Chia sẻ màn hình

Cải thiện cuộc họp và nâng cao năng suất bằng việc chia sẻ màn hình trong Microsoft Teams.

Person seated at a large table in a creative studio sharing their laptop screen with a group in a Teams meeting. The Teams meeting is also displayed on a large wall-mounted monitor.

Làm việc cùng nhau từ mọi nơi, trên mọi thiết bị, chỉ cần chia sẻ màn hình trong khi tham gia cuộc gọi hoặc cuộc họp Teams. Xem tổng quan nội dung, ngay cả khi bạn ở bên ngoài.


Person seated in an office engaged in a Teams meeting displayed on a desktop monitor

Giúp mọi người luôn thống nhất

Giúp thông điệp giao tiếp trong cuộc trò chuyện hoặc cuộc họp trở nên rõ ràng bằng cách chia sẻ màn hình để mọi người có thể cùng thấy một nội dung trong cùng một thời điểm.

Chọn nội dung bạn muốn chia sẻ

Chọn chính xác nội dung bạn muốn người khác thấy—bất kể đó là màn hình nền, cửa sổ trình duyệt, một ứng dụng hay tệp cụ thể. Tính năng chia sẻ màn hình trong Teams giúp mọi việc trở nên đơn giản.

Screenshot of screen sharing options available during a Teams call showing you can share your desktop, a browser window, a specific app, or a file.
Three people engaged in a Teams meeting displayed on a tablet or laptop screen

Khai thác thêm giá trị từ cuộc họp, ngoài cuộc hội thoại

Bất kể là hoạt động đào tạo nhân viên mới, động não cùng bảng trắng kỹ thuật số hay trình bày buổi tiếp xúc lãnh đạo trong toàn công ty, tính năng chia sẻ màn hình đều giúp cải thiện giao tiếp và duy trì sự tập trung vào cuộc họp.

Cộng tác dễ dàng

Tăng khả năng cộng tác trong cuộc họp bằng việc cho phép mọi người chia sẻ màn hình. Khi có người hoàn tất trình bày và ngừng chia sẻ màn hình, người dự khác có thể bắt đầu.

Person seated at a table engaged in a Teams meeting on a Surface in laptop mode
Person sharing their screen in a Teams meeting using a Surface Studio 2 and a tablet device

Chia sẻ từ thiết bị bất kỳ

Sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động để chia sẻ từ gần như mọi nơi. Hoặc dùng kết hợp các thiết bị này trong cuộc họp để có thêm sự linh hoạt và giao tiếp tốt hơn.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Teams?

Đây chỉ là một vài trong số các công ty đang dùng Microsoft Teams

PayPal logo
IKEA logo
Alcoa logo
Maersk logo
Loreal logo
Ricoh logo

Đọc thêm về tính năng chia sẻ màn hình trong Teams

10 cách dùng tính năng chia sẻ màn hình hiệu quả tại nơi làm việc

Cách mà tính năng chia sẻ màn hình giúp cải thiện cuộc họp trực tuyến

Bốn vấn đề của lực lượng lao động làm việc từ xa mà hội thảo từ xa có thể giải quyết

Đơn giản hóa ngày làm việc của bạn bằng các cuộc gọi video nhóm

Sở hữu Teams dành cho tổ chức của bạn ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng các ứng dụng năng suất, dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp, email cùng nhiều tính năng khác.