Microsoft To Do

Tập trung, từ làm việc đến giải trí

A smart phone and tablet computer displaying the same To Do list
An animation demonstrating suggested tasks being added to a new To Do list.

Trình lập kế hoạch hàng ngày thông minh

Sẵn sàng đón nhận thành công cùng Ngày của tôi, những đề xuất thông minh và được cá nhân hóa để cập nhật danh sách việc cần làm hàng ngày của bạn.

Quản lý trực tuyến danh sách việc cần làm

Trình quản lý nhiệm vụ đa nền tảng đích thực. Bất kể đang ở nhà hay di chuyển, bạn đều có thể truy nhập vào danh sách nhiệm vụ và sắp xếp khoa học.

 
The Microsoft To Do app displayed on several devices alongside one another
Details of a To Do list showing two reminders

Chia sẻ dễ dàng

Danh sách việc cần làm dùng chung giúp bạn duy trì kết nối với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp.

Quản lý nhiệm vụ dễ dàng hơn

Chia nhiệm vụ thành các bước đơn giản, thêm ngày đến hạn và đặt lời nhắc cho danh sách kiểm tra để giúp bạn theo sát nhiệm vụ.

A To Do list titled My Day on a tablet computer

Bạn đang tìm cách nhập dữ liệu Wunderlist của mình? To Do có một công cụ nhập tích hợp sẵn để giúp bạn bắt đầu.

Bạn sẵn sàng để làm được nhiều hơn trong Microsoft 365?


Xem thêm từ Microsoft To Do

Tích hợp Nhiệm vụ Outlook

To Do được tích hợp với Nhiệm vụ Outlook, giúp bạn dễ dàng quản lý mọi nhiệm vụ ở cùng một nơi.

Truy nhập từ mọi nơi

Microsoft To Do được cung cấp miễn phí và đồng bộ trên iPhone, Android, Windows 10 cũng như web.1

1. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.