A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams.

Các ứng dụng dành cho cuộc họp

Tạo cuộc họp mang tính tương tác, gắn kết và hiệu quả hơn bằng cách kết hợp các ứng dụng yêu thích của bạn.

Điều hành các cuộc họp mang tính gắn kết và cộng tác bằng các ứng dụng

Khám phá toàn bộ tiềm năng của các cuộc họp bằng cách mang đến trải nghiệm tương tác, hấp dẫn và hiệu quả cho mọi người.

Luôn tập trung vào công việc

Tương tác với các ứng dụng trước, trong và sau cuộc họp của bạn để có quy trình làm việc liên tục và hiệu quả.

Giúp cuộc họp của bạn trở nên linh hoạt

Tận dụng tối đa cuộc họp của bạn bằng các ứng dụng để chuẩn bị lịch công tác, ghi chú và ghi lại các mục hành động.

Cùng nhau hoàn thành nhiều việc hơn

Giúp cuộc họp của bạn mang tính tương tác và gắn kết bằng các ứng dụng hỗ trợ hoạt động động não và cộng tác.

Giải quyết sự cố trong thời gian thực

Đưa nội dung và dữ liệu từ các ứng dụng vào cuộc họp, thu thập phản hồi, đồng thời đẩy nhanh việc đưa ra quyết định.

Làm việc thông minh hơn với các ứng dụng Teams cho cuộc họp

Chứng kiện độ đơn giản của việc bắt đầu với các ứng dụng cho cuộc họp Teams.

Tổng quan
Guided Tour

Trang chủ giới thiệu có hướng dẫn

Bắt đầu trước cuộc họp của bạn

Bắt đầu trước cuộc họp của bạn

Bắt đầu trước cuộc họp của bạn

Chuẩn bị trước cho cuộc họp hiệu quả. Đưa các ứng dụng vào lịch biểu cuộc họp của bạn để vạch ra quy trình.

Lên lịch và chia sẻ

Thêm ứng dụng vào cuộc họp trực tuyến đã lên lịch của bạn để mọi người có thể chuẩn bị cho cuộc hội thoại hiệu quả và hấp dẫn.

Lập kế hoạch sớm cho lịch công tác và nhiệm vụ của bạn

Sử dụng ứng dụng để đặt lịch công tác, thêm nhiệm vụ và chuẩn bị ghi chú.

Mang năng lượng và sự tương tác vào cuộc họp của bạn

Làm cho cuộc họp của bạn trở nên toàn diện và hấp dẫn bằng các ứng dụng cho phép mọi người tham gia và đóng góp.

Thêm ứng dụng cho mọi kịch bản cuộc họp

Dễ dàng tìm và thêm ứng dụng vào các cuộc họp đã lên lịch hoặc trong giây lát.

Tham gia cộng tác và đồng tác giả trong thời gian thực

Tăng cường cộng tác và động não bằng cách chia sẻ nội dung lên màn hình sân khấu chính.

Nhận ý kiến phản hồi tức thì

Tương tác với người xem của bạn bằng các cuộc thăm dò ý kiến, khảo sát và bài kiểm tra.

Duy trì gắn kết sau cuộc họp

Sử dụng ứng dụng của bạn để xem và theo dõi kết quả cuộc họp.

Chia sẻ ghi chú cuộc họp

Sau cuộc họp, truyền bá các ghi chú và kết quả cuộc họp do ứng dụng thu thập.

Luôn cập nhật thông tin cho người dự

Trò chuyện với người dự trước cuộc họp và cung cấp thông tin cập nhật về lịch công tác.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhke?ver=a613","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Lên lịch và chia sẻ","videoHref":"","content":"<p>Thêm ứng dụng vào cuộc họp trực tuyến đã lên lịch của bạn để mọi người có thể chuẩn bị cho cuộc hội thoại hiệu quả và hấp dẫn.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lên lịch và chia sẻ"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Plan your agenda and tasks early","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90a?ver=2805","imageAlt":"Details about a Marketing Sync meeting on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Lập kế hoạch sớm cho lịch công tác và nhiệm vụ của bạn","videoHref":"","content":"<p>Sử dụng ứng dụng để đặt lịch công tác, thêm nhiệm vụ và chuẩn bị ghi chú.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lập kế hoạch sớm cho lịch công tác và nhiệm vụ của bạn"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhjZ?ver=0428","imageAlt":"Five people on a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Bắt đầu trước cuộc họp của bạn","videoHref":"","content":"<p>Chuẩn bị trước cho cuộc họp hiệu quả. Đưa các ứng dụng vào lịch biểu cuộc họp của bạn để vạch ra quy trình.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bắt đầu trước cuộc họp của bạn"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Add an app for any meeting scenario","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhko?ver=4ecf","imageAlt":"A Q3 Sales Report being presented on a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Thêm ứng dụng cho mọi kịch bản cuộc họp","videoHref":"","content":"<p>Dễ dàng tìm và thêm ứng dụng vào các cuộc họp đã lên lịch hoặc trong giây lát.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Thêm ứng dụng cho mọi kịch bản cuộc họp"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Engage in real-time collaboration and co-authoring","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkC?ver=a413","imageAlt":"Content sharing options being viewed during a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Tham gia cộng tác và đồng tác giả trong thời gian thực","videoHref":"","content":"<p>Tăng cường cộng tác và động não bằng cách chia sẻ nội dung lên màn hình sân khấu chính.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tham gia cộng tác và đồng tác giả trong thời gian thực"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Get instant feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQm2A?ver=7228","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Nhận ý kiến phản hồi tức thì","videoHref":"","content":"<p>Tương tác với người xem của bạn bằng các cuộc thăm dò ý kiến, khảo sát và bài kiểm tra.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nhận ý kiến phản hồi tức thì"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkl?ver=7a86","imageAlt":"A Kanban board being presented on a Teams meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Mang năng lượng và sự tương tác vào cuộc họp của bạn","videoHref":"","content":"<p>Làm cho cuộc họp của bạn trở nên toàn diện và hấp dẫn bằng các ứng dụng cho phép mọi người tham gia và đóng góp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mang năng lượng và sự tương tác vào cuộc họp của bạn"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share meeting notes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQqNA?ver=8ec2","imageAlt":"Details from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Chia sẻ ghi chú cuộc họp","videoHref":"","content":"<p>Sau cuộc họp, truyền bá các ghi chú và kết quả cuộc họp do ứng dụng thu thập.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chia sẻ ghi chú cuộc họp"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Keep attendees informed","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90o?ver=8788","imageAlt":"Details for a Marketing Sync being updated in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Luôn cập nhật thông tin cho người dự","videoHref":"","content":"<p>Trò chuyện với người dự trước cuộc họp và cung cấp thông tin cập nhật về lịch công tác.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luôn cập nhật thông tin cho người dự"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90l?ver=d5d7","imageAlt":"Recordings and Transcripts from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Duy trì gắn kết sau cuộc họp","videoHref":"","content":"<p>Sử dụng ứng dụng của bạn để xem và theo dõi kết quả cuộc họp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Duy trì gắn kết sau cuộc họp"}],"itemsCount":10}

Chọn trong số một loạt các ứng dụng cuộc họp Teams

Tìm các ứng dụng bạn cần cho cuộc họp của mình ngay hôm nay

Truy nhập Teams Store và khám phá các ứng dụng được thiết kế riêng cho cuộc họp.

|

Cuộc họp trực tuyến là cuộc họp giữa hai hoặc nhiều người dự, cung cấp âm thanh, cũng như video tùy chọn, đầu vào và đầu ra.

Ứng dụng cuộc họp là một nền tảng phần mềm được sử dụng trong cuộc họp trực tuyến để nâng cao khả năng cộng tác và quy trình làm việc.

Ứng dụng cuộc họp Teams giúp hỗ trợ cộng tác, nâng cao năng suất nhóm và thúc đẩy kết quả trong và sau cuộc họp.

Mô hình làm việc kết hợp, làm việc từ xa và làm việc tại nhà đã tăng đáng kể, do đó, khả năng giao tiếp và cộng tác hiệu quả trong cuộc họp trực tuyến rất quan trọng đối với năng suất, sự tham gia và tinh thần của mỗi người.

Bạn có thể truy nhập các ứng dụng Teams trên thiết bị di động giống như cách bạn truy nhập các ứng dụng cuộc họp trên máy tính để bàn.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Teams

Bắt đầu với Microsoft Teams ngay hôm nay