Quyền riêng tư: Bạn là ưu tiên hàng đầu

Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư của các tổ chức thông qua các thỏa thuận theo hợp đồng của mình và bằng cách cung cấp khả năng kiểm soát người dùng cũng như tính minh bạch.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

Quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người. “Chúng tôi cam kết mang tới các sản phẩm, thông tin và khả năng kiểm soát cho phép bạn chọn cách dữ liệu của bạn được thu thập và sử dụng.” Brad Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc Pháp lý

Tìm hiểu thêm

Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư

Do bạn kiểm soát

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư một cách mạnh mẽ thông qua khả năng kiểm soát người dùng và tính minh bạch cao hơn.

Không tạo hồ sơ dữ liệu

Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho việc tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác.

Bảo vệ pháp lý mạnh mẽ

Chúng tôi không cung cấp cho các chính phủ "cửa sau”, khóa mã hóa hoặc sự hỗ trợ để phá vỡ mã hóa.

GDPR dành cho tất cả khách hàng

Chúng tôi mở rộng quyền bảo vệ dữ liệu theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) cho tất cả khách hàng trên toàn thế giới, không chỉ ở châu Âu.

Lắng nghe khách hàng

Chúng tôi tích cực cộng tác với khách hàng và cơ quan quản lý để dự kiến và định hình các quy định tuân thủ.

Person leaning against a wall in a conference room using a laptop while three other people have a discussion around a table in the background.

Tuân thủ việc bảo vệ dữ liệu toàn cầu

Microsoft cung cấp cho bạn một bộ các gói tuân thủ toàn diện nhằm giúp tổ chức của bạn tuân thủ các yêu cầu về thu thập và sử dụng dữ liệu cụ thể cho quốc gia, khu vực và ngành.


Tại sao OST và DPA lại cần thiết

Thiết lập vai trò và trách nhiệm tương ứng của chúng tôi khi xử lý và kiểm soát dữ liệu

Ngăn chúng tôi sử dụng dữ liệu cho mục đích thương mại khi chưa được bạn cho phép rõ ràng

Làm rõ vai trò người kiểm soát dữ liệu của chúng tôi cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp cụ thể, cùng với các giới hạn

Phân loại dữ liệu do DPA thiết lập

  • Dữ liệu khách hàng
  • Dữ liệu chẩn đoán
  • Dữ liệu do dịch vụ tạo ra
  • Dữ liệu dịch vụ chuyên nghiệp (bao gồm dữ liệu hỗ trợ)

Chúng tôi bảo vệ toàn bộ dữ liệu dưới dạng dữ liệu cá nhân như được xác định bởi GDPR.

Person sitting in a meeting looking at a laptop.

Cách Microsoft quản lý dữ liệu của bạn

Bạn sở hữu dữ liệu của mình

Dữ liệu khách hàng chỉ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ theo thỏa thuận và nếu bạn không còn là khách hàng, dữ liệu đó sẽ bị loại bỏ.

Vị trí dữ liệu của bạn

Bạn có cần duy trì dữ liệu ở một vị trí nhất định, chẳng hạn như Liên minh châu Âu không? Hãy tin cậy mạng lưới trung tâm dữ liệu của chúng tôi.

Người có quyền truy nhập vào dữ liệu

Truy nhập dữ liệu của riêng bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào khi biết dữ liệu đó được bảo vệ khỏi truy nhập không thích hợp.

Yêu cầu của chính phủ

Xem báo cáo chúng tôi phát hành mỗi năm hai lần về số lượng yêu cầu pháp lý mà chúng tôi nhận được đối với dữ liệu khách hàng.

Phương thức tiếp cận báo cáo của chúng tôi

Đưa ra các lựa chọn có đầy đủ thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời đánh giá cam kết CSR của chúng tôi.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Đọc cách Microsoft thắng kiện tại tòa án để bảo vệ email khỏi lệnh khám xét.


Cách chúng tôi có thể và có thể không sử dụng dữ liệu của bạn

Để cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp dịch vụ theo những gì nhân viên và khách hàng của bạn đã cấp phép, đặt cấu hình và sử dụng.

Để khắc phục sự cố

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để khắc phục sự cố dịch vụ (chẳng hạn như để ngăn, phát hiện và sửa chữa các sự cố).

Để duy trì và cải thiện

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để duy trì và cải thiện dịch vụ (chẳng hạn như cài đặt các bản cập nhật và nâng cao độ tin cậy).

Không tạo hồ sơ người dùng

Chúng tôi có thể không tạo hồ sơ cho người dùng của bạn dựa trên dữ liệu và việc họ sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Không quảng cáo

Chúng tôi có thể không tạo quảng cáo dựa trên dữ liệu của bạn hoặc việc bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Không nghiên cứu về thị trường

Chúng tôi có thể không sử dụng các mẫu hình sử dụng trực tuyến của bạn để nghiên cứu chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ mới.


Các tài nguyên về quyền riêng tư để trả lời cho câu hỏi của bạn

Quyền riêng tư tại Microsoft

Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft Online Services

Phụ lục bảo vệ dữ liệu (DPA) của dịch vụ trực tuyến

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trong đám mây

Tổng quan về GDPR

Hỏi nhà cung cấp điện toán đám mây của bạn về tuân thủ