Quyền riêng tư: Bạn là ưu tiên hàng đầu

Chúng tôi hiểu rằng khi bạn sử dụng các dịch vụ đám mây của chúng tôi, bạn đang giao phó cho chúng tôi một trong những tài sản giá trị nhất của mình—dữ liệu của bạn.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

Tại Microsoft, chúng tôi trân trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền riêng tư. Chúng tôi tin rằng nhờ tính minh bạch, mọi người và tổ chức có thể kiểm soát dữ liệu của họ, đồng thời đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách sử dụng dữ liệu. Chúng tôi hỗ trợ và bảo vệ các lựa chọn về quyền riêng tư của mỗi người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.


Bạn kiểm soát dữ liệu của mình

Phương pháp tiếp cận được kiểm thử theo thời gian về quyền riêng tư của chúng tôi được cam đoan thực hiện trong cam kết nhằm cung cấp cho bạn quyền kiểm soát dữ liệu mà bạn đưa vào đám mây. Nói cách khác, bạn kiểm soát dữ liệu của mình. Microsoft đảm bảo điều này thông qua các cam kết theo hợp đồng được đưa ra với bạn.

Nắm rõ vị trí dữ liệu của bạn và cách sử dụng dữ liệu

Khi sử dụng các dịch vụ đám mây thương mại của Microsoft, chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn dịch vụ và vị trí dữ liệu phù hợp với doanh nghiệp của bạn.


Chúng tôi bảo vệ dữ liệu tĩnh và dữ liệu đang truyền của bạn

Với công nghệ mã hóa tiên tiến, Microsoft bảo vệ cả dữ liệu tĩnh và dữ liệu đang truyền của bạn. Các giao thức mã hóa của chúng tôi tạo ra hàng rào chống lại việc truy nhập trái phép vào dữ liệu, bao gồm ít nhất hai lớp mã hóa độc lập để bảo vệ chống lại việc xâm phạm một lớp bất kỳ.

Dữ liệu tĩnh

Đám mây Microsoft sử dụng một loạt các chức năng mã hóa lên tới AES-256, cho phép bạn linh hoạt chọn giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.

Dữ liệu đang truyền

Microsoft sử dụng và cho phép sử dụng các giao thức truyền được mã hóa theo tiêu chuẩn ngành, như Transport Layer Security (TLS) và Bảo mật Giao thức Internet (IPsec).

Khóa mã hóa

Mọi khóa mã hóa do Microsoft quản lý đều được bảo mật đúng cách và cho phép bạn sử dụng các công nghệ như Azure Key Vault để kiểm soát quyền truy nhập vào mật khẩu, khóa mã hóa và các bí mật khác.


Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Microsoft bảo vệ dữ liệu của bạn thông qua các chính sách và quy trình phản hồi được xác định rõ và tồn tại lâu dài, các cam kết theo hợp đồng chặt chẽ và cả luật pháp, nếu cần. Chúng tôi cho rằng bạn cần được biết về mọi yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu của bạn. Chúng tôi không cung cấp cho chính phủ bất kỳ quyền truy nhập trực tiếp hoặc tự do nào vào dữ liệu khách hàng.

Cam kết của chúng tôi với bạn

Trong cam kết lâu dài của chúng tôi về các nguyên tắc bên trên, chúng tôi minh bạch về các chính sách cụ thể, hoạt động thực tiễn và công nghệ giúp đảm bảo quyền riêng tư cho dữ liệu của bạn trong mọi dịch vụ đám mây thương mại của Microsoft.

 

Đồng thời, chúng tôi không chỉ đưa ra cam kết suông—chúng tôi đảm bảo thực hiện chúng trong các hợp đồng chuẩn đối với khách hàng thương mại và khách hàng thuộc khu vực công.