People smiling. People smiling. People smiling.

Hệ thống điện thoại doanh nghiệp

Tạo hệ thống điện thoại doanh nghiệp với tính năng gọi Thoại qua Giao thức Mạng (VoIP) và một Tổng đài nhánh riêng trên nền điện toán đám mây (PBX).

Hỗ trợ giao tiếp mạnh mẽ mà không mất chi phí

Thay thế đường truyền điện thoại và hệ thống tại chỗ phi kỹ thuật số bằng hệ thống trên nền điện toán đám mây và sở hữu các chức năng của PBX mà không cần thiết bị phức tạp và tốn kém.

Dễ dàng trả lời và định tuyến cuộc gọi

Tự động đặt tham số để trả lời và định tuyến cuộc gọi.

Thiết lập hàng đợi cuộc gọi

Tùy chỉnh trải nghiệm cuộc gọi đến. Thiết lập lời chào và nhạc cho người gọi đang chờ.

Sử dụng thư thoại trên đám mây

Dễ dàng chỉ định giấy phép hệ thống điện thoại và gói gọi điện cho mọi người và thiết lập thư thoại của họ.

Làm được nhiều việc hơn với hệ thống điện thoại doanh nghiệp

Xem nhanh một số tính năng và lợi ích của hệ thống điện thoại trên nền điện toán đám mây với Microsoft Teams.

A desktop display of a Teams video call with 7 participants and a mobile display of actions available during a Teams call.

Duy trì kết nối ở mọi nơi

Thực hiện và nhận cuộc gọi từ thiết bị bất kỳ cũng như dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị trong khi gọi.

Two people in a meeting looking at blueprints while on a Teams video call on a large screen in the corner of the room.

Sử dụng ứng dụng trong cuộc gọi và cuộc họp

Cộng tác bằng các ứng dụng khi đang trong cuộc gọi hoặc cuộc họp—dễ dàng hơn khi mọi thứ đều ở cùng một nơi.

A Teams voice call on a mobile phone.

Giảm chi phí

Tiết kiệm tiền chi trả cho thiết bị và việc bảo trì. Trang bị cho nhân viên các thiết bị đáng tin cậy, phù hợp với mỗi ngân sách.

A tablet, bluetooth keyboard, over the ear headphones and a bluetooth mouse.

Dễ dàng phát triển mạng lưới của bạn

Nhanh chóng tạo nhánh điện thoại doanh nghiệp mới —không cần lắp đặt đường dây hoặc ống nghe điện thoại mới.

Two people in a meeting room participating in a Teams video call being displayed on a TV.

Hỗ trợ cộng tác ở mọi nơi

Cung cấp cho nhân viên những gì họ cần để tập trung, giao tiếp và làm việc hiệu quả ở mọi nơi.

Reporting types in Microsoft Call Quality Dashboard.

Quản lý tập trung mọi thứ

Giám sát và giải quyết các sự cố cũng như xem thông tin phân tích cuộc gọi từ bảng điều khiển dễ sử dụng.

A desktop display of a Teams video call with 7 participants and a mobile display of actions available during a Teams call.

Duy trì kết nối ở mọi nơi

Thực hiện và nhận cuộc gọi từ thiết bị bất kỳ cũng như dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị trong khi gọi.

Two people in a meeting looking at blueprints while on a Teams video call on a large screen in the corner of the room.

Sử dụng ứng dụng trong cuộc gọi và cuộc họp

Cộng tác bằng các ứng dụng khi đang trong cuộc gọi hoặc cuộc họp—dễ dàng hơn khi mọi thứ đều ở cùng một nơi.

A Teams voice call on a mobile phone.

Giảm chi phí

Tiết kiệm tiền chi trả cho thiết bị và việc bảo trì. Trang bị cho nhân viên các thiết bị đáng tin cậy, phù hợp với mỗi ngân sách.

A tablet, bluetooth keyboard, over the ear headphones and a bluetooth mouse.

Dễ dàng phát triển mạng lưới của bạn

Nhanh chóng tạo nhánh điện thoại doanh nghiệp mới —không cần lắp đặt đường dây hoặc ống nghe điện thoại mới.

Two people in a meeting room participating in a Teams video call being displayed on a TV.

Hỗ trợ cộng tác ở mọi nơi

Cung cấp cho nhân viên những gì họ cần để tập trung, giao tiếp và làm việc hiệu quả ở mọi nơi.

Reporting types in Microsoft Call Quality Dashboard.

Quản lý tập trung mọi thứ

Giám sát và giải quyết các sự cố cũng như xem thông tin phân tích cuộc gọi từ bảng điều khiển dễ sử dụng.

Đọc thêm về hệ thống điện thoại doanh nghiệp trong Teams

Bốn lợi ích của việc biến PBX thành hệ thống điện thoại văn phòng tiếp theo của bạn

Xem cách mọi người tin tưởng sử dụng Teams cho dịch vụ điện thoại doanh nghiệp

Jardine Engineering Corporation thay thế hệ thống điện thoại thừa tự bằng Điện thoại Teams

"Thật dễ dàng để lựa chọn chuyển sang Điện thoại Teams. Chúng tôi có thể loại bỏ hệ thống điện thoại trước đây của mình, tiết kiệm chi phí và cải thiện trải nghiệm người dùng."

Annie Yiu: Giám đốc CNTT của Tập đoàn, JEC

An engineer wearing protective headwear using a mobile phone.

Andreas Messerli gắn kết với nhân viên và khách hàng bằng Điện thoại Microsoft Teams

Messerli sử dụng Điện thoại Teams để duy trì khả năng giao tiếp thông suốt khi không thể tổ chức các sự kiện trực tiếp.

Two people standing at a long table working on a model with a collage of ideas on the wall behind them.
|

Mạng lưới nhánh điện thoại được kết nối với một đường truyền điện thoại. Cách này hiệu quả và ít tốn kém hơn việc lắp đặt điện thoại cố định riêng lẻ cho mỗi nhân viên.

Cài đặt một đường dây điện thoại và thiết lập nhiều nhánh nếu cần. Gọi bên trong hoặc bên ngoài tổ chức và sử dụng các tính năng như thư thoại, nhạc chờ, menu tự động và cuộc gọi hội thảo.

Chọn giữa hệ thống Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) sử dụng điện thoại cố định hoặc hệ thống điện thoại Thoại qua Giao thức Mạng (VoIP) sử dụng kết nối internet của bạn. Chọn VoIP để có thêm các tính năng và sự linh hoạt về thiết bị.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Teams

Bắt đầu với Microsoft Teams ngay hôm nay