Quản lý dữ liệu tại Microsoft

Two people working together using a Surface Pro in studio mode. One of them is drinking a smoothie.

Bảo vệ và quản lý dữ liệu khách hàng của bạn


Bạn sở hữu dữ liệu của mình

Microsoft sẽ chỉ sử dụng dữ liệu khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo thỏa thuận, và nhằm mục đích tương tích với việc cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn với các dịch vụ do nhà quảng cáo hỗ trợ, chúng tôi cũng không khai thác dữ liệu này để tiếp thị hoặc quảng cáo. Nếu bạn rời khỏi dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo quyền sở hữu liên tục của dữ liệu.1

A person using a Surface Pro in laptop mode at the airport
A person seated on a couch using a Surface Pro with red keyboard

Chúng tôi không sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu khách hàng để quảng cáo

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu với các dịch vụ do nhà quảng cáo hỗ trợ hoặc khai thác để tiếp thị. Chính sách của chúng tôi được hỗ trợ bởi các thỏa thuận và việc áp dụng quy tắc thực hành quốc tế về quyền riêng tư trên đám mây, ISO-IEC 27018.


Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu để cải thiện dịch vụ

Khắc phục sự cố

Khắc phục sự cố để ngăn chặn, phát hiện và sửa chữa các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động của dịch vụ.

Cải thiện tính năng

Cải tiến liên tục các tính năng bao gồm tăng độ tin cậy và khả năng bảo vệ dịch vụ cũng như dữ liệu.

Trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa

Dữ liệu được sử dụng để cung cấp các cải tiến được cá nhân hóa và trải nghiệm khách hàng tốt hơn.


Điều gì xảy ra với dữ liệu của bạn nếu bạn rời khỏi dịch vụ

Microsoft bị chi phối bởi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và loại bỏ dữ liệu khách hàng đám mây khỏi các hệ thống dưới sự kiểm soát của chúng tôi, ghi đè tài nguyên lưu trữ trước khi tái sử dụng và dọn dẹp hoặc phá hủy phần cứng đã ngừng hoạt động.

|

Trong mục Điều khoản sản phẩm Microsoft, Microsoft cam kết thực hiện các quy trình cụ thể theo hợp đồng khi khách hàng rời khỏi dịch vụ đám mây hoặc khi đăng ký hết hạn. Điều này bao gồm việc xóa dữ liệu khách hàng khỏi các hệ thống dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

  • Nếu bạn chấm dứt đăng ký đám mây hoặc đăng ký hết hạn (ngoại trừ bản dùng thử miễn phí), Microsoft sẽ lưu trữ dữ liệu khách hàng của bạn vào tài khoản giới hạn chức năng trong 90 ngày (“thời gian lưu giữ”) để cung cấp cho bạn thời gian trích xuất dữ liệu hoặc gia hạn đăng ký. Trong giai đoạn này, Microsoft cung cấp nhiều thông báo, vì vậy bạn sẽ được báo trước về việc xóa dữ liệu sắp tới.
  • Sau thời gian lưu giữ 90 ngày này, Microsoft sẽ vô hiệu hóa tài khoản và xóa dữ liệu khách hàng, bao gồm mọi bản sao lưu hoặc bộ đệm ẩn. Đối với các dịch vụ trong phạm vi, hoạt động xóa đó sẽ xảy ra trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc thời gian lưu giữ. (Các dịch vụ trong phạm vi được xác định trong mục Điều khoản xử lý dữ liệu thuộc Điều khoản sản phẩm của Microsoft.)

Khi dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong môi trường nhiều đối tượng thuê của dịch vụ đám mây doanh nghiệp Microsoft, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ lưỡng để phân tách dữ liệu khách hàng một cách hợp lý. Điều này giúp ngăn dữ liệu của khách hàng rò rỉ vào dữ liệu của một khách hàng khác, điều này cũng giúp chặn mọi khách hàng truy nhập vào dữ liệu đã bị xóa của một khách hàng khác.

Nếu một ổ đĩa được sử dụng để lưu trữ bị lỗi phần cứng, ổ đĩa đó sẽ bị xóa hoặc phá hủy một cách bảo mật trước khi Microsoft trả lại cho nhà sản xuất để thay thế hoặc sửa chữa. Dữ liệu trên ổ đĩa được ghi đè hoàn toàn nhằm đảm bảo không thể phục hồi dữ liệu bằng bất kỳ cách nào.

Khi các thiết bị đó ngừng hoạt động, chúng sẽ được dọn dẹp hoặc phá hủy theo NIST 800-88 Hướng dẫn thanh tẩy phương tiện truyền thông.

Chính sách dữ liệu của dịch vụ Microsoft

Bảo vệ dữ liệu Azure

“Xóa dữ liệu” được thảo luận ở trang 21 thuộc tài liệu Bảo vệ dữ liệu trong Azure.

Tổng quan về bảo vệ dữ liệu Intune

 “Bố trí dữ liệu” được thảo luận ở trang 9 trong tài liệu Tổng quan về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư Intune.

Truy nhập dữ liệu Dynamics 365

Tìm hiểu về truy nhập dữ liệu trong Dynamics 365.

Tài nguyên về quản lý dữ liệu

Cách Microsoft phân loại dữ liệu

Vị trí dữ liệu của bạn

Ai có thể truy nhập dữ liệu của tôi

Danh sách những nhà thầu phụ xử lý dữ liệu

Đáp ứng yêu cầu của chính phủ

Các tài nguyên bổ sung

Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft

Tìm hiểu về các quy trình Microsoft dữ liệu cá nhân, cách chúng tôi xử lý dữ liệu, cũng như mục đích xử lý.

Điều khoản cấp phép Microsoft

Điều khoản, điều kiện cấp phép và thông tin bổ sung cho các chương trình Cấp phép số lượng lớn của Microsoft.

Bảo vệ quyền riêng tư

Microsoft giành được sự bảo vệ quyền riêng tư cho khách hàng của chúng tôi.

1. Thông tin trên trang này không áp dụng cho Dịch vụ Tìm kiếm trên Bing hoặc Windows, ngoại trừ các dịch vụ Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối, Phân tích máy tính và cấu hình bộ xử lý dữ liệu chẩn đoán Windows.