Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting.

Cuộc họp trực tuyến

Làm việc từ mọi nơi nhờ các chức năng hội thảo và liên lạc của phần mềm họp trực tuyến.

Hỗ trợ mô hình làm việc linh hoạt, theo hình thức kết hợp bằng cuộc họp trực tuyến

Cùng nhau gặt hái nhiều hơn – mọi lúc, mọi nơi – bằng phần mềm họp trực tuyến như Microsoft Teams.

Hội thảo video

Giúp hoạt động làm việc nhóm trở nên gần gũi hơn thông qua việc giao tiếp trực diện trong cuộc họp trực tuyến.

Sự kiện ảo

Tổ chức các cuộc họp trên web và hội thảo trực tuyến an toàn cho tối đa 1.000 người dự, cũng như truyền phát tới tối đa 10.000 người.1

Hội thảo âm thanh

Tham gia cuộc họp bằng thiết bị di động, số quay số vào và ứng dụng họp trực tuyến như Microsoft Teams.3

Các thiết bị dùng để họp

Sở hữu các chức năng bổ sung từ các thiết bị, chẳng hạn như loa điện thoại hoặc hệ thống phòng được thiết kế riêng cho cuộc họp trực tuyến.

Tập trung làm việc nhờ các tính năng của phần mềm họp trực tuyến

Xem nhanh một số tính năng họp trực tuyến sẽ giúp bạn làm mọi việc, từ lên lịch cho đến theo dõi sau cuộc họp.

Tổng quan
Guided Tour

Trang chủ giới thiệu có hướng dẫn

Sẵn sàng họp

Tổ chức cuộc họp thành công bằng cách làm theo một số bước đơn giản sử dụng các tính năng của phần mềm họp trực tuyến.

Lên lịch và chia sẻ

Gửi lời mời, chia sẻ lịch công tác và trò chuyện với người dự trước cuộc họp.

Mời khách

Chia sẻ liên kết web với bất kỳ ai có địa chỉ email hợp lệ. Thao tác tham gia qua trình duyệt web rất đơn giản.

Nắm rõ ngữ cảnh

Chuẩn bị bằng cách xem lại ghi chú và bản ghi từ các cuộc họp trước đó.

Chế độ không gian chung

Tạo trải nghiệm cuộc họp mang tính gắn kết hơn với chế độ không gian chung. Tập trung vào khuôn mặt, chú ý đến những tín hiệu không lời và dễ dàng thấy ai đang nói.

Có một cuộc họp hiệu quả

Tận dụng tối đa thời gian của bạn, thu hút người khác tham gia và làm việc theo nhóm, cũng như lưu giữ bản ghi về tiến độ.

Nhanh chóng bắt đầu cuộc họp

Bắt đầu đúng giờ nhờ tính năng tham gia qua một lần chạm trên nhiều thiết bị họp trực tuyến, đồng thời dễ dàng bắt đầu chia sẻ nội dung với người dự ở mọi nơi.

Tạo cảm giác gần gũi

Bật video để tương tác ở mức sâu hơn, ngay cả khi bạn làm mờ nền nhằm bảo vệ quyền riêng tư nhiều hơn. Khi bạn cần trình bày, hãy sử dụng PowerPoint trực tiếp trong Teams để có bản trình bày từ xa chân thực.

Cùng nhau chỉnh sửa sổ làm việc

Excel Live chuyển đổi hoạt động cộng tác trong thời gian thực ở các cuộc họp Teams.

Ghi lại cuộc họp của bạn

Ghi lại âm thanh, video và nội dung bằng cách ghi lại cuộc họp để chia sẻ với những người không thể tham dự, cũng như để tham khảo sau này.

Duy trì động lực

Theo dõi sau cuộc họp và thiết lập các cuộc họp trong tương lai để tiếp tục phát triển dựa trên tiến độ.

Bắt kịp

Tính năng Tóm tắt cuộc họp là trải nghiệm đa tính năng, đa sản phẩm để giúp người dùng Microsoft 365 tận dụng tối đa các cuộc họp kết hợp.

Thảo luận sâu hơn

Trò chuyện với người dự và cung cấp thông tin cập nhật về lịch công tác.

Đặt tần suất

Lên lịch một cuộc họp khác hoặc thiết lập chuỗi cuộc họp dễ dàng hơn nhờ ứng dụng họp trực tuyến.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Lên lịch và chia sẻ.","id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiW?ver=460c","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Lên lịch và chia sẻ","videoHref":"","content":"<p>Gửi lời mời, chia sẻ lịch công tác và trò chuyện với người dự trước cuộc họp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lên lịch và chia sẻ"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mời khách.","id":"Invite guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJrd4?ver=067b","imageAlt":"A Teams video call displaying the participants list and the option to search for additional participants to invite to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Mời khách","videoHref":"","content":"<p>Chia sẻ liên kết web với bất kỳ ai có địa chỉ email hợp lệ. Thao tác tham gia qua trình duyệt web rất đơn giản.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mời khách"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nắm rõ ngữ cảnh.","id":"Know the context","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK76?ver=6cbf","imageAlt":"A Teams meeting invite with an Agenda and PowerPoint document shared to provide context prior to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Nắm rõ ngữ cảnh","videoHref":"","content":"<p>Chuẩn bị bằng cách xem lại ghi chú và bản ghi từ các cuộc họp trước đó.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nắm rõ ngữ cảnh"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Chế độ không gian chung","id":"Together Mode","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE5833X?ver=f354","imageAlt":"Seats being chosen for each member of a Teams meeting in Together mode.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"Chế độ không gian chung","videoHref":"","content":"<p>Tạo trải nghiệm cuộc họp mang tính gắn kết hơn với chế độ không gian chung. Tập trung vào khuôn mặt, chú ý đến những tín hiệu không lời và dễ dàng thấy ai đang nói.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chế độ không gian chung"}],"arialabel":"Sẵn sàng họp.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiD?ver=0902","imageAlt":"A Teams meeting with participants who have their video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Sẵn sàng họp","videoHref":"","content":"<p>Tổ chức cuộc họp thành công bằng cách làm theo một số bước đơn giản sử dụng các tính năng của phần mềm họp trực tuyến.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sẵn sàng họp"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nhanh chóng bắt đầu cuộc họp.","id":"Start meetings quickly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUEa?ver=3159","imageAlt":"A display of a meeting device showing three meetings that are available to join, and the options of projecting, dialing out or starting a meeting now.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Nhanh chóng bắt đầu cuộc họp","videoHref":"","content":"<p>Bắt đầu đúng giờ nhờ tính năng tham gia qua một lần chạm trên nhiều thiết bị họp trực tuyến, đồng thời dễ dàng bắt đầu chia sẻ nội dung với người dự ở mọi nơi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nhanh chóng bắt đầu cuộc họp"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tạo cảm giác gần gũi.","id":"Make it personal","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKwY6?ver=5525","imageAlt":"A Teams call showing 9 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Tạo cảm giác gần gũi","videoHref":"","content":"<p>Bật video để tương tác ở mức sâu hơn, ngay cả khi bạn làm mờ nền nhằm bảo vệ quyền riêng tư nhiều hơn. Khi bạn cần trình bày, hãy sử dụng PowerPoint trực tiếp trong Teams để có bản trình bày từ xa chân thực.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tạo cảm giác gần gũi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Cùng nhau chỉnh sửa sổ làm việc.","id":"Edit workbooks together","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58aRG?ver=6e90","imageAlt":"An Excel workbook being edited by multiple parties in real time on a Teams meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Cùng nhau chỉnh sửa sổ làm việc","videoHref":"","content":"<p>Excel Live chuyển đổi hoạt động cộng tác trong thời gian thực ở các cuộc họp Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Cùng nhau chỉnh sửa sổ làm việc"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ghi lại các cuộc họp trực tuyến của bạn.","id":"Record your virtual meetings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7v?ver=a4a0","imageAlt":"A Teams video call in progress that has a banner at the top of the meeting screen stating that recording has started.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Ghi lại cuộc họp của bạn","videoHref":"","content":"<p>Ghi lại âm thanh, video và nội dung bằng cách ghi lại cuộc họp để chia sẻ với những người không thể tham dự, cũng như để tham khảo sau này.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ghi lại cuộc họp của bạn"}],"arialabel":"Tổ chức một cuộc họp hiệu quả.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJRGS?ver=a881","imageAlt":"A Kanban board being presented via Whiteboard in Teams to meeting participants. Multiple participants are collaborating directly in the board with pointer allocation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Tổ chức một cuộc họp hiệu quả","videoHref":"","content":"<p>Tận dụng tối đa thời gian của bạn, thu hút người khác tham gia và làm việc theo nhóm, cũng như lưu giữ bản ghi về tiến độ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Có một cuộc họp hiệu quả"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bắt kịp.","id":"Get caught up","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58dCP?ver=2cb3","imageAlt":"A meeting recap in Teams showing transcript notes next to a note from the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Bắt kịp","videoHref":"","content":"<p>Tính năng Tóm tắt cuộc họp là trải nghiệm đa tính năng, đa sản phẩm để giúp người dùng Microsoft 365 tận dụng tối đa các cuộc họp kết hợp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bắt kịp"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Thảo luận sâu hơn.","id":"Discuss further","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7Q?ver=9945","imageAlt":"People having a conversation in a text chat in Teams after a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Thảo luận sâu hơn","videoHref":"","content":"<p>Trò chuyện với người dự và cung cấp thông tin cập nhật về lịch công tác.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Thảo luận sâu hơn"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Đặt tần suất.","id":"Set the cadence","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJMN9?ver=baf1","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Đặt tần suất","videoHref":"","content":"<p>Lên lịch một cuộc họp khác hoặc thiết lập chuỗi cuộc họp dễ dàng hơn nhờ ứng dụng họp trực tuyến.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Đặt tần suất"}],"arialabel":"Duy trì động lực.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK72?ver=64e6","imageAlt":"A meeting recap being shown in the Details tab of a Teams meeting invite including agenda items, participants, notes, helpful links and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Duy trì động lực","videoHref":"","content":"<p>Theo dõi sau cuộc họp và thiết lập các cuộc họp trong tương lai để tiếp tục phát triển dựa trên tiến độ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Duy trì động lực"}],"itemsCount":14}

Tụ họp bạn bè và gia đình bằng cuộc họp trực tuyến trong Microsoft Teams

Duy trì kết nối với mọi người ngay cả khi ở cách xa nhau. Tụ họp trực tuyến—mọi lúc, mọi nơi—thông qua cuộc hội thảo video.

Tận hưởng thời gian vui vẻ với chế độ không gian chung

Chủ trì cuộc họp trực tuyến trong không gian ảo chung. Với chế độ không gian chung, bạn có thể chọn giữa các vị trí như quán cà phê, khu nghỉ dưỡng hoặc phòng thư giãn và thấy tất cả mọi người đều tụ họp ở cùng một nơi.2

A Teams call in together mode.

Mời bất kỳ ai, ở mọi lúc, mọi nơi

Bắt đầu cuộc họp trực tuyến và mời bất kỳ ai tham gia, ngay cả khi họ không dùng Microsoft Teams. Cuộc họp trực tuyến giúp trải nghiệm kết nối trên mạng trở nên thú vị gần như khi gặp mặt trực tiếp.

A Teams video call with seven participants.
|

Cuộc họp trực tuyến là cuộc họp giữa hai hoặc nhiều người dự, cung cấp âm thanh, cũng như video (tùy chọn), đầu vào và đầu ra. Video mang đến lợi ích bổ sung là khả năng nhìn thấy biểu cảm và phản ứng của người khác, ngoài khả năng nghe những lời họ nói.

Cuộc họp trực tuyến cho phép cộng tác trong thời gian thực, tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và giúp những người đang làm việc từ xa cảm thấy bớt cô độc và thêm phần gắn kết. Nếu người dự trong cuộc họp nhóm trên web không muốn xuất hiện trên camera, họ luôn có thể chọn tắt camera và chỉ bật micrô. Một số nền tảng họp trực tuyến thậm chí còn cho phép mọi người làm mờ hoặc thay đổi nền để tăng tính riêng tư mà không làm mất khả năng kết nối trực diện.

Mô hình làm việc theo hình thức kết hợp, làm việc từ xa và làm việc tại nhà đã tăng đáng kể, do đó, khả năng giao tiếp cùng với cộng tác trong thời gian thực bằng cuộc họp trực tuyến sẽ thúc đẩy năng suất, sự tham gia và tinh thần của mỗi người.

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng một ứng dụng phần mềm họp trực tuyến (ứng dụng họp trực tuyến) được phát triển riêng để cộng tác trực tuyến trong thời gian thực, chẳng hạn như hội thảo âm thanh và video, bên cạnh các chức năng khác như chia sẻ tệp và lên lịch. Đó là vì phần mềm được thiết kế riêng để tạo nên trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho những người muốn trò chuyện, gọi và cộng tác trực tuyến – mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, phần mềm họp trực tuyến còn được tích hợp liền mạch với toàn bộ bộ ứng dụng năng suất – thay vì ứng dụng độc lập – mang đến thêm lợi ích về mặt tiết kiệm thời gian, quy trình làm việc và mức độ dễ sử dụng.

Rất dễ dàng để tham gia cuộc họp trực tuyến. Bạn chỉ cần có một thiết bị đã cài đặt ứng dụng họp trực tuyến, chẳng hạn như Microsoft Teams. Khi được mời tham gia cuộc họp trực tuyến, bạn có thể tham gia bằng PC, máy tính bảng hoặc thiết bị di động tại thời điểm đã xác định trước. Tìm hiểu thêm từ hướng dẫn về cuộc họp theo hình thức kết hợp và cuộc họp từ xa.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Teams

Bắt đầu với Microsoft Teams ngay hôm nay

1. Trong khoảng thời gian tăng cường làm việc từ xa này, hãy tận dụng các buổi truyền phát chỉ xem dành cho tối đa 20.000 người dự cho đến cuối năm nay.
2. Chỉ sẵn có trên máy tính để bàn.
3. Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh và Gói gọi điện sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Xem các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ để biết thêm thông tin.