Five people smiling and using Teams for video calling. Five people smiling and using Teams for video calling. Five people smiling and using Teams for video calling.

Gọi thoại và video

Giữ kết nối với mọi người trong nhóm khi bạn sử dụng ứng dụng cuộc gọi video như Teams trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Kết nối trực diện bằng tính năng gọi video

Thực hiện và nhận cuộc gọi video trực tiếp trong Microsoft Teams để bạn có thể giữ liên lạc và hoàn thành nhiều việc hơn bất kể bạn ở đâu.

Khuyến khích cộng tác

Cùng nhau làm việc trong thời gian thực và gắn kết sâu hơn, theo cách cá nhân hơn qua tính năng trò chuyện video trực tuyến.

Luôn tập trung vào công việc

Làm việc theo cách thông minh hơn nhờ việc kết hợp các tính năng gọi điện, trò chuyện video, họp và cộng tác vào cùng một ứng dụng.

Tăng năng suất

Tính chất trực quan của cuộc gọi video trực tuyến giúp mọi người diễn đạt nhanh hơn.

Nhanh chóng thiết lập

Dễ dàng thêm, giám sát và quản lý tính năng gọi video từ Trung tâm quản trị Teams.

Kết nối hiệu quả hơn bằng tính năng gọi video

Xem cách giúp các cuộc họp và cuộc gọi thêm phần hấp dẫn và ý nghĩa bằng video.

Tổng quan
Guided Tour

Trang chủ giới thiệu có hướng dẫn

Các tính năng gọi video

Xem nhanh một số tính năng gọi video hữu ích trong Teams.

Chia sẻ màn hình của bạn trong cuộc gọi

Chia sẻ nội dung như toàn bộ màn hình nền, chỉ một cửa sổ, một tệp PowerPoint hay một bảng trắng. Dễ dàng dừng chia sẻ khi bạn hoàn tất.

Ghi âm cuộc gọi cho chính bạn và người khác

Ghi lại cuộc trò chuyện video để tham khảo trong tương lai hoặc để chia sẻ với những người không thể tham gia cuộc gọi. Thật dễ dàng để dùng ứng dụng trò chuyện video trên thiết bị của bạn.

Thay đổi hoặc làm mờ nền của bạn

Chọn từ các nền có sẵn, tải lên nền của riêng bạn hoặc sử dụng công nghệ thông minh để làm mờ nền của bạn.

Đưa ra và nhận ý kiến phản hồi tức thì

Giơ tay trực tuyến để báo cho người khác biết bạn có câu hỏi trong cuộc gọi video trực tuyến hoặc phản hồi bằng biểu tượng thích, trái tim hay vỗ tay.

Chọn cách hiển thị người dự cuộc gọi video

Đánh dấu tiêu điểm video của người nói hoặc chuyển sang dạng xem bộ sưu tập để hiển thị nhiều người. Dùng thử chế độ không gian chung để thấy tất cả mọi người trong cùng một không gian ảo vào cùng một thời điểm.

Các lợi ích của tính năng gọi video

Xem nhanh một số lợi ích của việc sử dụng tính năng gọi video miễn phí trong Teams.

Kết nối với người khác nhanh hơn

Tiết kiệm thời gian và khuyến khích hoạt động cộng tác trong thời gian thực thay vì gửi email qua lại.

Hỗ trợ nhóm của bạn bằng cách mang tới sự linh hoạt

Giảm các hạn chế về vị trí bằng cách cho phép mọi người kết nối trực diện mọi lúc, mọi nơi qua tính năng trò chuyện video.

Hãy bỏ qua việc ghi chú và tập trung vào hiện tại

Với tính năng bản ghi và bản chép lại tự động, bạn không còn phải lo lắng về việc bị mất thông tin cuộc họp, do đó, bạn có thể tập trung vào cuộc trò chuyện.

Làm được nhiều hơn với ít gián đoạn hơn

Giúp mọi người tập trung bằng cách tắt tiếng người dự và đưa các cuộc trò chuyện ngoài lề vào phần trò chuyện thay vì làm gián đoạn người nói.

Gắn kết cả nhóm và mang lại cảm giác thuộc về tập thể

Với phương thức làm việc từ xa và kết hợp, kết nối trở thành vấn đề cốt yếu. Việc thấy được biểu cảm khuôn mặt của người khác có thể giúp gắn kết nhóm bạn và giảm cảm giác bị cô lập.

Xem thêm về tính năng gọi video

Tìm hiểu thêm về các chức năng của một ứng dụng trò chuyện video như Teams.

Mời khách bên ngoài tham gia

Mời mọi người tham gia cuộc gọi video, kể cả họ chưa bao giờ dùng Teams trước đó. Mọi thứ họ cần chỉ là một địa chỉ email hợp lệ.

Chia sẻ ghi chú cuộc họp với người khác

Sau cuộc gọi video, bạn có thể sắp xếp khoa học bằng cách tải ghi chú cuộc họp lên cùng một chuỗi hội thoại cuộc họp Teams để dễ dàng tham khảo.

Lựa chọn giữa các thiết bị gọi video phong phú

Bắt đầu phiên trò chuyện video trực tiếp bằng cách tham gia một lần chạm từ các thiết bị hỗ trợ Phòng họp Teams do các đối tác được chứng nhận của chúng tôi là Logitech, Crestron, Poly, Lenovo, HP và Yealink cung cấp.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Screen sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMARQ?ver=6b74","imageAlt":"The Share content panel being displayed in a Teams video call. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Chia sẻ màn hình","videoHref":"","content":"<p>Chia sẻ nội dung như toàn bộ màn hình nền, chỉ một cửa sổ, một tệp PowerPoint hay một bảng trắng. Dễ dàng dừng chia sẻ khi bạn hoàn tất.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chia sẻ màn hình của bạn trong cuộc gọi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjc?ver=29b3","imageAlt":"A Teams video call that is being recorded and has a live transcription being shown on the right side of the call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Bản ghi","videoHref":"","content":"<p>Ghi lại cuộc trò chuyện video để tham khảo trong tương lai hoặc để chia sẻ với những người không thể tham gia cuộc gọi. Thật dễ dàng để dùng ứng dụng trò chuyện video trên thiết bị của bạn.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ghi âm cuộc gọi cho chính bạn và người khác"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Customized backgrounds","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjh?ver=4e11","imageAlt":"A Teams video call in Together mode showing all members of the call in one room at a table together.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Nền tùy chỉnh","videoHref":"","content":"<p>Chọn từ các nền có sẵn, tải lên nền của riêng bạn hoặc sử dụng công nghệ thông minh để làm mờ nền của bạn.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Thay đổi hoặc làm mờ nền của bạn"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Live reactions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASf?ver=20f0","imageAlt":"A Teams video call where a Presenter is giving a presentation titled Q3 Sales Report.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Phản ứng trực tiếp","videoHref":"","content":"<p>Giơ tay trực tuyến để báo cho người khác biết bạn có câu hỏi trong cuộc gọi video trực tuyến hoặc phản hồi bằng biểu tượng thích, trái tim hay vỗ tay.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Đưa ra và nhận ý kiến phản hồi tức thì"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Layouts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjy?ver=8c52","imageAlt":"A Teams video call in Together mode showing the participants in an auditorium-style environment. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Bố trí","videoHref":"","content":"<p>Đánh dấu tiêu điểm video của người nói hoặc chuyển sang dạng xem bộ sưu tập để hiển thị nhiều người. Dùng thử chế độ không gian chung để thấy tất cả mọi người trong cùng một không gian ảo vào cùng một thời điểm.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chọn cách hiển thị người dự cuộc gọi video"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMLlq?ver=4ef1","imageAlt":"A tablet showing two people who are on a video call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Các tính năng gọi video","videoHref":"","content":"<p>Xem nhanh một số tính năng gọi video hữu ích trong Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Các tính năng gọi video"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Save time","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMG3T?ver=7ca3","imageAlt":"A sales presentation being edited in real-time by members of a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Tiết kiệm thời gian","videoHref":"","content":"<p>Tiết kiệm thời gian và khuyến khích hoạt động cộng tác trong thời gian thực thay vì gửi email qua lại.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kết nối với người khác nhanh hơn"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Support remote work","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASo?ver=3b06","imageAlt":"A Teams video call with many participants and a Participants list being shown on the screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Hỗ trợ phương thức làm việc từ xa","videoHref":"","content":"<p>Giảm các hạn chế về vị trí bằng cách cho phép mọi người kết nối trực diện mọi lúc, mọi nơi qua tính năng trò chuyện video.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hỗ trợ nhóm của bạn bằng cách mang tới sự linh hoạt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Be present","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMDwo?ver=3bfd","imageAlt":"A Teams video call with a banner indicating to participants that the call is being recorded.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Tập trung vào hiện tại","videoHref":"","content":"<p>Với tính năng bản ghi và bản chép lại tự động, bạn không còn phải lo lắng về việc bị mất thông tin cuộc họp, do đó, bạn có thể tập trung vào cuộc trò chuyện.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hãy bỏ qua việc ghi chú và tập trung vào hiện tại"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Limit distractions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjV?ver=ed9d","imageAlt":"A laptop displaying a Teams video call and chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Hạn chế yếu tố gây sao nhãng","videoHref":"","content":"<p>Giúp mọi người tập trung bằng cách tắt tiếng người dự và đưa các cuộc trò chuyện ngoài lề vào phần trò chuyện thay vì làm gián đoạn người nói.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Làm được nhiều hơn với ít gián đoạn hơn"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Improve the employee experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASz?ver=eff2","imageAlt":"A Teams video call with one group together in a conference room and the other participants dialing in from other locations. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Cải thiện trải nghiệm nhân viên","videoHref":"","content":"<p>Với phương thức làm việc từ xa và kết hợp, kết nối trở thành vấn đề cốt yếu. Việc thấy được biểu cảm khuôn mặt của người khác có thể giúp gắn kết nhóm bạn và giảm cảm giác bị cô lập.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gắn kết cả nhóm và mang lại cảm giác thuộc về tập thể"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTix?ver=af19","imageAlt":"Two people in a conference room wearing PPE while participating in a Teams video call being displayed on a large television.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Các lợi ích của tính năng gọi video","videoHref":"","content":"<p>Xem nhanh một số lợi ích của việc sử dụng tính năng gọi video miễn phí trong Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Các lợi ích của tính năng gọi video"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"External guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASE?ver=39a2","imageAlt":"Teams Meeting options being displayed in a browser.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Khách bên ngoài","videoHref":"","content":"<p>Mời mọi người tham gia cuộc gọi video, kể cả họ chưa bao giờ dùng Teams trước đó. Mọi thứ họ cần chỉ là một địa chỉ email hợp lệ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mời khách bên ngoài tham gia"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Notes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTkk?ver=b971","imageAlt":"A person using Whiteboard to present meeting notes on a large touchscreen device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Ghi chú","videoHref":"","content":"<p>Sau cuộc gọi video, bạn có thể sắp xếp khoa học bằng cách tải ghi chú cuộc họp lên cùng một chuỗi hội thoại cuộc họp Teams để dễ dàng tham khảo.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chia sẻ ghi chú cuộc họp với người khác"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMG4j?ver=379d","imageAlt":"A desktop display of a Teams video call and a mobile display of a Teams call. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Thiết bị","videoHref":"","content":"<p>Bắt đầu phiên trò chuyện video trực tiếp bằng cách tham gia một lần chạm từ các thiết bị hỗ trợ Phòng họp Teams do các đối tác được chứng nhận của chúng tôi là Logitech, Crestron, Poly, Lenovo, HP và Yealink cung cấp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lựa chọn giữa các thiết bị gọi video phong phú"}],"arialabel":null,"id":"calling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTiA?ver=a260","imageAlt":"A person wearing over-the-ear headphones and holding a tablet.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Xem thêm về tính năng gọi video","videoHref":"","content":"<p>Tìm hiểu thêm về các chức năng của một ứng dụng trò chuyện video như Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Xem thêm về tính năng gọi video"}],"itemsCount":16}

Xem cách các công ty phát triển bằng cách sử dụng tính năng gọi video với Teams

Cùng Microsoft Teams đáp ứng nhu cầu điện thoại doanh nghiệp

Itron - đơn vị dẫn đầu toàn cầu đã dùng Điện thoại Microsoft Teams cùng thiết bị điện thoại và các dịch vụ hiện có để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

An augmented reality view of a global network surrounding the world.

Trường Công lập DC duy trì kết nối cho nhân viên và học viên

Bằng cách ghép nối Teams với Điện thoại hỗ trợ Teams, học khu cung cấp cho hơn 65.000 nhân viên và học viên các tùy chọn học tập linh hoạt hơn trong giai đoạn đại dịch.

A teacher and a student in a classroom on a Teams video call with other students.
|

Gọi điện thoại hay gọi hội thảo là cuộc gọi điện thoại giữa hai người dự trở lên có đầu vào và đầu ra là âm thanh. Gọi video hay hội thảo video là cuộc gọi giữa hai người dự trở lên cung cấp đầu vào và đầu ra bằng cả video và âm thanh. Chức năng này mang đến lợi ích là khả năng nhìn thấy biểu cảm và phản ứng của người khác trong cuộc gọi, ngoài khả năng nghe những lời họ nói.

Gọi và hội thảo video cho phép cộng tác trong thời gian thực, tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và giúp những người đang làm việc từ xa cảm thấy bớt cô độc hơn và thêm phần gắn kết. Nếu người dự trong cuộc gọi video nhóm hoặc hội thảo video không muốn xuất hiện trên camera, họ luôn có thể chọn tắt camera và chỉ bật micrô. Một số giải pháp gọi và hội thảo video thậm chí còn cho phép mọi người làm mờ hoặc thay đổi nền để tăng thêm quyền riêng tư mà không làm mất đi khả năng kết nối trực diện.

Hoạt động làm việc từ xa và làm việc tại nhà đã tăng đáng kể, do đó, khả năng giao tiếp cũng như cộng tác trong thời gian thực bằng cuộc gọi hoặc hội thảo video sẽ thúc đẩy năng suất, sự tham gia và tinh thần của mỗi người. Trong thời kỳ khiến mọi người phải cách xa nhau, việc gọi video sẽ giúp đáp ứng nhu cầu làm việc và gắn kết của chúng ta.

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng ứng dụng phần mềm (ứng dụng) được phát triển để cộng tác trực tuyến trong thời gian thực, chẳng hạn như ứng dụng gọi và hội thảo video bên cạnh các chức năng khác như chia sẻ tệp và lên lịch. Đó là vì phần mềm được thiết kế riêng để tạo nên trải nghiệm toàn diện hơn cho những người muốn trò chuyện, gọi và cộng tác trực tuyến—mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, một ứng dụng gọi và hội thảo video được tích hợp liền mạch với toàn bộ bộ ứng dụng năng suất—thay vì ứng dụng độc lập—sẽ mang đến thêm lợi ích về tiết kiệm thời gian, quy trình làm việc và mức độ dễ sử dụng.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Teams

Bắt đầu với Microsoft Teams ngay hôm nay