Dễ dàng chia sẻ tệp với gia đình và bạn bè, đủ mọi thể loại từ ngân sách gia đình đến hành trình du lịch.

Chia sẻ tệp

Truy nhập, chia sẻ và cộng tác trên tệp một cách an toàn từ hầu hết mọi nơi với Microsoft Teams.

Person holding a closed laptop under one arm while looking at a phone screen.

Làm việc cùng nhau, ngay cả khi các bạn không ở cạnh nhau, với tính năng chia sẻ tệp an toàn trên đám mây. Lưu trữ, chia sẻ và chỉnh sửa các tệp trong Teams bằng một trải nghiệm quen thuộc với quyền truy nhập tích hợp sẵn vào SharePoint, OneDrive, OneNote và các ứng dụng năng suất.


Person working on a laptop on a small café table. Two other people are visible in the background having a conversation on a couch.

Cộng tác trên các dự án chung

Làm việc cùng nhau trên cùng một tài liệu trong thời gian thực. Tránh nhầm lẫn giữa nhiều phiên bản nhờ có các tính năng đồng bộ tự động tức thì và theo dõi lịch sử phiên bản.

Làm việc cùng nhau trong một trung tâm

Dễ dàng làm việc trên mọi tài liệu của bạn và chia sẻ tệp mà thậm chí không cần rời khỏi Teams. Nâng cao năng suất, tăng sự tập trung và hợp lý hóa việc cộng tác bằng các ứng dụng tích hợp như Word và PowerPoint.

Device screen showing a list of files within a channel in a specific team in Microsoft Teams.
Person standing over a desk, typing into a keyboard and looking at two large desktop monitors.

Chia sẻ tất cả các loại tệp

Chia sẻ tệp trong các kênh, cuộc họp và cuộc trò chuyện bằng liên kết hoặc bằng cách tải trực tiếp lên Teams. Các tệp đã tải lên được tự động thêm vào thư viện tài liệu để truy nhập liền mạch, an toàn trên các ứng dụng và thiết bị.

Kiểm soát nội dung bạn chia sẻ

Giới hạn những người có thể truy nhập, xem hoặc chỉnh sửa tệp, ở bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn. Dễ dàng quản lý quyền truy nhập tệp trong các cuộc trò chuyện một-với-một và tư cách thành viên nhóm của bạn trong Teams.

Animation showing a user sharing a PowerPoint file exclusively with a specific team in Microsoft Teams.
Two people sitting in a communal area working on laptops. One of them is also using a phone.

Truy nhập ở mọi nơi

Xem, chỉnh sửa và chia sẻ các tệp Teams của bạn từ mọi thiết bị, ở mọi nơi. Với SharePoint và OneDrive được tích hợp trong Teams, bạn sẽ luôn có quyền truy nhập vào tệp của mình.


Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với Teams?


Đây chỉ là một vài trong số các công ty đang dùng Microsoft Teams

PayPal logo
IKEA logo
Alcoa logo
Maersk logo
Loreal logo
Ricoh logo

Đọc thêm về tính năng chia sẻ tệp trong Teams

Cách chia sẻ tệp an toàn dành cho các doanh nghiệp nhỏ

Cách tốt nhất để gửi tệp lớn

|

Bạn có thể chia sẻ tệp trong cuộc trò chuyện một-với-một, cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh nhóm. Chọn biểu tượng kẹp giấy bên dưới hộp nơi bạn nhập tin nhắn để tải lên bản sao của tệp gốc. Bạn cũng có thể tải lên tệp bằng cách vào tab Tệp của cuộc trò chuyện và chọn Chia sẻ.

Các tệp bạn chia sẻ trong kênh được lưu trữ trong thư mục SharePoint của nhóm bạn, nằm tại tab Tệp ở đầu mỗi kênh.

 

Các tệp bạn chia sẻ trong cuộc trò chuyện riêng tư hoặc cuộc trò chuyện nhóm được lưu trữ trong thư mục OneDrive for Business của bạn, nằm tại tab Tệp ở đầu cuộc trò chuyện. Những tệp này chỉ được chia sẻ với những người tham gia cuộc trò chuyện đó.

 

Tìm hiểu thêm về cách SharePoint Online và OneDrive for Business tương tác với Microsoft Teams.

Vì tính năng chia sẻ tệp trong Teams chạy trên phần phụ trợ của SharePoint Online nên giới hạn của SharePoint cũng áp dụng với mục Tệp trong nhóm. Tìm hiểu thêm về giới hạn lưu trữ áp dụng cho SharePoint Online.

Chỉ những thành viên nhóm mới có thể xem tệp của nhóm. Bạn có thể chia sẻ tệp với những người ở bên ngoài nhóm của bạn bằng cách gửi tệp cho họ trong cuộc trò chuyện, nếu họ cũng đang sử dụng Teams.

 

Nếu bạn muốn chia sẻ tệp với người ở bên ngoài tổ chức của mình, hãy mở tệp trong Office Online hoặc một ứng dụng Office và chia sẻ tệp từ đó.

Mọi thành viên của nhóm đều có thể truy nhập các tệp đã được tải lên và chia sẻ với nhóm. Trong Office cho web, Office for Android hoặc Office for iOS hay các ứng dụng mới nhất từ Microsoft 365, bạn và các thành viên nhóm có thể đồng chỉnh sửa tài liệu Word, PowerPoint hoặc Excel hay nhận xét trên các tệp Visio. Bạn không cần phải kiểm xuất tệp hoặc lo lắng về việc đồng nghiệp đang mở tài liệu. Chỉ cần mở tệp bạn muốn chỉnh sửa và nếu các thành viên khác trong nhóm cũng đang chỉnh sửa tệp này thì nội dung thay đổi của bạn sẽ được phối liền mạch khi bạn làm việc.

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng và chia sẻ tài liệu trong Teams tại website Hỗ trợ của Microsoft.

Sở hữu Microsoft Teams dành cho tổ chức của bạn ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng các ứng dụng năng suất, dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp, email cùng nhiều tính năng khác.