Two people smiling.

Microsoft Viva Insights

Cải thiện năng suất và trạng thái tốt với thông tin chuyên sâu và đề xuất dựa trên dữ liệu, được bảo vệ về quyền riêng tư.

Tìm hiểu về các trải nghiệm trong Microsoft Teams, Outlook và Office.com để giúp các cá nhân cũng như các nhóm trong toàn tổ chức làm việc hiệu quả nhất.

Nhận thông tin chuyên sâu cá nhân trong dòng công việc

Khám phá các cách để xây dựng thói quen làm việc tốt hơn. Theo dõi và cải thiện tính hiệu quả cho cuộc họp của bạn. Ưu tiên trạng thái tốt bằng các đề xuất có thể thực thi, chẳng hạn như dành thời gian để làm việc tập trung.

Giúp các nhóm cân bằng giữa năng suất và trạng thái tốt

Thúc đẩy năng suất và trạng thái tốt cho các nhóm dù lớn hay nhỏ, với những thông tin chuyên sâu dành cho người quản lý và nhà lãnh đạo. Giúp người quản lý khám phá và xây dựng những thói quen cá nhân có tác động tới văn hóa nhóm — ví dụ: bằng cách lên lịch cho những ngày "không họp".

Giải quyết những thử thách đặc biệt đối với doanh nghiệp

Tạo thông tin chuyên sâu có giá trị và báo cáo linh hoạt cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Giải quyết những thách thức phức tạp bằng cách sử dụng các công cụ nâng cao và thư viện bộ tăng tốc phân tích được dựng sẵn, trực quan hóa và báo cáo tương tác.

A smiling person looking at their mobile phone.

Được thiết kế để giúp duy trì sự an toàn và riêng tư cho dữ liệu của bạn

Chỉ bạn mới có thể xem dữ liệu cá nhân và thông tin chuyên sâu dựa trên mô hình làm việc. Các biện pháp bảo vệ bảo mật và quyền riêng tư trên đám mây đáng tin cậy sẽ cho phép các tổ chức duy trì việc tuân thủ các yêu cầu của ngành và khu vực.

Các gói và giá của Viva Insights

Microsoft 365

Các tính năng có dấu kiểm ở cột này đều được bao gồm trong các gói Microsoft 365 và Office 365 dành cho doanh nghiệp lớn.

Microsoft Viva Insights

Nhận thông tin chuyên sâu cao cấp về cá nhân, người quản lý và nhà lãnh đạo, cùng thông tin chuyên sâu nâng cao với các công cụ phân tích và bộ tăng tốc tùy chỉnh.

Microsoft Viva Insights USD$4.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hằng năm – tự động gia hạn)2

Tiết kiệm 25%*

Bộ Microsoft Viva

Hỗ trợ mọi người và các nhóm làm việc hiệu quả nhất từ mọi nơi với bộ trải nghiệm nhân viên đầy đủ, bao gồm Viva Insights, Viva Learning, Viva Goals và Viva Topics.

Bộ Microsoft Viva Giá đầy đủ là USD$12.00 Ngay bây giờ USD$9.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hằng năm – tự động gia hạn)2

So sánh các tính năng sản phẩm Microsoft Office
Tên tính năng
Microsoft 365
Microsoft Viva Insights Bộ Microsoft Viva

Microsoft Viva Insights

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Thông tin chuyên sâu trong Teams về cá nhân

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Phần bổ trợ Viva Insights và các đề xuất tại chỗ trong Outlook

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Email tóm tắt hàng ngày của bạn

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Bảng thông tin về thông tin chuyên sâu cá nhân và email điểm tin hằng tháng của bạn

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Bao gồm tính năng này

Thông tin chuyên sâu cá nhân cao cấp: tab cuộc họp hiệu quả trong Teams với thông tin chuyên sâu và đề xuất

Không bao gồm
Feature is included

Sắp ra mắt

Feature is included

Sắp ra mắt

Thông tin chuyên sâu cá nhân cao cấp: khởi tạo kế hoạch cuộc họp hiệu quả chung

Không bao gồm tính năng này

Feature is included

Sắp ra mắt

Feature is included

Sắp ra mắt

Thông tin chuyên sâu dành cho người quản lý để dẫn dắt các nhóm làm việc hiệu quả

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Thông tin chuyên sâu về nhà lãnh đạo để biết xu hướng trong toàn doanh nghiệp

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Công cụ phân tích và bộ tăng tốc tùy chỉnh

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Bao gồm tính năng này

Microsoft Viva Connections

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tùy chỉnh Viva Connections với thương hiệu công ty của bạn

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tạo điểm đến tập trung được cá nhân hóa cho nhân viên

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Cung cấp kênh giao tiếp hợp nhất để tổng hợp và chia sẻ thông tin cần thiết

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Hướng nội dung giao tiếp và các mục trên bảng thông tin tới các cá nhân hoặc nhóm

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Đưa các mục quan trọng lên đầu để tối đa hóa khả năng mọi người nhìn thấy mục

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Xây dựng trải nghiệm nhân viên hiện đại trên hạ tầng hiện có của bạn

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tích hợp với các nhà cung cấp đối tác và hệ thống nhân sự

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tạo thẻ thích ứng tùy chỉnh để kết nối với các ứng dụng hiện có của bạn

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này

Microsoft Viva Engage

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Tạo và tham gia các cộng đồng nhân viên

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Đăng và ghim thông báo

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Bắt đầu nhiều loại cuộc hội thoại khác nhau

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Tìm thông tin chuyên sâu về việc tương tác qua cộng đồng hoặc cuộc hội thoại

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Đăng câu hỏi, trưng cầu giải pháp và đánh dấu câu trả lời hay nhất

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Tạo, tìm và theo dõi các bài đăng dòng chuyện kể

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này

Tạo, tìm và theo dõi các câu chuyện

Feature is included

Sắp ra mắt

Feature is included

Sắp ra mắt

Feature is included

Sắp ra mắt

Microsoft Viva Learning

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm tính năng này
Viva Learning trong Teams

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Truy nhập toàn bộ các thư viện của Microsoft Learn và Nội dung đào tạo về Microsoft 365 cùng với 125 khóa học LinkedIn Learning hàng đầu

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tìm kiếm, chia sẻ và trò chuyện về nội dung học tập

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tạo tab học tập trong kênh Teams

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Nội dung học tập do tổ chức tạo với SharePoint và Viva Learning

Bao gồm tính năng này

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này

Hiển thị nội dung học tập trong Tìm kiếm của Microsoft trên Bing.com, Office.com và SharePoint.com1

Không bao gồm

Không tích hợp

Bao gồm

Đề xuất khóa học và theo dõi tiến độ

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tích hợp với nhà cung cấp nội dung đối tác

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tích hợp với hệ thống quản lý đào tạo

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này

Thêm nội dung học tập vào lịch với khoảng thời gian được đề xuất

Không bao gồm

Không tích hợp

Bao gồm

Microsoft Viva Topics

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Trình kết nối tìm kiếm (lập chỉ mục các mục)

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Tìm chuyên môn

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Thẻ, trang và trung tâm chủ đề

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Nội dung nổi bật về chủ đề trong SharePoint, Office và Tìm kiếm của Microsoft

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Nội dung nổi bật về chủ đề trong Teams, Outlook và Yammer

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Feature is included

Sắp ra mắt vào năm 2022

Bộ trợ giúp giải đáp và khả năng tìm kiếm theo ngữ cảnh

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này
Feature is included

Sắp ra mắt vào năm 2022

Microsoft Viva Goals

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này

Bao gồm

Tạo, quản lý, điều chỉnh và tùy chỉnh quy trình OKR với các mẫu OKR; và tính năng kiểm nhập tự động

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này

Bao gồm

Thúc đẩy nhịp độ kinh doanh với OKR bằng bảng thông tin dùng chung và thông tin chuyên sâu nâng cao

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này

Bao gồm

Kết nối công việc với kết quả bằng tích hợp sâu vào nhiệm vụ và dự án

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này

Bao gồm

Tích hợp vào các công cụ và nguồn dữ liệu quan trọng

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này

Bao gồm

Sở hữu quy mô doanh nghiệp và bảo mật với các chức năng SSO, mã hóa dữ liệu, tuân thủ SOC 2 loại II, quyền riêng tư cấp doanh nghiệp và quyền nâng cao

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này

Bao gồm

Sử dụng cấu hình OKR nâng cao với trọng số có thể tùy chỉnh và hướng dẫn tính điểm

Không bao gồm tính năng này

Không bao gồm tính năng này

Bao gồm

Xem cách Microsoft Viva Insights hoạt động

Xem cách Viva Insights cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu, được bảo vệ về quyền riêng tư và hành động được đề xuất để giúp các cá nhân và nhóm cải thiện năng suất cũng như trạng thái tốt.

Công việc hiện giờ đã khác

Tìm hiểu cách Viva Insights giúp cải thiện trạng thái tốt và năng suất của nhân viên trong một môi trường ngày càng phức tạp, siêu kết nối và đôi khi tách biệt.

[noalt]

[noalt]

Các tài nguyên khác

Tài liệu

Xem cách bắt đầu bằng cách sử dụng Viva Insights trong tổ chức của bạn.

Hỗ trợ

Tìm nội dung trợ giúp và học tập về Viva Insights cho nhân viên.

Hướng dẫn về quyền riêng tư

Tìm hiểu cách Viva Insights sử dụng dữ liệu cá nhân và cách mà ứng dụng này được thiết kế để giữ an toàn cho dữ liệu đó.

Bắt đầu với Viva Insights

A person looking down at a tablet and a mobile device.

Hỗ trợ mọi người và các nhóm làm việc hiệu quả nhất

Viva Insights là một phần của Microsoft Viva, nền tảng trải nghiệm nhân viên được thiết kế để giúp mọi người kết nối, tập trung, học tập và phát triển trong công việc.

*Tiết kiệm 25% khi bạn mua trước 01/01/2023.
1. Cần mua tối thiểu 1 giấy phép để người quản trị bật tính năng cho toàn bộ đối tượng thuê.
2. Khi đăng ký trả phí của bạn bắt đầu, chính sách hủy bỏ sẽ khác nhau tùy theo trạng thái tư cách khách hàng mới, sản phẩm và lựa chọn miền của bạn trên Microsoft. Tìm hiểu thêm. Hủy bỏ đăng ký Microsoft 365 bất kỳ lúc nào bằng cách truy nhập Trung tâm quản trị Microsoft 365. Khi đăng ký bị hủy bỏ, mọi dữ liệu liên kết đều sẽ bị xóa. Tìm hiểu thêm về việc duy trì, xóa và hủy dữ liệu trong Microsoft 365.