Two people smiling.

Microsoft Viva Insights

Cải thiện năng suất và trạng thái tốt với thông tin chuyên sâu và đề xuất dựa trên dữ liệu, được bảo vệ về quyền riêng tư.

Image_PromoBand

Tạo văn hóa hỗ trợ mọi người và doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ

Khám phá các trải nghiệm mới giúp duy trì năng suất và trạng thái tốt trong dòng công việc, được xây dựng dựa trên chức năng của MyAnalytics và Workplace Analytics.

Tìm hiểu về các trải nghiệm trong Microsoft Teams, Outlook và Office.com để giúp các cá nhân cũng như các nhóm trong toàn tổ chức làm việc hiệu quả nhất.

Nhận thông tin chuyên sâu cá nhân trong dòng công việc

Xác định cơ hội để xây dựng thói quen làm việc tốt hơn. Ưu tiên trạng thái tốt bằng các đề xuất có thể thực thi, chẳng hạn như dành thời gian để làm việc tập trung, nghỉ giải lao thường xuyên và thực hành chánh niệm.

Giúp các nhóm cân bằng giữa năng suất và trạng thái tốt

Tìm hiểu về ảnh hưởng của mẫu hình làm việc đối với trạng thái tốt của nhân viên và kết quả kinh doanh qua thông tin chuyên sâu của người quản lý và nhà lãnh đạo. Các biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn sẽ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Giải quyết những thử thách đặc biệt đối với doanh nghiệp

Tạo thông tin chuyên sâu có giá trị và báo cáo linh hoạt cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Giải quyết những thách thức phức tạp bằng cách sử dụng các công cụ nâng cao và thư viện bộ tăng tốc phân tích được dựng sẵn, trực quan hóa và báo cáo tương tác.

A smiling person looking at their mobile phone.

Được thiết kế để giúp duy trì sự an toàn và riêng tư cho dữ liệu của bạn

Chỉ bạn mới có thể xem dữ liệu cá nhân và thông tin chuyên sâu dựa trên mô hình làm việc. Các biện pháp bảo vệ bảo mật và quyền riêng tư trên đám mây đáng tin cậy sẽ cho phép các tổ chức duy trì việc tuân thủ các yêu cầu của ngành và khu vực.

Giúp dữ liệu gắn kết trở nên rõ ràng hơn

Bồi đắp trạng thái tốt của nhân viên

Thông tin chuyên sâu mạnh mẽ cho phép người lãnh đạo LinkedIn cải thiện trạng thái tốt của nhân viên khi đang trải qua công cuộc chuyển dịch lớn sang hình thức làm việc từ xa.

Thông tin chuyên sâu mạnh mẽ cho phép người lãnh đạo LinkedIn cải thiện trạng thái tốt của nhân viên khi đang trải qua công cuộc chuyển dịch lớn sang hình thức làm việc từ xa.

Các gói và giá của Viva Insights

Microsoft 365

Các tính năng có dấu kiểm ở cột này đều được bao gồm trong Microsoft 365 và các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Microsoft Workplace Analytics

Nhận thông tin chuyên sâu dành cho người quản lý và nhà lãnh đạo, cùng thông tin chuyên sâu nâng cao với các công cụ phân tích và bộ tăng tốc tùy chỉnh.

Microsoft Workplace Analytics USD$4.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hàng năm—tự động gia hạn)
Bao gồm 1 đơn vị nguồn lực cho mỗi người dùng/tháng.

 

 

Để thêm Viva Insights vào đăng ký Viva của bạn, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Microsoft.

Microsoft Viva Insights Capacity

Sở hữu 5.000 đơn vị nguồn lực mỗi tháng cho các tính năng dựa trên nguồn lực của Viva Insights.

Microsoft Viva Insights Capacity USD$5,000.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Cần có giấy phép Viva Insights riêng biệt. Bán theo gia số 5.000 thiết bị dung lượng.

Để thêm Microsoft Viva Insights Capacity vào đăng ký Viva, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng Microsoft của bạn.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name

Microsoft 365

Microsoft Workplace Analytics Microsoft Viva Insights Capacity

Thông tin chuyên sâu cá nhân trong Microsoft Teams

Bao gồm tính năng này

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Phần bổ trợ Viva Insights và các đề xuất nội tuyến trong Outlook

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Email tóm tắt hàng ngày của bạn

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Bảng thông tin chuyên sâu cá nhân và email điểm tin hàng tháng của bạn

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Thông tin chuyên sâu về người quản lý cho các nhóm mạnh hàng đầu

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Thông tin chuyên sâu về nhà lãnh đạo để biết xu hướng trong toàn doanh nghiệp

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Công cụ phân tích tùy chỉnh và bộ tăng tốc

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không bao gồm tính năng

Thiết bị dung lượng phân tích tùy chỉnh

Feature is not Included
Feature is Included

1 thiết bị dung lượng cho mỗi người dùng trên tháng

Feature is Included

Bán theo gia số 5.000 thiết bị dung lượng

Xem cách Microsoft Viva Insights hoạt động

Xem cách Viva Insights cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu, được bảo vệ về quyền riêng tư và hành động được đề xuất để giúp các cá nhân và nhóm cải thiện năng suất cũng như trạng thái tốt.

Công việc hiện giờ đã khác

Tìm hiểu cách Viva Insights giúp cải thiện trạng thái tốt và năng suất của nhân viên trong một môi trường ngày càng phức tạp, siêu kết nối và đôi khi tách biệt.

[noalt]

[noalt]

A person looking down at a tablet and a mobile device.

Hỗ trợ mọi người và các nhóm làm việc hiệu quả nhất

Viva Insights là một phần của Microsoft Viva, nền tảng trải nghiệm nhân viên được thiết kế để giúp mọi người kết nối, tập trung, học tập và phát triển trong công việc.