Two people smiling.

Microsoft Viva Learning

Hỗ trợ nhân viên khám phá, chia sẻ, đề xuất và tìm hiểu từ các thư viện nội dung trong tổ chức của bạn với trung tâm học tập trong Microsoft 365 này.

Promoband

Biến việc học tập thành một phần tự nhiên trong ngày

Viva Learning tích hợp liền mạch quyền truy nhập nội dung học tập vào những nơi mà nhân viên đã dành thời gian.

Truy nhập nội dung trong hệ sinh thái học tập

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Harvard Business Publishing
Infosec
Go1
OpenSesame

Khám phá và chia sẻ

  • Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ nội dung học tập trong các cuộc trò chuyện Microsoft Teams với các nhóm hoặc cá nhân.
  • Sắp xếp các lựa chọn nội dung học tập tùy chỉnh trong các kênh và tab Teams.
  • Khám phá nội dung học tập trong bộ Microsoft 365—ở Office.com, Tìm kiếm của Microsoft và SharePoint.
Discover
  • Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ nội dung học tập trong các cuộc trò chuyện Microsoft Teams với các nhóm hoặc cá nhân.
  • Sắp xếp các lựa chọn nội dung học tập tùy chỉnh trong các kênh và tab Teams.
  • Khám phá nội dung học tập trong bộ Microsoft 365—ở Office.com, Tìm kiếm của Microsoft và SharePoint.

Tìm hiểu cách Microsoft Viva Learning hoạt động

Xem các bản demo sản phẩm và xem cách hệ sinh thái đối tác học tập hoạt động liền mạch với Viva Learning.

Hỗ trợ các nhóm và cá nhân

94% nhân viên cho biết họ sẽ gắn bó lâu hơn với công ty nếu công ty đầu tư cho việc học tập và phát triển của nhân viên (LinkedIn).1

86% công ty hoạt động hàng đầu đã báo cáo rằng các chương trình đào tạo kỹ thuật số đã thúc đẩy sự tham gia và hiệu suất của nhân viên (PwC).2

79% Giám đốc Điều hành cho biết tài năng và kỹ năng của lực lượng lao động là vấn đề số một với họ (PwC).3

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

An employee sitting at their desk and smiling.

Hỗ trợ mọi người và các nhóm làm việc hiệu quả nhất

Microsoft Viva Learning là một phần của Microsoft Viva, nền tảng trải nghiệm nhân viên được thiết kế để giúp mọi người kết nối, tập trung, học tập và phát triển trong công việc.