Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Trung tâm Tin cậy

Vị trí dữ liệu của bạn

Với tư cách là khách hàng của dịch vụ doanh nghiệp Microsoft, bạn sẽ biết dữ liệu của mình được lưu trữ ở đâu.

Microsoft 365 Data Residency

Nơi lưu trữ dữ liệu đề cập đến vị trí địa lý lưu trữ dữ liệu tĩnh. Nhiều khách hàng, đặc biệt là khu vực công và các ngành được quản lý, có các yêu cầu riêng biệt về bảo vệ thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm.  Ngoài ra, ở một số quốc gia nhất định, khách hàng cần tuân thủ các luật và quy định chi phối rõ ràng vị trí lưu trữ dữ liệu.

Ở nhiều khu vực, Microsoft 365 cung cấp một loạt lựa chọn để lưu trữ dữ liệu tĩnh của bạn, bao gồm cả trong các khu vực trung tâm dữ liệu cục bộ (thông qua phần bổ trợ Điều khoản sản phẩm và Vị trí dữ liệu nâng cao) hoặc được mở rộng đến nhiều khu vực địa lý (chức năng Multi-Geo).

Một người đàn ông đang đi bộ trong trung tâm dữ liệu của Microsoft
Ảnh một người CNTT đang đứng tại bàn nhỏ trong trung tâm dữ liệu đang làm việc trên máy tính xách tay.

Bảo mật nghiêm ngặt đối với trung tâm dữ liệu của chúng tôi

Microsoft duy trì mạng lưới trung tâm dữ liệu mở rộng nhất cho đến nay trên toàn cầu và xác minh rằng mỗi trung tâm dữ liệu đều đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật.

 • Dữ liệu khách hàng có thể được sao chép trong khu vực địa lý đã chọn nhằm tăng cường độ bền cho dữ liệu trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn với trung tâm dữ liệu và trong một số trường hợp, dữ liệu sẽ không được sao chép ra bên ngoài.

  Microsoft cũng tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu quốc tế liên quan đến việc truyền dữ liệu khách hàng qua biên giới. Ví dụ:

  • Để cho phép dòng thông tin liên tục theo yêu cầu kinh doanh quốc tế (bao gồm truyền dữ liệu cá nhân xuyên biên giới), nhiều dịch vụ đám mây doanh nghiệp Microsoft mang đến cho khách hàng Điều khoản theo hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu cung cấp bảo đảm bổ sung theo hợp đồng xung quanh hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân cho các dịch vụ đám mây trong phạm vi.  Việc triển khai các Điều khoản Mẫu của EU của chúng tôi đã được xác thực bởi các cơ quan bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu phù hợp với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quyền riêng tư quy định hoạt động truyền dữ liệu quốc tế của các công ty hoạt động tại các quốc gia thành viên.
  • Ngoài cam kết của chúng tôi với các Điều khoản theo hợp đồng tiêu chuẩn và các hợp đồng mô hình khác, Microsoft còn được chứng nhận theo Khung công việc bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh châu Âu-Hoa Kỳ theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tuy nhiên, Microsoft không còn sử dụng Khung công việc bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh châu Âu-Hoa Kỳ làm cơ sở pháp lý cho việc truyền dữ liệu cá nhân ra ngoài phạm vi Liên minh châu Âu theo phán quyết của Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu trong Vụ việc C-311/18.
  • Microsoft sẽ không truyền cho bất kỳ bên thứ ba nào (kể cả với mục đích lưu trữ) dữ liệu mà bạn cung cấp cho Microsoft thông qua việc sử dụng các dịch vụ đám mây dành cho doanh nghiệp của chúng tôi được bao gồm trong Điều khoản sản phẩm của Microsoft.

  Lưu ý rằng Microsoft sẽ không kiểm soát hoặc giới hạn vị trí mà khách hàng hoặc người dùng cuối của mình có thể truy nhập dữ liệu của họ, bất kể vị trí lưu trữ dữ liệu khách hàng ở đâu.

Tài nguyên vị trí dữ liệu bổ sung

Bảo vệ email khỏi các lệnh khám xét

Cân nhắc quyền riêng tư trong đám mây

Bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ trong Microsoft Azure

Tuân thủ quy định trong Microsoft 365 và Dynamics 365

Truy nhập dữ liệu trong Dynamics 365 và Microsoft 365

Theo dõi Microsoft