Xây dựng tương lai bằng Microsoft 365

Nhận các ứng dụng hàng đầu trong ngành kết hợp với các dịch vụ đám mây thông minh và khả năng bảo mật đẳng cấp thế giới.

Hiện đại hóa trải nghiệm nhân viên của bạn

A video meeting on Microsoft Teams with 19 participants and the text chat open on the right.

Hỗ trợ lực lượng lao động kỹ thuật số


Sở hữu các công cụ thông minh cho phép nhân viên làm việc ở nơi và theo cách họ muốn, bao gồm một nền tảng nơi họ có thể họp, trò chuyện, gọi điện và cộng tác ở một nơi.

A screen open in Power Automate detailing the steps to create a notification when a record gets updated.

Giúp nhân viên đưa ra quyết định thông minh nhanh hơn

Tăng tính hiệu quả của nhân viên với các ứng dụng tùy chỉnh, hoạt động tự động hóa tích hợp sẵn và thông tin chuyên sâu mạnh mẽ để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh.

Viva Insights

Ưu tiên trạng thái tốt của nhân viên

Khám phá các mẫu hình làm việc và tìm hiểu cách giúp nhân viên làm việc thông minh hơn—cải thiện sự tập trung, trạng thái tốt, mạng và khả năng cộng tác.

A person sitting on a wooden bench using a laptop on their lap.

Hợp lý hóa và tăng cường hoạt động bảo mật của bạn

Củng cố danh mục bảo mật của bạn, mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch và giúp giảm thiểu rủi ro trên mạng bằng tính năng bảo vệ tích hợp, tốt nhất trong ngành.

A tablet running Windows 11 displaying a split screen of three apps in use simultaneously.

Tăng năng suất của nhân viên và giảm chi phí

Với Windows 11, bạn sẽ có được trải nghiệm trực quan và thông minh, giúp duy trì cảm giác quen thuộc và hoạt động theo cách bạn làm việc. Đối với bộ phận CNTT, Windows 11 được xây dựng trên nền tảng nhất quán và tương thích với Windows 10.

A video meeting on Microsoft Teams with 19 participants and the text chat open on the right.

Hỗ trợ lực lượng lao động kỹ thuật số


Sở hữu các công cụ thông minh cho phép nhân viên làm việc ở nơi và theo cách họ muốn, bao gồm một nền tảng nơi họ có thể họp, trò chuyện, gọi điện và cộng tác ở một nơi.

A screen open in Power Automate detailing the steps to create a notification when a record gets updated.

Giúp nhân viên đưa ra quyết định thông minh nhanh hơn

Tăng tính hiệu quả của nhân viên với các ứng dụng tùy chỉnh, hoạt động tự động hóa tích hợp sẵn và thông tin chuyên sâu mạnh mẽ để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh.

Viva Insights

Ưu tiên trạng thái tốt của nhân viên

Khám phá các mẫu hình làm việc và tìm hiểu cách giúp nhân viên làm việc thông minh hơn—cải thiện sự tập trung, trạng thái tốt, mạng và khả năng cộng tác.

A person sitting on a wooden bench using a laptop on their lap.

Hợp lý hóa và tăng cường hoạt động bảo mật của bạn

Củng cố danh mục bảo mật của bạn, mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch và giúp giảm thiểu rủi ro trên mạng bằng tính năng bảo vệ tích hợp, tốt nhất trong ngành.

A tablet running Windows 11 displaying a split screen of three apps in use simultaneously.

Tăng năng suất của nhân viên và giảm chi phí

Với Windows 11, bạn sẽ có được trải nghiệm trực quan và thông minh, giúp duy trì cảm giác quen thuộc và hoạt động theo cách bạn làm việc. Đối với bộ phận CNTT, Windows 11 được xây dựng trên nền tảng nhất quán và tương thích với Windows 10.

Xem cách khách hàng đang chuyển đổi kỹ thuật số bằng Microsoft 365

Học được kiến thức và kỹ năng

Luôn cập nhật

Xem các tin tức và cập nhật mới nhất về Microsoft 365.

Phát triển kỹ năng của bạn

Khám phá các lộ trình học tập của Microsoft 365 hoặc chứng minh thành tích của bạn với các chứng chỉ được ngành công nhận.

Nhận lời khuyên từ chuyên gia

Cộng tác, chia sẻ và học hỏi từ các chuyên gia trong Microsoft 365 Tech Community.

Thực hiện bước tiếp theo