Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365

Đang tìm cách sử dụng Microsoft 365 cho web

Đăng nhập

Tải xuống ứng dụng Microsoft 365 miễn phí dành cho thiết bị di động

Giới thiệu ứng dụng Microsoft 365 mới dành cho thiết bị di động

Giới thiệu ứng dụng Microsoft 365 mới dành cho thiết bị di động

Sử dụng miễn phí Word, Excel, PowerPoint và các công cụ khác trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động

Tận hưởng các tính năng độc quyền với ứng dụng Microsoft 365 mới dành cho thiết bị di động cho iPhone, Android và các thiết bị máy tính bảng khác.

Đạt năng suất di động

Ứng dụng năng suất hàng ngày tối ưu giúp bạn tạo, chỉnh sửa và chia sẻ mọi lúc, mọi nơi.

Quét, ký và chuyển đổi PDF

Bạn có thể quét các tài liệu quan trọng, tạo PDF và cập nhật sơ yếu lý lịch của mình ở mọi nơi.

Nhanh chóng thực hiện các tác vụ với các Hành động tích hợp sẵn

Sử dụng khẩu lệnh, tìm tài liệu được chia sẻ và cộng tác trong thời gian thực mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Xem thêm các ứng dụng dành cho thiết bị di động

Copilot

Cùng ứng dụng Copilot tận dụng sức mạnh của AI mọi lúc, mọi nơi.

Word

Tạo và chỉnh sửa tài liệu đẹp mắt từ mọi nơi, cũng như đọc thoải mái trên mọi thiết bị.

Excel

Dễ dàng thêm công thức, sắp xếp lại cột và chỉnh cỡ bảng trên bảng tính từ thiết bị di động hoặc máy tính bảng.

PowerPoint

Chỉnh sửa trang chiếu mọi lúc, mọi nơi. Thêm ảnh động, hiệu ứng chuyển tiếp, biểu đồ và ghi chú diễn giả ngay trên thiết bị của bạn.

Outlook

Kết nối nhiều tài khoản email và lịch vào cùng một nơi thuận tiện.

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, video và tài liệu từ thiết bị di động với 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây.

Edge

Duyệt bằng Microsoft Edge trên tất cả các thiết bị của bạn.

Bing

Đặt câu hỏi thực tế và nhận câu trả lời đầy đủ từ AI Copilot cho web.

Liên kết điện thoại

Liên kết điện thoại và đồng bộ cuộc sống của bạn.

OneNote

Dễ dàng sắp xếp ghi chú, lập kế hoạch chuyến đi và theo dõi danh sách.

Yammer

Luôn cập nhật về những cuộc trò chuyện và tin tức mới nhất của công ty, cũng như cộng tác mọi lúc, mọi nơi.

Microsoft Teams

Truy nhập ngay vào toàn bộ nội dung của nhóm bạn và cộng tác từ một nơi duy nhất, nơi hội tụ mọi thư, tệp, công cụ và mọi người.

Microsoft Stream

Làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi với quyền truy nhập nhanh vào mọi video của bạn để xem trực tuyến và ngoại tuyến.

Microsoft Lens

Cắt tỉa, chỉnh sửa và làm cho ảnh chụp bảng trắng và tài liệu trở nên dễ đọc, rồi lưu các ảnh đó vào OneNote.

Xem thêm các ứng dụng dành cho thiết bị di động

Copilot

Cùng ứng dụng Copilot tận dụng sức mạnh của AI mọi lúc, mọi nơi.

Word

Tạo và chỉnh sửa tài liệu tuyệt đẹp mọi lúc, mọi nơi và đọc thoải mái trên mọi thiết bị.

Excel

Dễ dàng thêm công thức, sắp xếp lại cột và chỉnh cỡ các bảng của bảng tính trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn.

PowerPoint

Chỉnh sửa các trang chiếu mọi lúc, mọi nơi và thêm ảnh động, chuyển tiếp, biểu đồ hoặc ghi chú diễn giả ngay trên thiết bị của bạn.

Outlook

Hoàn thành được nhiều việc hơn từ mọi nơi cùng một trải nghiệm nhất quán và quen thuộc trên mọi thiết bị.

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, video và tài liệu từ thiết bị di động của bạn với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây.

Skype

Giữ liên lạc bằng tính năng gọi thoại và video, nhắn tin và chia sẻ tệp miễn phí.

Skype for Business

Duy trì kết nối, liên lạc và tham gia hội thảo với những người khác.

OneNote

Dễ dàng sắp xếp các ghi chú, lập kế hoạch chuyến đi và theo dõi danh sách của bạn.

Yammer

Luôn cập nhật những cuộc hội thoại và tin tức mới nhất của công ty, cũng như cộng tác mọi lúc, mọi nơi.

Microsoft Teams

Truy nhập ngay vào toàn bộ nội dung của nhóm bạn và cộng tác từ một nơi duy nhất, nơi hội tụ mọi thư, tệp, mọi người và công cụ.

Microsoft Stream

Luôn làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi với quyền truy nhập nhanh vào mọi video của bạn để xem trực tuyến và ngoại tuyến.

Microsoft Lens

Cắt tỉa, chỉnh sửa và làm cho ảnh chụp bảng trắng và tài liệu trở nên dễ đọc, rồi lưu các ảnh đó vào OneNote.

Xem thêm các ứng dụng dành cho thiết bị di động

Copilot

Cùng ứng dụng Copilot tận dụng sức mạnh của AI mọi lúc, mọi nơi.

Word

Tạo và chỉnh sửa tài liệu tuyệt đẹp mọi lúc, mọi nơi và đọc thoải mái trên mọi thiết bị.

Excel

Dễ dàng thêm công thức, sắp xếp lại cột và chỉnh cỡ các bảng của bảng tính trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn.

PowerPoint

Chỉnh sửa các trang chiếu mọi lúc, mọi nơi và thêm ảnh động, chuyển tiếp, biểu đồ hoặc ghi chú diễn giả ngay trên thiết bị của bạn.

Outlook

Hoàn thành được nhiều việc hơn từ mọi nơi cùng một trải nghiệm nhất quán và quen thuộc trên mọi thiết bị.

OneDrive

Xem hoặc chia sẻ ảnh, video và tài liệu từ thiết bị di động của bạn với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây.

Skype

Giữ liên lạc bằng tính năng gọi thoại và video, nhắn tin và chia sẻ tệp miễn phí.

Skype for Business

Duy trì kết nối, liên lạc và tham gia hội thảo với những người khác.

OneNote

Dễ dàng sắp xếp các ghi chú, lập kế hoạch chuyến đi và theo dõi danh sách của bạn.

Yammer

Luôn cập nhật những cuộc hội thoại và tin tức mới nhất của công ty, cũng như cộng tác mọi lúc, mọi nơi.

Microsoft Teams

Truy nhập ngay vào toàn bộ nội dung của nhóm bạn và cộng tác từ một nơi duy nhất, nơi hội tụ mọi thư, tệp, mọi người và công cụ.

Microsoft Stream

Luôn làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi với quyền truy nhập nhanh vào mọi video của bạn để xem trực tuyến và ngoại tuyến.

Microsoft Lens

Cắt tỉa, chỉnh sửa ảnh và làm cho ảnh chụp bảng trắng và tài liệu trở nên dễ đọc, rồi lưu các ảnh đó vào OneNote.

Tải miễn phí ứng dụng Microsoft 365 dành cho thiết bị di động*

Logo Android và Apple
Mã QR để tải xuống ứng dụng Microsoft 365 dành cho thiết bị di động
 nếu bạn đang gặp sự cố với mã QR.

Nhận thêm lợi ích với Microsoft 365

[*] Các ứng dụng sẵn có dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.

Theo dõi Microsoft 365