A person standing in their home office looking at a desktop monitor.

Cho phép nhân viên làm việc từ xa và bảo mật hơn

Giúp nhân viên hiện đang làm việc tại nhà duy trì làm việc hiệu quả và bảo mật bằng các giải pháp của Microsoft.

Sở hữu tính năng đăng nhập một lần và xác thực đa yếu tố với Azure AD miễn phí

Hỗ trợ làm việc từ xa an toàn bằng cách kết nối toàn bộ các ứng dụng đám mây của bạn. Sử dụng đăng nhập một lần (SSO) và xác thực đa yếu tố (MFA) không giới hạn mà không mất thêm phí với Azure AD.

Person standing in a home furnishings retail store looking at a mobile device

Bảo vệ quyền truy nhập từ mọi nơi

Xác thực đa yếu tố (MFA) là điều tốt nhất duy nhất mà bạn có thể thực hiện để cải thiện bảo mật cho công việc từ xa. Nếu bạn không thể phân phối các thiết bị bảo mật phần cứng, hãy sử dụng sinh trắc học hoặc các ứng dụng xác thực thiết bị di động như Microsoft Authenticator làm yếu tố phụ.

Mở rộng bảo vệ cho các thiết bị

Nhiều tổ chức đang tăng cường sử dụng các thiết bị cá nhân để cho phép làm việc từ xa. Quyền truy nhập có điều kiện Azure AD và chính sách bảo vệ ứng dụng Microsoft Intune cùng nhau giúp quản lý và bảo mật dữ liệu công ty trong các ứng dụng được phê duyệt trên thiết bị cá nhân.

Câu chuyện của khách hàng

Atos logo

Nhanh chóng bảo mật môi trường làm việc từ xa

Atos, một công ty về giải pháp nơi làm việc kỹ thuật số toàn cầu, đã tiếp nhận Microsoft 365 và mang đến cho nhân viên sự linh hoạt khi có thể làm việc từ mọi nơi, trên mọi thiết bị, mà vẫn tăng khả năng bảo mật với Microsoft Endpoint Manager.

Các tài nguyên bảo mật bổ sung

Đọc blog về bảo mật đối với làm việc từ xa

Các biện pháp tốt nhất và hướng dẫn cho các chuyên gia bảo mật về cách cho phép người dùng làm việc từ xa.

Thiết lập với Microsoft FastTrack

Microsoft FastTrack hiện sẵn dùng để hỗ trợ các tổ chức thiết lập công việc từ xa.

Xem tác vụ để hỗ trợ làm việc từ xa

12 tác vụ hàng đầu cho các nhóm bảo mật nhằm hỗ trợ những người làm việc từ xa hoặc tại nhà.

Làm việc bảo mật từ mọi nơi

Hướng dẫn giúp đảm bảo nhân viên của bạn làm việc bảo mật khi làm việc từ xa.