Chia sẻ tệp

Truy nhập, chia sẻ và cộng tác an toàn trên các tệp từ hầu hết mọi nơi bằng Microsoft Teams.

Person holding a closed laptop under one arm while looking at a phone screen.

Làm việc cùng nhau, ngay cả khi bạn ở xa, với tính năng chia sẻ tệp trên đám mây an toàn. Lưu trữ, chia sẻ và chỉnh sửa các tệp trong Teams bằng một trải nghiệm quen thuộc với quyền truy nhập tích hợp sẵn vào SharePoint, OneDrive, OneNote và các ứng dụng năng suất.


Person working on a laptop on a small café table. Two other people are visible in the background having a conversation on a couch.

Cộng tác trên các dự án chung

Làm việc cùng nhau trên cùng một tài liệu trong thời gian thực. Tránh sự nhầm lẫn giữa nhiều phiên bản bằng việc đồng bộ tự động, ngay lập tức và theo dõi lịch sử phiên bản.

Cộng tác trong một trung tâm

Dễ dàng làm việc trên tất cả các tài liệu của bạn và chia sẻ tệp mà không cần phải rời khỏi Teams. Tăng năng suất, tăng sự tập trung và hợp lí hóa việc cộng tác bằng các ứng dụng được tích hợp như Word và PowerPoint.

Device screen showing a list of files within a channel in a specific team in Microsoft Teams.
Person standing over a desk, typing into a keyboard and looking at two large desktop monitors.

Chia sẻ tất cả các loại tệp

Chia sẻ tệp trong các kênh, cuộc họp và cuộc trò chuyện bằng một liên kết hoặc bằng cách tải trực tiếp lên Teams. Các tệp đã tải lên sẽ được tự động thêm vào thư viện tài liệu để người dùng có thể truy nhập một cách liền mạch và an toàn trên các ứng dụng và thiết bị.

Kiểm soát nội dung bạn chia sẻ

Giới hạn người có thể truy nhập, xem hoặc chỉnh sửa tệp, ở bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn. Dễ dàng quản lý quyền truy nhập tệp trong các cuộc trò chuyện một với một và tư cách thành viên nhóm trong Teams.

Animation showing a user sharing a PowerPoint file exclusively with a specific team in Microsoft Teams.
Two people sitting in a communal area working on laptops. One of them is also using a phone.

Truy nhập ở mọi nơi

Xem, chỉnh sửa và chia sẻ các tệp Teams của bạn từ mọi thiết bị, ở mọi nơi. Với SharePoint và OneDrive được tích hợp vào Teams, bạn sẽ luôn có quyền truy nhập vào các tệp của mình.


Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Teams?


Đây chỉ là một vài trong số các công ty đang dùng Microsoft Teams

PayPal logo
IKEA logo
Alcoa logo
Maersk logo
Loreal logo
Ricoh logo

Đọc thêm về tính năng chia sẻ tệp trong Teams

Chia sẻ tệp an toàn cho các doanh nghiệp nhỏ

Cách tốt nhất để gửi tệp lớn

|

Bạn có thể chia sẻ tệp trong cuộc trò chuyện một với một, cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh nhóm. Chọn biểu tượng kẹp giấy bên dưới hộp nơi bạn nhập tin nhắn để tải lên bản sao cho tệp gốc của bạn. Bạn cũng có thể tải lên tệp bằng cách vào tab Tệp của cuộc trò chuyện và chọn Chia sẻ.

Các tệp bạn chia sẻ trong kênh sẽ được lưu trữ trong thư mục SharePoint của nhóm bạn, thư mục này nằm trong tab Tệp ở đầu mỗi kênh.

 

Các tệp bạn chia sẻ trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc cuộc trò chuyện riêng tư sẽ được lưu trữ trong thư mục OneDrive for Business của bạn, thư mục này nằm trong tab Tệp ở đầu cuộc trò chuyện. Những tệp này chỉ được chia sẻ với những người trong cuộc hội thoại đó.

 

Tìm hiểu thêm về cách SharePoint Online và OneDrive for Business tương tác với Microsoft Teams.

Vì tính năng chia sẻ tệp Teams chạy trên phần phụ trợ của SharePoint Online nên có áp dụng các giới hạn SharePoint cho mục Tệp trong nhóm. Tìm hiểu thêm về hạn mức dung lượng lưu trữ áp dụng cho SharePoint Online.

Chỉ thành viên nhóm có thể xem tệp nhóm. Bạn có thể chia sẻ tệp với những người ở bên ngoài nhóm của mình, nếu họ cũng đang sử dụng Teams, bằng cách gửi tệp cho họ trong một cuộc trò chuyện.

 

Nếu bạn muốn chia sẻ tệp với người khác bên ngoài tổ chức của mình, hãy mở tệp trong Office Online hoặc một ứng dụng Office, rồi chia sẻ tệp từ đó.

Mọi thành viên của nhóm đều có thể truy nhập vào các tệp được tải lên và chia sẻ với nhóm. Trong Office cho web, Office for Android hoặc iOS1 hay các ứng dụng mới nhất từ Microsoft 365, bạn và các thành viên nhóm có thể đồng chỉnh sửa tài liệu Word, PowerPoint hoặc Excel hay nhận xét trên tệp Visio. Bạn không cần phải kiểm xuất tệp hay lo lắng về việc đồng nghiệp mở tài liệu. Chỉ cần mở tệp mà bạn muốn chỉnh sửa và nếu các thành viên khác trong nhóm cũng đang chỉnh sửa tệp này thì những thay đổi của bạn sẽ được phối một cách liền mạch trong khi bạn làm việc.

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng và chia sẻ tài liệu trong Teams tại website Hỗ trợ của Microsoft.

Sở hữu Microsoft Teams dành cho tổ chức của bạn ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng các ứng dụng năng suất, dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp, email cùng nhiều tính năng khác.

1. Các ứng dụng sẵn có dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.