Microsoft Teams và Office giúp bạn linh hoạt và cơ động.

A person sitting at a desk using a pen and tablet.

Quyền riêng tư, bảo mật và tuân thủ trong Microsoft Teams

Cộng tác và giao tiếp trực tuyến bảo mật và đáng tin cậy hơn.

Cộng tác một cách tự tin

Chúng tôi tiếp cận theo hướng toàn diện để mang tới trải nghiệm cấp doanh nghiệp mà không gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư và bảo mật.

Thúc đẩy các cuộc họp an toàn và toàn diện hơn bằng các chính sách và biện pháp kiểm soát quản trị mạnh mẽ giúp dễ dàng tránh gián đoạn, đặt đặc quyền cho người dự, loại bỏ những người dự gây rối và chặn khách ẩn danh.

A screen in Teams showing meeting options that include choosing who can bypass the lobby and who is able to present during the meeting.

Thúc đẩy các cuộc họp an toàn và toàn diện hơn bằng các chính sách và biện pháp kiểm soát quản trị mạnh mẽ giúp dễ dàng tránh gián đoạn, đặt đặc quyền cho người dự, loại bỏ những người dự gây rối và chặn khách ẩn danh.

Các tài nguyên khác

Các video về đào tạo người dùng

Cộng tác bảo mật hơn cả trong toàn tổ chức và bên ngoài tổ chức bằng Microsoft Teams.

Tài nguyên dành cho giảng viên

Tận dụng các chức năng dễ dùng giúp các lớp học trực tuyến trở nên an toàn và bảo mật hơn.

Trung tâm Tin cậy Microsoft

Microsoft Security củng cố bảo mật và tuân thủ của Microsoft Teams nhằm giúp bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như đảm bảo việc tuân thủ.

Sở hữu Microsoft Teams dành cho tổ chức của bạn ngay hôm nay

Sở hữu Teams và cùng nhau làm được nhiều hơn.