Ứng dụng Microsoft Teams dành cho cuộc họp

Duy trì nhịp độ công việc trước, trong và sau cuộc họp với ứng dụng Teams.

A video call on Teams between two people.

Công việc bắt đầu trước khi bạn tham gia cuộc họp

Các cuộc họp không chỉ là sự kiện; chúng là các quy trình làm việc bắt đầu trước và tiếp tục sau đó. Các ứng dụng Microsoft Teams dành cho cuộc họp giúp bạn làm việc hiệu quả và cho phép bạn duy trì nhịp độ công việc trong toàn bộ quy trình cuộc họp.

Làm việc hiệu quả hơn với các ứng dụng Microsoft Teams cho cuộc họp

Các ứng dụng yêu thích của bạn đã sẵn sàng để sử dụng

Khám phá các ứng dụng họp và cộng tác nhóm phổ biến với nhiều ứng dụng khác sắp ra mắt.

Cộng tác trước khi bạn bắt đầu

Kết nối với nhóm của bạn trước cuộc họp và thêm các ứng dụng bạn cần để giúp mọi người chuẩn bị.

Duy trì kết nối và làm việc hiệu quả

Sử dụng ứng dụng để giúp cuộc họp của bạn hiển thị hấp dẫn và hiệu quả hơn.

Duy trì quy trình làm việc sau cuộc họp

Theo dõi các hành động và bắt đầu quy trình làm việc mới từ các cuộc họp của bạn.

Chọn từ nhiều loại ứng dụng của chúng tôi