A collage of images and icons from Teams. A collage of images and icons from Teams. A collage of images and icons from Teams.

Chia sẻ tệp

Làm việc cùng nhau, ngay cả khi cách xa nhau, với các công cụ chia sẻ và cộng tác tệp trên đám mây bảo mật được tích hợp trong Microsoft Teams.

Đơn giản hóa công việc của bạn với tính năng chia sẻ tệp cộng tác

Hợp lý hóa sự hiệu quả bằng cách biến Teams thành ứng dụng hữu dụng trong việc cộng tác và đồng tác giả.

Cộng tác trên các dự án chung

Giúp việc kiểm soát phiên bản trở nên thông suốt bằng cách làm việc trên cùng một tài liệu với những người khác trong thời gian thực.

Luôn tập trung vào dòng công việc của bạn

Luôn tập trung khi có mọi tài liệu và tệp của bạn ở một nơi—mà không cần thoát khỏi Teams.

Chia sẻ tất cả các loại tệp

Cho dù bạn đang gửi PDF hay bảng tính, quy trình đều rất đơn giản cho mọi loại tệp.

Lĩnh xướng mô hình làm việc kết hợp nhịp độ nhanh

Lưu trữ, chia sẻ và chỉnh sửa tệp mọi lúc, mọi nơi, bất kể bạn đang ở đâu.

A desk with a laptop and desktop monitor displaying a Teams video call presentation and a conversation in Teams.

Tính năng chia sẻ tệp

Khám phá một số lợi ích của việc chia sẻ tệp trên Teams.

A hand holding a tablet that is displaying Teams.

Truy nhập tệp từ bất cứ đâu

Luôn cập nhật tệp của bạn trên mọi thiết bị yêu thích với SharePoint và OneDrive được nhúng vào Teams.

A tablet displaying conversations in Teams.

Trợ giúp kiểm soát nội dung bạn chia sẻ

Chọn người có thể truy nhập, xem và chỉnh sửa tệp để giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm, đồng thời duy trì kiểm soát phiên bản trong quy trình đồng tác giả.

A presentation being given over a Teams video call with live chat open.

Quyền truy nhập tích hợp sẵn vào các chương trình và ứng dụng khác

Kết nối với Word, OneNote và hàng trăm ứng dụng để quản lý dự án và năng suất.

Two people at a desk while one is on a Teams video call and looking at architectural designs and maps across two monitors.

Nhiều cách chia sẻ tệp

Chia sẻ tệp trực tuyến trong các kênh, cuộc họp và cuộc trò chuyện của Teams bằng liên kết hoặc bằng cách tải trực tiếp lên Teams.

A desk with a laptop and desktop monitor displaying a Teams video call presentation and a conversation in Teams.

Tính năng chia sẻ tệp

Khám phá một số lợi ích của việc chia sẻ tệp trên Teams.

A hand holding a tablet that is displaying Teams.

Truy nhập tệp từ bất cứ đâu

Luôn cập nhật tệp của bạn trên mọi thiết bị yêu thích với SharePoint và OneDrive được nhúng vào Teams.

A tablet displaying conversations in Teams.

Trợ giúp kiểm soát nội dung bạn chia sẻ

Chọn người có thể truy nhập, xem và chỉnh sửa tệp để giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm, đồng thời duy trì kiểm soát phiên bản trong quy trình đồng tác giả.

A presentation being given over a Teams video call with live chat open.

Quyền truy nhập tích hợp sẵn vào các chương trình và ứng dụng khác

Kết nối với Word, OneNote và hàng trăm ứng dụng để quản lý dự án và năng suất.

Two people at a desk while one is on a Teams video call and looking at architectural designs and maps across two monitors.

Nhiều cách chia sẻ tệp

Chia sẻ tệp trực tuyến trong các kênh, cuộc họp và cuộc trò chuyện của Teams bằng liên kết hoặc bằng cách tải trực tiếp lên Teams.

Xem thêm tài nguyên về tính năng chia sẻ tệp trong Teams

Cách chia sẻ tệp an toàn dành cho các doanh nghiệp nhỏ

Cách tốt nhất để gửi tệp lớn

Giải pháp chia sẻ tệp cho nhân viên làm việc tại nhà

12 mẹo cộng tác trên tài liệu trong thời gian thực

Dẫn đầu sự đổi mới của nhân viên với Teams

Xem cách các công ty trong hầu hết mọi ngành sử dụng Teams để hỗ trợ nhân viên và chuyển đổi nơi làm việc.

Marks & Spencer nắm bắt tương lai của hoạt động bán lẻ với Microsoft Teams

Teams giúp M&S hỗ trợ nhân viên, cải thiện hoạt động giao tiếp và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

An M&S storefront.

FrieslandCampina sử dụng Teams để cải thiện khả năng cộng tác

Bằng cách sử dụng Teams, FrieslandCampina có thể đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp và tạo ra môi trường làm việc kết hợp cho nhân viên.

A family of 4 sitting around a table eating breakfast.
|

Chia sẻ tệp và đồng tác giả trong Teams đều rất dễ dàng—chia sẻ tệp trong cuộc trò chuyện một-một, trò chuyện nhóm hoặc kênh nhóm. Chọn biểu tượng kẹp giấy bên dưới hộp, nơi bạn nhập tin nhắn để tải lên bản sao của tệp gốc. Hoặc tải lên tệp bằng cách vào tab Tệp của cuộc trò chuyện và chọn Chia sẻ.

Các tệp bạn chia sẻ trong kênh được lưu trữ trong thư mục SharePoint của nhóm bạn, nằm tại tab Tệp ở đầu mỗi kênh.

 

Các tệp bạn chia sẻ trong cuộc trò chuyện riêng tư hoặc cuộc trò chuyện nhóm được lưu trữ trong thư mục OneDrive for Business của bạn, nằm tại tab Tệp ở đầu cuộc trò chuyện. Những tệp này chỉ được chia sẻ với những người tham gia cuộc trò chuyện đó.

 

Tìm hiểu thêm về cách SharePoint Online và OneDrive for Business tương tác với Microsoft Teams.

Chỉ những thành viên nhóm mới có thể xem tệp của nhóm. Để chia sẻ tệp với đồng nghiệp bên ngoài nhóm nhưng vẫn thuộc tổ chức của bạn, hãy gửi tệp đó cho họ trong cuộc trò chuyện của Teams.

 

Nếu bạn muốn chia sẻ tệp với người ở bên ngoài tổ chức của mình, hãy mở tệp trong Office trên web hoặc một ứng dụng Office và chia sẻ tệp từ đó.

Mọi thành viên của nhóm đều có thể truy nhập các tệp đã được tải lên và chia sẻ với nhóm. Khi sử dụng Office trên web, Office cho Android hoặc iOS hoặc các ứng dụng mới nhất từ Microsoft 365, bạn và các thành viên trong nhóm của bạn có thể chỉnh sửa tài liệu Word, PowerPoint hoặc Excel hoặc nhận xét về tệp Visio.1 Không cần phải kiểm tra tệp hoặc lo lắng về các đồng nghiệp đang mở tài liệu—chỉ cần mở tệp bạn muốn chỉnh sửa và nếu các thành viên khác trong nhóm cũng đang chỉnh sửa tệp đó, các thay đổi của bạn sẽ được hợp nhất liền mạch khi bạn làm việc.

Tìm hiểu thêm về việc chia sẻ tệp trực tuyến trong Teams tại website Hỗ trợ của Microsoft.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Teams

Bắt đầu với Microsoft Teams ngay hôm nay

1. Các ứng dụng sẵn có dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.