Gọi, trò chuyện và lập kế hoạch ngay với gia đình và bạn bè trong Microsoft Teams.

Tải xuống Microsoft Teams

Kết nối và cộng tác với mọi người từ mọi nơi trên Teams.

A family connecting over a Teams video call and sharing photos in the chat.

Tìm hiểu cách sử dụng Microsoft Teams

Bắt đầu

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các nhóm cũng như kênh, lên lịch cuộc họp, bật tính năng dịch ngôn ngữ và chia sẻ tệp.

Cuộc họp

Tìm hiểu cách chuyển từ cuộc trò chuyện sang cuộc gọi để cộng tác sâu hơn, quản lý lời mời trên lịch, tham gia cuộc họp trực tiếp trong Teams và sử dụng hiệu ứng nền.

Mẹo và thủ thuật

Tìm hiểu cách đặt trạng thái sẵn sàng, cập nhật với nguồn cấp dữ liệu hoạt động và tạo các cuộc trò chuyện nhóm cũng như đồng tác giả các tệp được chia sẻ để cộng tác trong thời gian thực.

Microsoft Teams dành cho giáo dục

Giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang học tập trực tuyến hoặc kết hợp toàn bộ, tạo sự tự tin với các công cụ học tập từ xa và duy trì sự tham gia của học viên.

Tải ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động¹

Apple and Android logo
Cách sử dụng địa chỉ email của bạn. Microsoft sẽ chỉ sử dụng địa chỉ email cho mục đích giao dịch một lần này. Thông tin của bạn sẽ không được lưu trữ.
A mobile display of a Teams video call with four participants and the corresponding chat.

1 Các ứng dụng sẵn có dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.