Mô hình kinh doanh mới của mã độc tống tiền

Nhận thông tin chuyên sâu mới về mã độc tống tiền dưới dạng dịch vụ trong bản tóm tắt thông tin về mối đe dọa Cyber Signals của quý này.

Bảo vệ con người, dữ liệu và hạ tầng của bạn

Luôn an tâm khi sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện về bảo mật bao trùm toàn bộ quy trình, tốt nhất và dựa trên AI.

Bảo vệ mọi thứ

Bảo vệ toàn bộ tổ chức của bạn bằng các giải pháp bảo mật doanh nghiệp tích hợp được thiết kế để hoạt động trên nhiều nền tảng và môi trường đám mây.

Đơn giản hóa sự phức tạp

Dành ưu tiên cho đúng rủi ro bằng các công cụ quản lý hợp nhất được tạo ra để tối đa hóa chuyên môn của nhân lực trong công ty bạn.

Phát hiện những điều người khác bỏ qua

AI, công nghệ tự động hóa và chuyên môn hàng đầu giúp bạn nhanh chóng phát hiện các mối đe dọa, ứng phó hiệu quả và củng cố vị thế bảo mật của bạn.

Phát triển tương lai của bạn

Khi giải pháp bảo mật toàn diện giúp bạn an tâm, bạn có thể tự do phát triển, sáng tạo và đổi mới doanh nghiệp của mình.

Giải pháp bảo mật nổi bật

Thích nghi với sự phức tạp của môi trường bảo mật ngày nay.

Xem tin tức mới nhất từ Microsoft Security

Luôn đón đầu các mối đe dọa

Hé lộ kẻ địch bằng tính năng Thông tin về mối đe dọa của Bộ bảo vệ Microsoft và khám phá các lỗ hổng, cũng như tài nguyên không được quản lý bằng tính năng Quản lý bề mặt tấn công từ bên ngoài dành cho Bộ bảo vệ Microsoft.

Bảo vệ bản thân khỏi mã độc tống tiền

Tìm hiểu xem lỗi cấu hình khiến bạn trở nên dễ bị tấn công như thế nào, đồng thời nhận các chiến lược giúp bạn bảo vệ công ty khỏi mô hình kinh doanh mới của mã độc tống tiền.

Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK®2022

Bộ bảo vệ Microsoft 365 thể hiện khả năng bảo vệ đầu ngành trong Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK® 2022.

A person working at their desk.

Tương lai của việc tuân thủ và quản trị dữ liệu

Tìm hiểu về Microsoft Purview – một tập hợp giải pháp toàn diện giúp bạn quản trị, bảo vệ và quản lý toàn bộ tài sản dữ liệu của mình.

A bird’s eye view of people walking on a sidewalk.

Microsoft là đơn vị dẫn đầu ngành

Xem lý do các nhà phân tích trong ngành và các chuyên gia bảo mật khác đã công nhận Microsoft là đơn vị dẫn đầu.

Gartner, MITRE ATT&CK, Forrester and IDC
Gartner, MITRE ATT&CK, Forrester and IDC

Tìm hiểu cách khách hàng của chúng tôi bảo vệ doanh nghiệp của họ

Các sự kiện cộng đồng của Microsoft Security

Phát triển chuyên môn của bạn, học các kỹ năng mới và xây dựng cộng đồng tại các sự kiện đặc biệt này.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.