Bảo vệ mọi thứ bằng khả năng bảo mật toàn diện

Khám phá cách phát hiện thêm các mối đe dọa, bít kín các lỗ hổng trong phạm vi của bạn và giảm chi phí với những cải tiến được công bố tại Microsoft Ignite của chúng tôi.

Vừa được Microsoft Security phát hành

Tìm hiểu các cải tiến sản phẩm và biện pháp tốt nhất của chúng tôi để giúp bạn thông minh trên mạng.

Kích hoạt bảo mật toàn diện từ mã đến đám mây

Bắt đầu bảo mật và luôn được bảo vệ trong hành trình đa đám mây của bạn với các cải tiến trong Bộ bảo vệ dành cho Đám mây, nền tảng bảo vệ ứng dụng trên nền đám mây.

Tháng Mười là tháng nhận thức an ninh mạng

Khám phá tính năng mới trong ngăn chặn cuộc tấn công và tìm các tài nguyên giáo dục về an ninh mạng để giúp bạn và tổ chức của bạn trở nên thông minh trên mạng.

Bảo vệ con người, dữ liệu và hạ tầng của bạn

Luôn an tâm khi sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện về bảo mật bao trùm toàn bộ quy trình, tốt nhất và dựa trên AI.

Bảo vệ mọi thứ

Bảo vệ toàn bộ tổ chức của bạn bằng các giải pháp bảo mật doanh nghiệp tích hợp được thiết kế để hoạt động trên nhiều nền tảng và môi trường đám mây.

Đơn giản hóa sự phức tạp

Dành ưu tiên cho đúng rủi ro bằng các công cụ quản lý hợp nhất được tạo ra để tối đa hóa chuyên môn của nhân lực trong công ty bạn.

Phát hiện những điều người khác bỏ qua

AI, công nghệ tự động hóa và chuyên môn hàng đầu giúp bạn nhanh chóng phát hiện các mối đe dọa, ứng phó hiệu quả và củng cố vị thế bảo mật của bạn.

Phát triển tương lai của bạn

Khi giải pháp bảo mật toàn diện giúp bạn an tâm, bạn có thể tự do phát triển, sáng tạo và đổi mới doanh nghiệp của mình.

Giải pháp bảo mật nổi bật

Tìm giải pháp hiệu quả nhất cho các nhu cầu cụ thể của bạn.

Xem tin tức mới nhất từ Microsoft Security

Tất cả mọi người đều cần tham gia vào lĩnh vực an ninh mạng

Giúp tổ chức của bạn trở nên thông minh trên mạng với các video có thể chia sẻ, đồ họa thông tin và email – do các chuyên gia bảo mật tại Microsoft thu thập.

Bảo vệ bản thân khỏi mã độc tống tiền

Tìm hiểu xem lỗi cấu hình khiến bạn trở nên dễ bị tấn công như thế nào, đồng thời nhận các chiến lược giúp bạn bảo vệ công ty khỏi mô hình kinh doanh mới của mã độc tống tiền.

Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK®2022

Bộ bảo vệ Microsoft 365 thể hiện khả năng bảo vệ đầu ngành trong Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK® 2022.

A person working at their desk.

Tương lai của việc tuân thủ và quản trị dữ liệu

Tìm hiểu về Microsoft Purview – một tập hợp giải pháp toàn diện giúp bạn quản trị, bảo vệ và quản lý toàn bộ tài sản dữ liệu của mình.

A bird’s eye view of people walking on a sidewalk.

Microsoft là đơn vị dẫn đầu ngành

Xem lý do các nhà phân tích trong ngành và các chuyên gia bảo mật khác đã công nhận Microsoft là đơn vị dẫn đầu.

Gartner, MITRE ATT&CK, Forrester and IDC
Gartner, MITRE ATT&CK, Forrester and IDC

Tìm hiểu cách khách hàng của chúng tôi bảo vệ doanh nghiệp của họ

Các sự kiện cộng đồng của Microsoft Security

Phát triển chuyên môn của bạn, học các kỹ năng mới và xây dựng cộng đồng tại các sự kiện đặc biệt này.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.

  1. Tiết kiệm dựa trên giá ước tính công khai có sẵn cho giải pháp của các nhà cung cấp khác và giá cơ sở/giá trực tiếp trên web hiển thị cho các dịch vụ Microsoft.