Danh sách kiểm tra Thẩm định Dịch vụ Đám mây

Xác định rõ mục tiêu và yêu cầu của bạn trước khi chọn một nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Cách sử dụng danh sách kiểm tra

Microsoft đã tạo Danh sách kiểm tra Thẩm định Dịch vụ Đám mây, hướng dẫn và trang tính nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp với một phương pháp tiếp cận chuẩn hóa.

Photograph of person wearing headphones seated at a counter touching the screen of a laptop
Photograph of two people standing in a high-end factory space talking and pointing while one holds a Surface in tablet mode

Chính thức hóa các đặc tả của dịch vụ

Sau khi nắm được mục tiêu và yêu cầu của mình, bạn có thể tạo các đặc tả của dịch vụ được chính thức hóa để nêu ra những nhu cầu của doanh nghiệp mà nhà cung cấp dịch vụ đám mây cần xây dựng phản hồi thích hợp.

Danh sách kiểm tra có thể giúp các tổ chức thực hiện thẩm định như thế nào

Danh sách kiểm tra khuyến khích việc xem xét kỹ càng khi di chuyển lên đám mây, cung cấp hướng dẫn được sắp xếp hợp lý cùng một phương pháp tiếp cận nhất quán, có thể lặp lại để chọn nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

 

Việc tiếp nhận đám mây không còn đơn thuần là một quyết định mang tính công nghệ. Vì các yêu cầu của danh sách kiểm tra đề cập tới mọi khía cạnh của một tổ chức nên chúng đóng vai trò tập hợp tất cả những người đưa ra quyết định quan trọng trong nội bộ—CIO và CISO cũng như các chuyên gia pháp lý, quản lý rủi ro, mua sắm và tuân thủ. Việc này sẽ làm tăng tính hiệu quả cho quy trình đưa ra quyết định và đảm bảo quyết định được đưa ra dựa trên lý do hợp lý, từ đó giảm khả năng gặp phải trở ngại không lường trước trong quá trình tiếp nhận. Với Convergent Computing, một công ty tư vấn CNTT có trụ sở tại San Francisco, họ đã sử dụng danh sách kiểm tra để đem lại sự đồng thuận cho quy trình quyết định vốn hỗn loạn và giảm chu kỳ quyết định từ quy trình 6 tháng xuống còn 6 tuần.

 

Tìm hiểu cách Danh sách kiểm tra thẩm định Dịch vụ đám mây giúp bảo vệ bạn.

Tải xuống nội dung về cách danh sách kiểm tra giúp bảo vệ các tổ chức

Danh sách kiểm tra cung cấp

Các chủ đề quan trọng cho người đưa ra quyết định

Nêu bật các chủ đề thảo luận chính cho người đưa ra quyết định ngay tại điểm khởi đầu của quy trình tiếp nhận đám mây.

Sự hỗ trợ cho các cuộc thảo luận toàn diện về doanh nghiệp

Danh sách kiểm tra cung cấp sự hỗ trợ cho các cuộc thảo luận toàn diện về doanh nghiệp xoay quanh quy định và mục tiêu.

Sự trợ giúp để xác định các sự cố tiềm ẩn

Danh sách kiểm tra giúp các tổ chức xác định mọi sự cố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án đám mây.

Các câu hỏi nhất quán

Các câu hỏi nhất quán dành cho mọi nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đơn giản hóa việc so sánh các sản phẩm khác nhau.

Kết quả nghiên cứu của Forrester Research

Đồ họa thông tin về thỏa thuận dịch vụ đám mây

Báo cáo về thỏa thuận dịch vụ đám mây

Lý do Microsoft tạo ra Danh sách kiểm tra thẩm định Dịch vụ đám mây

Microsoft đã phát triển Danh sách kiểm tra Thẩm định Dịch vụ Đám mây nhằm giúp các tổ chức thực hiện thẩm định khi cân nhắc di chuyển lên đám mây. Công cụ này cung cấp cho tổ chức ở mọi quy mô và loại hình—từ doanh nghiệp tư nhân đến các tổ chức thuộc khu vực công, bao gồm cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận ở mọi cấp—một cấu trúc để xác định mục tiêu và yêu cầu về hiệu suất, dịch vụ, công tác quản trị và quản lý dữ liệu của chính họ. Đánh giá này cho phép họ so sánh tốt hơn sản phẩm của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác nhau, để rồi hình thành nên cơ sở cho thỏa thuận dịch vụ đám mây.

 

Danh sách kiểm tra này cung cấp một khuôn khổ tương ứng theo từng điều khoản của ISO/IEC 19086, tiêu chuẩn quốc tế mới dành cho thỏa thuận dịch vụ đám mây. Tiêu chuẩn này cung cấp cho các tổ chức một tập hợp thống nhất các yếu tố cân nhắc nhằm giúp họ đưa ra quyết định về việc tiếp nhận đám mây, cũng như tạo ra mặt bằng chung để so sánh các sản phẩm dịch vụ đám mây.

 

Microsoft đã là thành viên tích cực của ban chuyên gia phát triển tiêu chuẩn này được hơn 3 năm. Danh sách kiểm tra này chắt lọc 37 trang của tiêu chuẩn thành một tài liệu 2 trang đơn giản hơn mà các tổ chức có thể sử dụng để thương lượng một thỏa thuận dịch vụ đám mây đáp ứng được các mục tiêu của doanh nghiệp mình. Vì dựa trên tiêu chuẩn mới nên danh sách kiểm tra này hoàn toàn trung lập với dịch vụ và nhà cung cấp, áp dụng cho mọi tổ chức cần sử dụng dịch vụ đám mây và mọi nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Xem tiêu chuẩn ISO/IEC 19086-1

Khuôn khổ thỏa thuận cấp độ dịch vụ đám mây của Microsoft và ISO/IEC 19086-1:2016

Microsoft là một trong nhiều tổ chức đã tham gia vào quá trình phát triển lâu năm của tiêu chuẩn ISO/IEC 19086-1. Dựa trên sự tham gia của mình, chúng tôi đã tạo ra Danh sách kiểm tra Thẩm định Dịch vụ Đám mây. Các tổ chức có thể sử dụng danh sách kiểm tra này để cân nhắc một cách có hệ thống các yêu cầu đối với các dự án đám mây và tạo dựng các thỏa thuận dịch vụ đám mây cũng như các thỏa thuận cấp độ dịch vụ đáp ứng mục tiêu kinh doanh. Vì dựa trên tiêu chuẩn mới nên danh sách kiểm tra này hoàn toàn trung lập với dịch vụ và nhà cung cấp, đồng thời áp dụng cho mọi tổ chức cần sử dụng dịch vụ đám mây và mọi nhà cung cấp dịch vụ có cung cấp các dịch vụ đó.


|

ISO/IEC 19086-1 là phần đầu trong tiêu chuẩn quốc tế mới gồm bốn phần, thiết lập khuôn khổ và hệ thống thuật ngữ cho thỏa thuận mức dịch vụ đám mây (SLA). Tiêu chuẩn này cung cấp một tập hợp thống nhất các yếu tố cân nhắc cho những tổ chức đang cân nhắc việc tiếp nhận đám mây, cùng với hệ thống thuật ngữ chung để họ có thể dễ dàng hơn khi so sánh các dịch vụ đám mây và các nhà cung cấp nhằm đi đến việc thiết lập SLA.

Không. ISO/IEC 19086-1 không bao gồm quy trình chứng nhận. Đây là một tiêu chuẩn hướng dẫn cung cấp khuôn khổ để giúp các tổ chức đánh giá cẩn thận về dịch vụ đám mây và tạo các thỏa thuận cấp độ dịch vụ đám mây phù hợp với doanh nghiệp của họ.

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) là đơn vị tạo ra tiêu chuẩn này. ISO là một tổ chức phi chính phủ độc lập và là nhà phát triển tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện lớn nhất thế giới; IEC là tổ chức hàng đầu thế giới về chuẩn bị và phát hành các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến điện tử, điện và các công nghệ liên quan. Trong vài năm, tiểu ban ISO/IEC liên hợp đã tạo ra ISO/IEC 19086-1; Microsoft là một trong nhiều tổ chức thành viên đã tham gia quá trình này.

Các tổ chức nên tập hợp các bên liên quan trong công ty để thảo luận về cách từng mục trong danh sách kiểm tra áp dụng với tổ chức và cụ thể với dự án đám mây. Nhóm có thể xác định các yêu cầu tối thiểu, cân nhắc tầm quan trọng của từng mục trong danh sách và giao trách nhiệm đối với từng mục. Sau đó, tổ chức sẽ có cơ sở tốt hơn để yêu cầu nhà cung cấp phản hồi cho từng yếu tố cân nhắc trong danh sách kiểm tra, so sánh các phản hồi và quyết định nhà cung cấp nào đáp ứng được tốt nhất các mục tiêu của tổ chức.


Các tài nguyên khác

Sự bảo vệ cho bạn

Cách Danh sách kiểm tra Thẩm định Dịch vụ Đám mây giúp bảo vệ bạn.

Danh sách kiểm tra thẩm định Dịch vụ đám mây