Dẫn hướng bạn tới đám mây

Thông tin riêng theo quốc gia và khu vực dành cho các chuyên gia pháp lý và tuân thủ.

Photograph of a person sitting at a table in an atrium working on a laptop. There are people walking in the background.

Giúp hỗ trợ điện toán đám mây cho các công ty ở mọi nơi

Với việc các công ty trên toàn thế giới đang chuyển từ cơ sở hạ tầng CNTT tại chỗ sang điện toán đám mây, các chuyên gia pháp lý và tuân thủ phải đối mặt với các câu hỏi mới từ tổ chức của họ về những ngành đang di chuyển sang đám mây, các yêu cầu tuân thủ và các tiêu chuẩn bảo mật áp dụng, cũng như những điều có thể mong đợi từ một hợp đồng dịch vụ đám mây.

 

Microsoft đã phát triển một nguồn tài nguyên dồi dào nhằm giúp giải đáp các câu hỏi của bạn. Bất kể đó là các yêu cầu về luật quyền riêng tư áp dụng cho mọi ngành hay các hướng dẫn thuê ngoài riêng theo khu vực trong các dịch vụ tài chính, các hướng dẫn, tài liệu và tài nguyên của Dẫn hướng bạn tới đám mây mang tính tương tác có ở đây sẽ mang tới thông tin quan trọng được sắp xếp theo ngành, khu vực và quốc gia.

 

Mục tiêu của chúng tôi là làm rõ công nghệ đám mây và mang tới một khuôn khổ để hiểu rõ về bối cảnh pháp lý và quy định, cũng như cách thức để công nghệ đám mây có thể phát triển. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy thông tin này hữu ích khi bạn dẫn hướng hành trình tới đám mây của tổ chức bạn.


Tuân thủ theo khu vực

Châu Á

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của khách hàng tại châu Á về việc tiếp nhận đám mây.

Châu Âu

Tìm hiểu thêm về bối cảnh pháp lý và quy định tại châu Âu.

Trung Đông và Châu Phi

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của khách hàng tại khu vực Trung Đông và châu Phi về việc tiếp nhận đám mây.

Tài liệu tuân thủ riêng theo quốc gia

Các tài nguyên khác

Đề nghị tuân thủ

Xem danh sách đề nghị tuân thủ toàn diện của chúng tôi.

Tổng quan về GDPR

Tìm hiểu thêm về biện pháp tiếp cận và cam kết tổng thể của chúng tôi đối với GDPR.

Chính sách truyền dữ liệu

Tìm hiểu thêm về các chính sách lưu trữ và truyền dữ liệu.