Các ứng dụng và dịch vụ

Từ gia đình tới doanh nghiệp, từ máy tính đến web và các thiết bị trung gian, Microsoft đều cung cấp những công cụ bạn cần để tạo ra kết quả công việc tốt nhất.

A person sitting at a desk in a peaceful-looking workspace using a laptop

Các ứng dụng và dịch vụ chính


Các ứng dụng và dịch vụ bổ sung

Các phiên bản Office trước đây

Nâng cấp lên Microsoft 365 để sử dụng các ứng dụng và dịch vụ mới nhất trên nhiều PC, máy Mac và thiết bị. Đăng ký của bạn cũng bao gồm 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng, hỗ trợ kỹ thuật và nhiều dịch vụ khác.
iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.