốt

Một số tính năng thay đổi theo thị trường

Cân bằng năng suất và trạng thái tốt

Giúp nhân viên và nhóm trong toàn bộ tổ chức phát triển bằng các đề xuất nhằm cải thiện năng suất và trạng thái tốt.

Xây dựng thói quen làm việc hiệu quả hơn với thông tin chuyên sâu cá nhân

Cải thiện khả năng cộng tác, tập trung và trạng thái tốt. Nghỉ giải lao giữa các cuộc họp, dành thời gian để làm việc tập trung và chủ động ngắt kết nối sau giờ làm việc.

Khuyến khích văn hóa làm việc lành mạnh

Cung cấp cho người quản lý và nhà lãnh đạo thông tin chuyên sâu giúp xác định các cơ hội để cải thiện trạng thái tốt, sự gắn kết và hiệu quả trong toàn bộ tổ chức.

Khám phá xem hành vi tác động đến kết quả như thế nào

Giải quyết các câu hỏi kinh doanh phức tạp và xác định mối tương quan giữa các nguồn dữ liệu thông qua phân tích nâng cao.

Thiết lập, quản lý và đạt mục tiêu

Điều chỉnh các nhóm để phù hợp với các ưu tiên chiến lược của tổ chức bạn và đạt được kết quả.

Kết nối các nhóm và cá nhân với các mục tiêu chung

Giúp nhân viên và các nhóm kết nối với các mục tiêu hàng đầu của tổ chức, đồng thời đảm bảo việc điều chỉnh giữa các bộ phận.

Đảm bảo công việc thúc đẩy kết quả kinh doanh thực tế.

Giúp các nhóm luôn tập trung vào điều quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn, đồng thời cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Quản lý mục tiêu dễ dàng khi công việc đã diễn ra

Tăng khả năng quan sát mục tiêu và tiến độ nhờ các tích hợp vào hệ thống công việc quan trọng.

Học hỏi trong quá trình làm việc

Kết hợp việc học tập vào các công cụ mà mọi người đã sử dụng với Microsoft Teams và Microsoft 365.

Giúp việc học tập có tính cộng tác

Khuyến khích học tập trên mạng xã hội bằng tính năng trò chuyện, tab và đề xuất ngang quyền trong Teams.

Hỗ trợ nhân viên kiểm soát hành trình học tập

Hỗ trợ mục tiêu học tập của nhân viên bằng dấu trang, bài tập, đề xuất được cá nhân hóa và lời nhắc lịch.

Tổng hợp nội dung học tập từ khắp tổ chức của bạn

Giúp nhân viên tìm nội dung liên quan từ các nhà cung cấp dịch vụ học tập được kết nối, hệ thống quản lý học tập và các tài nguyên của công ty bạn.

Khám phá kiến thức và chuyên môn

Tự động sắp xếp nội dung và chuyên môn trong toàn bộ tổ chức để có thể dễ dàng tìm thấy.

Xác định và tự động hóa nội dung

Sử dụng AI để tự động xác định, xử lý cũng như sắp xếp nội dung trong toàn bộ dữ liệu của tổ chức.

Thu thập và sắp xếp kiến thức

Giúp các chuyên gia trong tổ chức của bạn tinh chỉnh và xây dựng các chủ đề cũng như tài nguyên liên quan bằng các trang chủ đề và thẻ chủ đề.

Giúp dễ dàng khám phá kiến thức

Tự động hiển thị thẻ chủ đề trên các ứng dụng Microsoft 365 để giúp nhân viên khám phá kiến ​​thức trong bối cảnh công việc.

Hiện đại hóa trải nghiệm nhân viên

Khuyến khích sự đóng góp, thúc đẩy sự kết nối và giúp mọi người phát triển mạnh trong môi trường làm việc kết hợp.

Củng cố văn hóa và giao tiếp

Thúc đẩy giao tiếp tại nơi làm việc bằng cách kết hợp tin tức, cuộc trò chuyện và tài nguyên giúp thông báo, truyền cảm hứng và gắn kết.

Tập hợp và thúc đẩy nhân viên

Khuyến khích văn hóa hòa nhập, quản lý sự thay đổi của tổ chức một cách minh bạch và khuyến khích các kết nối có ý nghĩa tại nơi làm việc.

Một số tính năng thay đổi theo thị trường

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Thông tin chuyên sâu cá nhân","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JJ?ver=3b2c","imageAlt":"The homepage in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Thông tin chuyên sâu cá nhân","videoHref":"","content":"<p>Cải thiện khả năng cộng tác, tập trung và trạng thái tốt. Nghỉ giải lao giữa các cuộc họp, dành thời gian để làm việc tập trung và chủ động ngắt kết nối sau giờ làm việc.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Insights","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Insights","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Xây dựng thói quen làm việc hiệu quả hơn với thông tin chuyên sâu cá nhân"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Thông tin chuyên sâu dành cho người quản lý và nhà lãnh đạo","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JM?ver=0992","imageAlt":"The My Team tab in Viva Insights showing recommended plans, action items and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Thông tin chuyên sâu dành cho người quản lý và nhà lãnh đạo","videoHref":"","content":"<p>Cung cấp cho người quản lý và nhà lãnh đạo thông tin chuyên sâu giúp xác định các cơ hội để cải thiện trạng thái tốt, sự gắn kết và hiệu quả trong toàn bộ tổ chức.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Insights","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Insights","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Khuyến khích văn hóa làm việc lành mạnh"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Thông tin chuyên sâu nâng cao","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1K7?ver=6c5c","imageAlt":"Advanced insights about employees and descriptions of why they matter in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Thông tin chuyên sâu nâng cao","videoHref":"","content":"<p>Giải quyết các câu hỏi kinh doanh phức tạp và xác định mối tương quan giữa các nguồn dữ liệu thông qua phân tích nâng cao.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Insights","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Insights","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Khám phá xem hành vi tác động đến kết quả như thế nào"}],"arialabel":"Viva Insights","id":"viva-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Viva Insights","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4WRDR","content":"<p>Giúp nhân viên và nhóm trong toàn bộ tổ chức phát triển bằng các đề xuất nhằm cải thiện năng suất và trạng thái tốt.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Insights","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Insights","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Cân bằng năng suất và trạng thái tốt"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Luôn được điều chỉnh theo quy mô","id":"stay-aligned-at-scale","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Luôn được điều chỉnh theo quy mô","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52H4R","content":"<p>Giúp nhân viên và các nhóm kết nối với các mục tiêu hàng đầu của tổ chức, đồng thời đảm bảo việc điều chỉnh giữa các bộ phận.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Goals.","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Goals","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kết nối các nhóm và cá nhân với các mục tiêu chung"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Hướng các nhóm tập trung vào tác động","id":"Focus-teams-on-impact","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Hướng các nhóm tập trung vào tác động\n","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52YTa","content":"<p>Giúp các nhóm luôn tập trung vào điều quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn, đồng thời cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Goals.","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Goals","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Đảm bảo công việc thúc đẩy kết quả kinh doanh thực tế."},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Khám phá Viva Goals","id":"Explore-Viva-Goals","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Xem các mục tiêu trong dòng công việc hàng ngày","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52Jkw","content":"<p>Tăng khả năng quan sát mục tiêu và tiến độ nhờ các tích hợp vào hệ thống công việc quan trọng.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Goals.","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Goals","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Quản lý mục tiêu dễ dàng khi công việc đã diễn ra"}],"arialabel":"Viva Goals","id":"viva-goals","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Viva Goals","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52YTd","content":"<p>Điều chỉnh các nhóm để phù hợp với các ưu tiên chiến lược của tổ chức bạn và đạt được kết quả.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Goals.","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Goals","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Thiết lập, quản lý và đạt mục tiêu"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Học tập trên mạng xã hội","id":"social-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ka?ver=3a7d","imageAlt":"A desktop display of Viva Learning courses available in a team on Teams and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a text chat in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Học tập trên mạng xã hội","videoHref":"","content":"<p>Khuyến khích học tập trên mạng xã hội bằng tính năng trò chuyện, tab và đề xuất ngang quyền trong Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Learning","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Learning","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Giúp việc học tập có tính cộng tác"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sự phát triển được cá nhân hóa","id":"personalized-development","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Sự phát triển được cá nhân hóa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Kc","content":"<p>Hỗ trợ mục tiêu học tập của nhân viên bằng dấu trang, bài tập, đề xuất được cá nhân hóa và lời nhắc lịch.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Learning","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Learning","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hỗ trợ nhân viên kiểm soát hành trình học tập"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Khám phá nội dung","id":"content-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Wi?ver=2ccd","imageAlt":"The Browse Courses screen in Teams showing different course providers.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Khám phá nội dung","videoHref":"","content":"<p>Giúp nhân viên tìm nội dung liên quan từ các nhà cung cấp dịch vụ học tập được kết nối, hệ thống quản lý học tập và các tài nguyên của công ty bạn.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Learning","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Learning","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tổng hợp nội dung học tập từ khắp tổ chức của bạn"}],"arialabel":"Viva Learning","id":"viva-learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Viva Learning","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Xa2l","content":"<p>Kết hợp việc học tập vào các công cụ mà mọi người đã sử dụng với Microsoft Teams và Microsoft 365.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Learning","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Learning","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Học hỏi trong quá trình làm việc"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Biến nội dung thành kiến thức","id":"turn-content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1WA?ver=e9a8","imageAlt":"A search for content related to Mark 8 in an organization’s data.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Biến nội dung thành kiến thức","videoHref":"","content":"<p>Sử dụng AI để tự động xác định, xử lý cũng như sắp xếp nội dung trong toàn bộ dữ liệu của tổ chức.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Topics","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Topics","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Xác định và tự động hóa nội dung"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Thu thập chủ đề","id":"curate-topics","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Thu thập chủ đề","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1WC","content":"<p>Giúp các chuyên gia trong tổ chức của bạn tinh chỉnh và xây dựng các chủ đề cũng như tài nguyên liên quan bằng các trang chủ đề và thẻ chủ đề.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Topics","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Topics","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Thu thập và sắp xếp kiến thức"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Cải thiện khả năng khám phá","id":"improve-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WREa?ver=5ccd","imageAlt":"A topic card being displayed for Mark 8 in an email in Outlook.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Cải thiện khả năng khám phá","videoHref":"","content":"<p>Tự động hiển thị thẻ chủ đề trên các ứng dụng Microsoft 365 để giúp nhân viên khám phá kiến ​​thức trong bối cảnh công việc.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Topics","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Topics","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Giúp dễ dàng khám phá kiến thức"}],"arialabel":"Viva Topics","id":"viva-topics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XcyW?ver=c57d","imageAlt":"[noalt]","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Viva Topics","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Ww","content":"<p>Tự động sắp xếp nội dung và chuyên môn trong toàn bộ tổ chức để có thể dễ dàng tìm thấy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Topics","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Topics","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Khám phá kiến thức và chuyên môn"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kết nối mọi người","id":"connect-people","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Jz?ver=ac89","imageAlt":"Desktop and mobile views of a team’s homepage dashboard in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Kết nối mọi người","videoHref":"","content":"<p>Thúc đẩy giao tiếp tại nơi làm việc bằng cách kết hợp tin tức, cuộc trò chuyện và tài nguyên giúp thông báo, truyền cảm hứng và gắn kết.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Connections","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Connections","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Củng cố văn hóa và giao tiếp"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Hỗ trợ nhân viên","id":"empower-employees","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JC?ver=7ff7","imageAlt":"Three mobile displays showing a dashboard, a feed and an article with comments in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Hỗ trợ nhân viên","videoHref":"","content":"<p>Khuyến khích văn hóa hòa nhập, quản lý sự thay đổi của tổ chức một cách minh bạch và khuyến khích các kết nối có ý nghĩa tại nơi làm việc.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Connections","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Connections","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tập hợp và thúc đẩy nhân viên"}],"arialabel":"Viva Connections","id":"viva-connections","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WWJx?ver=f185","imageAlt":"Fifteen employee headshots and profile pictures.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Viva Connections","videoHref":"","content":"<p>Khuyến khích sự đóng góp, thúc đẩy sự kết nối và giúp mọi người phát triển mạnh trong môi trường làm việc kết hợp.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Khám phá Viva Connections","href":"https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Khám phá Viva Connections","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hiện đại hóa trải nghiệm nhân viên"}],"itemsCount":19}

Tăng cường CRM của bạn với Viva Sales

Loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và tự động ghi dữ liệu vào bất kỳ hệ thống CRM nào với ứng dụng trải nghiệm mới dành cho người bán sử dụng Office 365 và Teams để bạn có thể tập trung vào bán hàng.

A person smiling and using a laptop.

Lưu tâm đến quyền riêng tư

Chỉ bạn mới có thể xem dữ liệu cá nhân và thông tin chuyên sâu dựa trên mô hình làm việc. Các biện pháp bảo vệ bảo mật và quyền riêng tư trên đám mây đáng tin cậy sẽ giúp các tổ chức duy trì việc tuân thủ với các yêu cầu của ngành và khu vực.

Bắt đầu cùng Viva

Viva hoạt động trên nền tảng Microsoft 365 và Microsoft Teams

Giúp mọi người và các nhóm làm việc tốt nhất bằng các ứng dụng cũng như trải nghiệm mà họ tin dùng hàng ngày để kết nối, cộng tác và hoàn thành công việc từ mọi nơi.