Nâng cao dữ liệu

Dễ dàng tạo các ứng dụng cơ sở dữ liệu của riêng bạn ở định dạng phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Chỉ PC.

The corner of a computer screen displaying a supplier list in a database in Microsoft Access.

The database screen in Microsoft Access

Tạo và chia sẻ ứng dụng mà không cần phải là nhà phát triển

Access là công cụ dễ sử dụng để tạo ra các ứng dụng nghiệp vụ, từ mẫu hoặc từ đầu. Với các công cụ thiết kế trực quan và phong phú, Access có thể giúp bạn tạo ra các ứng dụng hấp dẫn và hoạt động tốt trong khoảng thời gian tối thiểu.

Tùy chỉnh các ứng dụng để phát triển cùng doanh nghiệp của bạn

Điều chỉnh các ứng dụng tùy chỉnh cho doanh nghiệp và khách hàng của bạn, dễ dàng chỉnh sửa khi cần để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao. Sử dụng Visual Basic for Applications, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và tạo ra nhiều biểu mẫu cũng như báo cáo hữu ích hơn.

A tablet displaying an Access database
A laptop showing the Save As screen in Access.

Tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu

Tích hợp dữ liệu giữa Access và các ứng dụng dòng nghiệp vụ bằng thư viện trình kết nối Access để tạo hình ảnh trực quan và thông tin chuyên sâu tổng hợp trong giao diện quen thuộc của Access. Dễ dàng lưu trữ dữ liệu trong SQL Server và Microsoft Azure SQL nhằm nâng cao độ tin cậy, khả năng mở rộng, tính bảo mật và khả năng quản lý dài hạn.*


Xem thêm từ Microsoft Access

Kết nối với chuyên gia

Xem thông tin mới, đồng thời tìm hiểu các mẹo và thủ thuật giúp bạn tạo, tùy chỉnh và sử dụng cơ sở dữ liệu như một chuyên gia.

Cải thiện kỹ năng của bạn

Nâng tầm kỹ năng quản lý dữ liệu của bạn với hướng dẫn, tài liệu và kết nối với chuyên gia.

Có gì mới trong Access?

Microsoft Access chỉ sẵn dùng cho PC. Tìm hiểu thêm
Phiên bản cập nhật nhất của Microsoft Access luôn sẵn dùng với đăng ký Microsoft 365. Microsoft Access 2019 là phiên bản mới nhất của Access sẵn có dưới dạng gói mua một lần. Các phiên bản trước đây gồm có Access 2016, Access 2013, Access 2010, Access 2007 và Access 2003. Access 2019 tương thích với Windows 10.
*Cần có đăng ký dịch vụ liên quan để lưu trữ dữ liệu trong SQL Server hoặc Microsoft Azure SQL.