Quản lý rủi ro

Cải thiện tình trạng tuân thủ và giảm rủi ro. Xác định rủi ro về dữ liệu và quản lý việc tuân thủ quy định.

Risk management

Tại sao bạn nên sử dụng công cụ quản lý rủi ro?

Với các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư tích hợp sẵn, chức năng quản lý rủi ro giúp bạn sử dụng các ứng dụng Microsoft gốc và ứng dụng không thuộc Microsoft để xác định, điều tra và khắc phục các hoạt động gây hại và thiếu thận trọng.

Tín hiệu gốc

Có được tầm nhìn về các hoạt động, hành động và giao tiếp của người dùng với các tín hiệu gốc và thông tin phong phú từ khắp khu vực kỹ thuật số của bạn.

Phạm vi giao tiếp

Nhận hỗ trợ lập luận tin nhắn ngay trong Microsoft Teams và trong các nền tảng phổ biến khác như Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack và Zoom.

Thông tin chuyên sâu có thể thực thi

Nhanh chóng xác định rủi ro bằng các mẫu máy học tích hợp sẵn được tinh chỉnh để cung cấp thông tin chuyên sâu phong phú về quản lý rủi ro.

Tích hợp quy trình làm việc

Cộng tác hành động giữa các nhóm để khắc phục rủi ro và đảm bảo các cuộc điều tra được xử lý theo đúng luật lao động liên quan.

Tại sao việc quản lý rủi ro lại đóng vai trò quan trọng?

15,4 triệu USD

Chi phí

Tổng chi phí trung bình hàng năm cho các hoạt động giải quyết mối đe dọa từ nội bộ.1

85 ngày

Thời gian

Thời gian trung bình để ngăn chặn sự cố rủi ro từ nội bộ.1

Các sản phẩm dành cho quản lý rủi ro

A person using a large touchscreen monitor.

Giải pháp Quản lý Rủi ro Nội bộ của Microsoft Purview

Phát hiện, xác định và thực hiện hành động đối với các rủi ro tiềm ẩn trong tổ chức của bạn bằng giải pháp Quản lý rủi ro nội bộ.

 

Tìm hiểu thêm

A meeting in a conference room with 5 people.

Tuân thủ về Giao tiếp của Microsoft Purview

Nhanh chóng xác định và khắc phục những vi phạm chính sách quy tắc ứng xử xảy ra trong các giao tiếp của công ty. Hỗ trợ môi trường làm việc lành mạnh và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ chuyên ngành.

A person using a laptop.

Microsoft Purview eDiscovery

Sử dụng các chức năng máy học—như phát hiện gần trùng lặp, tạo chuỗi email, mức độ liên quan, chủ đề và thẻ thông minh—để giúp khách hàng giảm bớt cũng như chọn lọc lượng lớn dữ liệu.

A person using a large touchscreen monitor.

Giải pháp Quản lý Rủi ro Nội bộ của Microsoft Purview

Phát hiện, xác định và thực hiện hành động đối với các rủi ro tiềm ẩn trong tổ chức của bạn bằng giải pháp Quản lý rủi ro nội bộ.

 

Tìm hiểu thêm

A meeting in a conference room with 5 people.

Tuân thủ về Giao tiếp của Microsoft Purview

Nhanh chóng xác định và khắc phục những vi phạm chính sách quy tắc ứng xử xảy ra trong các giao tiếp của công ty. Hỗ trợ môi trường làm việc lành mạnh và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ chuyên ngành.

A person using a laptop.

Microsoft Purview eDiscovery

Sử dụng các chức năng máy học—như phát hiện gần trùng lặp, tạo chuỗi email, mức độ liên quan, chủ đề và thẻ thông minh—để giúp khách hàng giảm bớt cũng như chọn lọc lượng lớn dữ liệu.

Gartner® Magic Quadrant™ về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp

Microsoft được công nhận là Đơn vị dẫn đầu trong Gartner Magic Quadrant năm 2022 về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp.2

A person working at a desk with many monitors and devices.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.

  1. Chi phí cho các mối đe dọa từ nội bộ năm 2022: Báo cáo toàn cầu, Poneman Institute.
  2. GARTNER và Magic Quadrant là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có chức danh khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi sự bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.
    Magic Quadrant của Gartner về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28/10/2020.