Bảo vệ và quản trị thông tin

Bảo vệ dữ liệu ở mọi nơi. Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên các đám mây, ứng dụng và thiết bị.

Information protection and governance

Tại sao bạn cần sử dụng công cụ bảo vệ và quản trị thông tin?

Giúp bảo vệ và quản trị dữ liệu của bạn ở bất cứ đâu bằng các giải pháp tích hợp sẵn, thông minh, thống nhất và có thể mở rộng.

Bảo vệ tích hợp sẵn

Tận hưởng lợi ích từ các chức năng bảo vệ và quản trị thông tin được tích hợp vào các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft 365, Power BI, trình duyệt Microsoft Edge và các thiết bị chạy Windows 11.

Quản lý thống nhất

Đặt cấu hình và quản lý các chính sách, cũng như xem bản phân tích trong môi trường tại chỗ, các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft 365, các dịch vụ đám mây không thuộc Microsoft và các thiết bị của bạn—tất cả đều từ một bảng điều khiển duy nhất.

Dữ liệu thông minh

Xác định chính xác thông tin nhạy cảm trong toàn bộ doanh nghiệp bằng các chức năng phân loại toàn diện, bao gồm cả máy học.

Các chức năng có thể mở rộng

Liên tục mở rộng khả năng bảo vệ và quản trị thông tin ra các ứng dụng và dịch vụ phổ biến của bên thứ ba bằng SDK và trình kết nối.

Tại sao việc bảo vệ và quản trị thông tin lại đóng vai trò quan trọng?

4 TRIỆU USD

Chi phí

Chi phí trung bình để xử lý vi phạm dữ liệu trong năm 2019.1

88%

Mất dữ liệu

Phần trăm tổ chức thiếu độ tin cậy trong việc ngăn mất dữ liệu nhạy cảm.2

Các sản phẩm dành cho hoạt động bảo vệ và quản trị thông tin

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Bảo vệ Thông tin của Microsoft Purview

Triển khai Bảo vệ thông tin để giúp bạn khám phá, phân loại và bảo vệ thông tin nhạy cảm tại nơi lưu trữ hoặc nơi thông tin đi đến.

A person using a laptop.

Giải pháp Quản lý vòng đời dữ liệu của Microsoft Purview

Sử dụng  các chức năng của giải pháp Quản lý vòng đời dữ liệu của Microsoft Purview để quản trị dữ liệu của bạn đối với các yêu cầu tuân thủ hoặc quy định.

A person working at their desk.

Giải pháp Ngăn Mất Dữ liệu của Microsoft Purview

Áp dụng một bộ chính sách nhất quán trên toàn bộ môi trường đám mây, môi trường tại chỗ và điểm cuối để giám sát, ngăn chặn và khắc phục các hoạt động rủi ro đối với dữ liệu nhạy cảm.

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Bảo vệ Thông tin của Microsoft Purview

Triển khai Bảo vệ thông tin để giúp bạn khám phá, phân loại và bảo vệ thông tin nhạy cảm tại nơi lưu trữ hoặc nơi thông tin đi đến.

A person using a laptop.

Giải pháp Quản lý vòng đời dữ liệu của Microsoft Purview

Sử dụng  các chức năng của giải pháp Quản lý vòng đời dữ liệu của Microsoft Purview để quản trị dữ liệu của bạn đối với các yêu cầu tuân thủ hoặc quy định.

A person working at their desk.

Giải pháp Ngăn Mất Dữ liệu của Microsoft Purview

Áp dụng một bộ chính sách nhất quán trên toàn bộ môi trường đám mây, môi trường tại chỗ và điểm cuối để giám sát, ngăn chặn và khắc phục các hoạt động rủi ro đối với dữ liệu nhạy cảm.

Forrester Wave™: Nền tảng bảo mật dữ liệu không có cấu trúc

Microsoft Security được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Forrester Wave™: Nền tảng bảo mật dữ liệu không có cấu trúc, Q2 2021.3

One person writing on a whiteboard and two people sitting at a table having a conversation.

Giúp bảo vệ và quản trị dấu vết dữ liệu phát triển nhanh chóng của bạn với Microsoft

A person standing up at their desk using a computer.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.

  1. Báo cáo Chi phí phát sinh từ hoạt động vi phạm dữ liệu năm 2019, Ponemon Institute.
  2. Forrester, Khảo sát về những ưu tiên và mối lo ngại về bảo mật năm 2020.
  3. Forrester Wave™: Nền tảng bảo mật dữ liệu không có cấu trúc, Q2 2021, Heidi Shay, Tháng Năm 2021.