Two people smiling.

Microsoft Viva Insights

Cải thiện năng suất và trạng thái tốt với thông tin chuyên sâu và đề xuất dựa trên dữ liệu, được bảo vệ về quyền riêng tư.

Image_PromoBand

Tạo văn hóa hỗ trợ mọi người và doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ

Khám phá các trải nghiệm năng suất và trạng thái tốt của nhân viên mới trong quy trình làm việc.

Tìm hiểu về các trải nghiệm trong Microsoft Teams, Outlook và Office.com để giúp các cá nhân cũng như các nhóm trong toàn tổ chức làm việc hiệu quả nhất.

Nhận thông tin chuyên sâu cá nhân trong dòng công việc

Khám phá các cách để xây dựng thói quen làm việc tốt hơn. Theo dõi và cải thiện tính hiệu quả cho cuộc họp của bạn. Ưu tiên trạng thái tốt bằng các đề xuất có thể thực thi, chẳng hạn như dành thời gian để làm việc tập trung.

Giúp các nhóm cân bằng giữa năng suất và trạng thái tốt

Thúc đẩy năng suất và trạng thái tốt cho các nhóm dù lớn hay nhỏ, với những thông tin chuyên sâu dành cho người quản lý và nhà lãnh đạo. Giúp người quản lý khám phá và xây dựng những thói quen cá nhân có tác động tới văn hóa nhóm — ví dụ: bằng cách lên lịch cho những ngày "không họp".

Giải quyết những thử thách đặc biệt đối với doanh nghiệp

Tạo thông tin chuyên sâu có giá trị và báo cáo linh hoạt cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Giải quyết những thách thức phức tạp bằng cách sử dụng các công cụ nâng cao và thư viện bộ tăng tốc phân tích được dựng sẵn, trực quan hóa và báo cáo tương tác.

A smiling person looking at their mobile phone.

Được thiết kế để giúp duy trì sự an toàn và riêng tư cho dữ liệu của bạn

Chỉ bạn mới có thể xem dữ liệu cá nhân và thông tin chuyên sâu dựa trên mô hình làm việc. Các biện pháp bảo vệ bảo mật và quyền riêng tư trên đám mây đáng tin cậy sẽ cho phép các tổ chức duy trì việc tuân thủ các yêu cầu của ngành và khu vực.

Các gói và giá của Viva Insights

Microsoft 365

Các tính năng có dấu kiểm ở cột này đều được bao gồm trong Microsoft 365 và các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Microsoft Viva Insights

Nhận thông tin chuyên sâu cá nhân cao cấp dành cho người quản lý và nhà lãnh đạo, cùng thông tin chuyên sâu nâng cao với các công cụ phân tích và bộ tăng tốc tùy chỉnh.

Microsoft Viva Insights USD$4.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hàng năm—tự động gia hạn)

Tiết kiệm 25%*

Bản quảng bá Microsoft Viva

Hỗ trợ mọi người và các nhóm làm việc hiệu quả nhất từ mọi nơi với bộ trải nghiệm nhân viên đầy đủ, bao gồm Viva Insights, Viva Learning và Viva Topics.

Bản quảng bá Microsoft Viva Giá đầy đủ là USD$12.00 Ngay bây giờ USD$9.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hàng năm—tự động gia hạn)

Compare Microsoft Office Product features
Feature name
Microsoft 365
Microsoft Viva Insights Bản quảng bá Microsoft Viva

Microsoft Viva Insights

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Thông tin chuyên sâu cá nhân trong Teams

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Phần bổ trợ Viva Insights và các đề xuất tại chỗ trong Outlook

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Email tóm tắt hàng ngày của bạn

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Bảng thông tin chuyên sâu cá nhân và email điểm tin hàng tháng của bạn

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Thông tin chuyên sâu cá nhân: tab cuộc họp hiệu quả trong Teams với thông tin chuyên sâu và đề xuất

Feature is included

Sắp ra mắt

Feature is included

Sắp ra mắt

Feature is included

Sắp ra mắt

Thông tin chuyên sâu cá nhân cao cấp: khởi tạo kế hoạch cuộc họp hiệu quả chung

Không tích hợp tính năng

Feature is included

Sắp ra mắt

Feature is included

Sắp ra mắt

Thông tin chuyên sâu cá nhân cao cấp: thông tin chuyên sâu về danh mục cuộc họp

Không bao gồm tính năng này

Feature is included

Sắp ra mắt

Feature is included

Sắp ra mắt

Thông tin chuyên sâu dành cho người quản lý để dẫn dắt các nhóm làm việc hiệu quả

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Thông tin chuyên sâu về nhà lãnh đạo để biết xu hướng trong toàn doanh nghiệp

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Công cụ phân tích tùy chỉnh và bộ tăng tốc

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Bao gồm tính năng này

Đơn vị nguồn lực phân tích tùy chỉnh

Không bao gồm tính năng này

1 đơn vị nguồn lực cho mỗi người dùng trên tháng

1 đơn vị nguồn lực cho mỗi người dùng trên tháng

Microsoft Viva Connections

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tùy chỉnh Viva Connections với thương hiệu công ty của bạn

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tạo điểm đến tập trung được cá nhân hóa cho nhân viên

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Cung cấp kênh giao tiếp hợp nhất để tổng hợp và chia sẻ thông tin cần thiết

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Hướng nội dung giao tiếp và các mục trên bảng thông tin tới các cá nhân hoặc nhóm

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Đưa các mục quan trọng lên đầu để tối đa hóa khả năng mọi người nhìn thấy mục

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Xây dựng trải nghiệm nhân viên hiện đại trên hạ tầng hiện có của bạn

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tích hợp với các nhà cung cấp đối tác và hệ thống nhân sự

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tạo thẻ thích ứng tùy chỉnh để kết nối với các ứng dụng hiện có của bạn

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này

Microsoft Viva Learning

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm tính năng này
Viva Learning trong Teams

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Truy nhập toàn bộ các thư viện của Microsoft Learn và Nội dung đào tạo về Microsoft 365 cùng với 125 khóa học LinkedIn Learning hàng đầu

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tìm kiếm, chia sẻ và trò chuyện về nội dung học tập

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tạo tab học tập trong kênh Teams

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Nội dung học tập do tổ chức tạo với SharePoint và Viva Learning

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Đề xuất khóa học và theo dõi tiến độ

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tích hợp với nhà cung cấp nội dung đối tác

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tích hợp với hệ thống quản lý đào tạo

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Hiển thị nội dung học tập trên khắp bộ Microsoft 365

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này

Microsoft Viva Topics

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Trình kết nối tìm kiếm (lập chỉ mục các mục)

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tìm chuyên môn

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Thẻ, trang và trung tâm chủ đề

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Nội dung nổi bật về chủ đề trong SharePoint, Office và Tìm kiếm của Microsoft

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Nội dung nổi bật về chủ đề trong Teams, Outlook và Yammer

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Feature is included

Sắp ra mắt vào năm 2022

Bộ trợ giúp giải đáp và khả năng tìm kiếm theo ngữ cảnh

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Feature is included

Sắp ra mắt vào năm 2022

Làm được nhiều hơn khi có thêm đơn vị nguồn lực

Microsoft Viva Insights Capacity

giá mới USD$5,000.00 người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hàng năm—tự động gia hạn)
 

Để thêm Viva Insights Capacity vào đăng ký Viva, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng Microsoft của bạn.

Viva Insights Capacity là phần bổ trợ cho Viva Insights và cần có giấy phép Viva Insights riêng biệt. Mở rộng mục đích sử dụng cho tính năng phân tích con người nâng cao của tổ chức thông qua mức giá linh hoạt theo hình thức trả phí theo mức sử dụng đối với các đơn vị nguồn lực hỗ trợ:

  • Các mẫu phân tích giúp nhanh chóng tạo báo cáo Power BI tương tác, được tinh chỉnh theo các kịch bản kinh doanh phổ biến.
  • Các công cụ nâng cao giúp người dùng truy vấn, tùy chỉnh số liệu và kết hợp dữ liệu Viva Insights với dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như dữ liệu quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) và dữ liệu khảo sát.
  • Bộ tăng tốc phân tích, bao gồm thư viện tập lệnh R, để giúp phân tích xu hướng dữ liệu, quy trình và mạng của tổ chức.
  • Các biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn giúp bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Cần có giấy phép Viva Insights riêng biệt. Bán theo gia số tăng 5.000 đơn vị nguồn lực.

Xem cách Microsoft Viva Insights hoạt động

Xem cách Viva Insights cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu, được bảo vệ về quyền riêng tư và hành động được đề xuất để giúp các cá nhân và nhóm cải thiện năng suất cũng như trạng thái tốt.

Công việc hiện giờ đã khác

Tìm hiểu cách Viva Insights giúp cải thiện trạng thái tốt và năng suất của nhân viên trong một môi trường ngày càng phức tạp, siêu kết nối và đôi khi tách biệt.

[noalt]

[noalt]

Bắt đầu với Viva Insights

A person looking down at a tablet and a mobile device.

Hỗ trợ mọi người và các nhóm làm việc hiệu quả nhất

Viva Insights là một phần của Microsoft Viva, nền tảng trải nghiệm nhân viên được thiết kế để giúp mọi người kết nối, tập trung, học tập và phát triển trong công việc.

*Tiết kiệm 25% khi bạn mua trước Tháng Chín. 1, 2022.