Xin giới thiệu Windows 11 dành cho doanh nghiệp, hiện đã có sẵn.

A laptop running Microsoft 365 sitting on a counter next to a vase of flowers.

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

Giúp mọi người và các nhóm làm việc tốt nhất bằng các ứng dụng cũng như trải nghiệm mà họ tin dùng hàng ngày để kết nối, cộng tác và hoàn thành công việc từ mọi nơi.

Xây dựng tương lai bằng Microsoft 365

Nhận các ứng dụng hàng đầu trong ngành kết hợp với các dịch vụ đám mây thông minh và khả năng bảo mật đẳng cấp thế giới.

Hiện đại hóa trải nghiệm nhân viên của bạn

A video meeting on Microsoft Teams with 19 participants and the text chat open on the right.

Hỗ trợ lực lượng lao động kỹ thuật số


Sở hữu các công cụ thông minh cho phép nhân viên làm việc ở nơi và theo cách họ muốn, bao gồm một nền tảng nơi họ có thể họp, trò chuyện, gọi điện và cộng tác ở một nơi.

A screen open in Power Automate detailing the steps to create a notification when a record gets updated.

Giúp nhân viên đưa ra quyết định thông minh nhanh hơn

Tăng tính hiệu quả của nhân viên với các ứng dụng tùy chỉnh, hoạt động tự động hóa tích hợp sẵn và thông tin chuyên sâu mạnh mẽ để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh.

Viva Insights

Ưu tiên trạng thái tốt của nhân viên

Khám phá các mẫu hình làm việc và tìm hiểu cách giúp nhân viên làm việc thông minh hơn—cải thiện sự tập trung, trạng thái tốt, mạng và khả năng cộng tác.

A person sitting on a wooden bench using a laptop on their lap.

Hợp lý hóa và tăng cường hoạt động bảo mật của bạn

Củng cố danh mục bảo mật của bạn, mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch và giúp giảm thiểu rủi ro trên mạng bằng tính năng bảo vệ tích hợp, tốt nhất trong ngành.

A tablet running Windows 11 displaying a split screen of three apps in use simultaneously.

Hỗ trợ đắc lực cho nhân viên. Mang đến sự nhất quán cho bộ phận CNTT

Windows 11 tái định hình Windows nhằm mang lại trải nghiệm hiện đại, trực quan, thông minh để duy trì cảm giác quen thuộc và hoạt động theo cách bạn làm việc, dạy và học. Đối với bộ phận CNTT, Windows 11 được xây dựng trên nền tảng nhất quán và tương thích với Windows 10.

A video meeting on Microsoft Teams with 19 participants and the text chat open on the right.

Hỗ trợ lực lượng lao động kỹ thuật số


Sở hữu các công cụ thông minh cho phép nhân viên làm việc ở nơi và theo cách họ muốn, bao gồm một nền tảng nơi họ có thể họp, trò chuyện, gọi điện và cộng tác ở một nơi.

A screen open in Power Automate detailing the steps to create a notification when a record gets updated.

Giúp nhân viên đưa ra quyết định thông minh nhanh hơn

Tăng tính hiệu quả của nhân viên với các ứng dụng tùy chỉnh, hoạt động tự động hóa tích hợp sẵn và thông tin chuyên sâu mạnh mẽ để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh.

Viva Insights

Ưu tiên trạng thái tốt của nhân viên

Khám phá các mẫu hình làm việc và tìm hiểu cách giúp nhân viên làm việc thông minh hơn—cải thiện sự tập trung, trạng thái tốt, mạng và khả năng cộng tác.

A person sitting on a wooden bench using a laptop on their lap.

Hợp lý hóa và tăng cường hoạt động bảo mật của bạn

Củng cố danh mục bảo mật của bạn, mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch và giúp giảm thiểu rủi ro trên mạng bằng tính năng bảo vệ tích hợp, tốt nhất trong ngành.

A tablet running Windows 11 displaying a split screen of three apps in use simultaneously.

Hỗ trợ đắc lực cho nhân viên. Mang đến sự nhất quán cho bộ phận CNTT

Windows 11 tái định hình Windows nhằm mang lại trải nghiệm hiện đại, trực quan, thông minh để duy trì cảm giác quen thuộc và hoạt động theo cách bạn làm việc, dạy và học. Đối với bộ phận CNTT, Windows 11 được xây dựng trên nền tảng nhất quán và tương thích với Windows 10.

Thấy rõ giá trị kinh doanh của Microsoft 365

Three coworkers in a meeting room on a video call with additional participants.

30 triệu USD

Lợi ích ba năm ước tính của một tổ chức hỗn hợp có quy mô 7.000 nhân viên sử dụng Microsoft Teams.1

A row of desks in an office with multiple people working on their laptops and desktops computers.

12.500 giờ

Số giờ mà một tổ chức có thể tiết kiệm mỗi năm trong các hoạt động phân phối thông qua các quy trình kinh doanh được hợp lý hóa.2

A person sitting in an airport holding a tablet and looking out the window.

97%

Phần trăm các cuộc tấn công được tự động khắc phục ở điểm cuối bằng cách sử dụng AI trong Microsoft 365 E5.3

Xem cách khách hàng đang chuyển đổi kỹ thuật số bằng Microsoft 365

Accenture logo
Arkin logo
Bridgewater logo
croc logo
Dell Technologies logo
DLA Piper logo
The Georgia Office of the State Treasurer logo
Honeywell logo
IKEA logo
Lumen logo
Maersk logo
New Jersey Courts logo
Office Depot logo
Rockwell Automation logo
St. Luke’s logo
Suffolk logo
Vanguard logo
Volvo logo

Đột phá lớn tiếp theo là mô hình làm việc kết hợp

 Xem những nghiên cứu dành riêng và thông tin chuyên sâu của chuyên gia về mô hình làm việc kết hợp.

Học được kiến thức và kỹ năng

Luôn cập nhật

Xem các tin tức và cập nhật mới nhất về Microsoft 365.

Phát triển kỹ năng của bạn

Khám phá các lộ trình học tập của Microsoft 365 hoặc chứng minh thành tích của bạn với các chứng chỉ được ngành công nhận.

Nhận lời khuyên từ chuyên gia

Cộng tác, chia sẻ và học hỏi từ các chuyên gia trong Microsoft 365 Tech Community.

Thực hiện bước tiếp theo