Microsoft Enterprise Mobility + Security

Bảo mật luôn cấp bách

Duy trì bảo mật và làm việc hiệu quả ở mọi nơi, trên mọi thiết bị, với những đổi mới được thúc đẩy dựa trên danh tính và thông tin.

Công bố về Trình quản lý Điểm cuối của Microsoft. Giải pháp quản lý tích hợp, bảo mật.

Microsoft Enterprise Mobility + Security là một nền tảng quản lý và bảo mật di động thông minh. Nền tảng này giúp bảo vệ và bảo mật tổ chức, đồng thời hỗ trợ nhân viên làm việc theo những cách thức mới và linh hoạt.


Microsoft là đơn vị dẫn đầu trong Công cụ Magic Quadrant for Unified Endpoint Management của Gartner

Gartner đã công nhận Microsoft là đơn vị dẫn đầu trong Công cụ Magic Quadrant for Unified Endpoint Management (UEM) năm 2018 dựa trên việc hoàn thành tầm nhìn và khả năng thực thi ở thị trường quản lý PC và thiết bị di động hợp nhất.

Gartner logo

Mở rộng khả năng bảo mật của bạn với EMS

Sở hữu các chức năng bảo vệ, phát hiện và ứng phó tuyệt vời hơn cho lực lượng lao động di động của bạn. EMS và các sản phẩm của gói này tăng cường các tính năng bảo mật của Windows 10 và Office 365, đồng thời mở rộng chúng cho toàn bộ môi trường của bạn, bao gồm sự đầu tư của bên thứ ba.

Azure Active Directory

Giải pháp quản lý danh tính và quyền truy nhập đáng tin cậy nhất trên thị trường, giúp bạn bảo vệ thông tin xác thực của người dùng, đồng thời kết nối mọi người với ứng dụng họ cần một cách bảo mật.

Microsoft Intune

Quản lý điểm cuối hợp nhất trên nền điện toán đám mây, quản lý quyền truy nhập và bảo vệ dữ liệu.

Azure Information Protection

Phân loại, theo dõi, bảo vệ và mã hóa dữ liệu trên nền điện toán đám mây.

Microsoft Cloud App Security

Trình cung cấp bảo mật truy nhập đám mây với khả năng khám phá, phân tích hành vi, đánh giá rủi ro, bảo vệ dữ liệu và bảo vệ chống mối đe dọa.

Microsoft Advanced Threat Analytics

Nền tảng tại chỗ giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công có mục tiêu nâng cao và các mối đe dọa với người dùng nội bộ.

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Azure

Giải pháp trên nền điện toán đám mây giúp xác định, phát hiện và điều tra các mối đe dọa, hoạt động xâm phạm và hành động độc hại.

Microsoft Secure Score

Có được thông tin chuyên sâu bạn cần, tối đa hóa tình trạng bảo mật của bạn với Microsoft 365 và Azure.

EMS là một cấu phần cốt lõi trong Microsoft 365