A collage of users and icons from Teams. A collage of users and icons from Teams. A collage of users and icons from Teams.

Tự động hóa ứng dụng và quy trình làm việc

Tận dụng tối đa Microsoft Teams với các ứng dụng tích hợp sẵn giúp quy trình của bạn trở nên hiệu quả hơn và tự động hóa quy trình làm việc.

Tối đa hóa năng suất mô hình làm việc kết hợp với các ứng dụng trong Teams

Thêm ứng dụng, bot, quy trình làm việc tự động và bảng điều khiển tùy chỉnh hoặc của đối tác.

Chọn từ hơn 700 ứng dụng

Kết nối các ứng dụng giúp hợp lý hóa công việc của bạn.

Xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh

Tạo ứng dụng phù hợp với bạn—ngay cả khi có ít hoặc không có kinh nghiệm phát triển ứng dụng.

Làm việc thông minh hơn, chứ không vất vả hơn

Tăng năng suất bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp lại.

Làm được nhiều hơn với việc tự động hóa ứng dụng và quy trình làm việc

Tiết kiệm thời gian bằng cách thêm các dịch vụ bạn sử dụng nhiều nhất hoặc tạo ứng dụng của riêng bạn để có trải nghiệm tùy chỉnh tối ưu.

A desk with a laptop and a desktop monitor displaying conversations in Teams.

Các gói đăng ký ứng dụng giúp bạn làm được nhiều hơn

Tìm hiểu cách kết nối và xây dựng các ứng dụng để sử dụng với Teams có thể chuyển đổi các quy trình và quy trình làm việc của bạn.

A person sitting at their desk using a laptop and two monitors to display a Teams video call and data.

Các ứng dụng quản lý dự án và năng suất

Dễ dàng nắm bắt các dự án phức tạp bằng cách sử dụng các ứng dụng và công cụ tự động hóa quy trình—ước mơ của nhà quản lý dự án.

A conversation in a Marketing team within a business organization in Teams.

Ứng dụng chuyên ngành

Giải quyết nhu cầu của riêng ngành bằng các ứng dụng được xây dựng tùy chỉnh.

A conversation in a Sales team within a business organization in Teams.

Các ứng dụng cho phòng ban trong doanh nghiệp

Quản lý trách nhiệm thường ngày với các ứng dụng dành riêng cho công việc.

Two people looking at a Whiteboard being edited in real-time during a Teams video call.

Các ứng dụng tùy chỉnh, sử dụng số lượng mã tối thiểu

Nhanh chóng xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh và công cụ kỹ thuật số dành cho Teams giúp số hóa các quy trình, cải thiện hiệu suất và cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên AI.

Two people at a desk while one is on a Teams video call and looking at architectural designs and maps across two monitors.

Các ứng dụng dành cho nhà phát triển chuyên nghiệp

Phát triển các giải pháp ứng dụng tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn bằng các công cụ dành cho nhà phát triển, điểm mở rộng, Thành phần giao diện người dùng và API.

A desk with a laptop and a desktop monitor displaying conversations in Teams.

Các gói đăng ký ứng dụng giúp bạn làm được nhiều hơn

Tìm hiểu cách kết nối và xây dựng các ứng dụng để sử dụng với Teams có thể chuyển đổi các quy trình và quy trình làm việc của bạn.

A person sitting at their desk using a laptop and two monitors to display a Teams video call and data.

Các ứng dụng quản lý dự án và năng suất

Dễ dàng nắm bắt các dự án phức tạp bằng cách sử dụng các ứng dụng và công cụ tự động hóa quy trình—ước mơ của nhà quản lý dự án.

A conversation in a Marketing team within a business organization in Teams.

Ứng dụng chuyên ngành

Giải quyết nhu cầu của riêng ngành bằng các ứng dụng được xây dựng tùy chỉnh.

A conversation in a Sales team within a business organization in Teams.

Các ứng dụng cho phòng ban trong doanh nghiệp

Quản lý trách nhiệm thường ngày với các ứng dụng dành riêng cho công việc.

Two people looking at a Whiteboard being edited in real-time during a Teams video call.

Các ứng dụng tùy chỉnh, sử dụng số lượng mã tối thiểu

Nhanh chóng xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh và công cụ kỹ thuật số dành cho Teams giúp số hóa các quy trình, cải thiện hiệu suất và cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên AI.

Two people at a desk while one is on a Teams video call and looking at architectural designs and maps across two monitors.

Các ứng dụng dành cho nhà phát triển chuyên nghiệp

Phát triển các giải pháp ứng dụng tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn bằng các công cụ dành cho nhà phát triển, điểm mở rộng, Thành phần giao diện người dùng và API.

Tài nguyên khác về việc tự động hóa ứng dụng và quy trình làm việc

Duy trì quy trình làm việc với các ứng dụng cho Microsoft Teams.

ServiceNow tạo ứng dụng trong Teams để giúp nhân viên cộng tác một cách liền mạch

Hỗ trợ mô hình làm việc kết hợp bằng Microsoft 365 và các ứng dụng cộng tác

Xây dựng các ứng dụng dành cho Microsoft Teams

Giao tiếp tốt hơn với việc tự động hóa ứng dụng và quy trình làm việc trong Teams

Johnson Controls áp dụng một phương pháp tiếp cận thông minh cho hoạt động sản xuất

Nhờ việc số hóa các quy trình sản xuất bằng Microsoft Teams và Power Platform, Johnson Controls đã tạo nên ứng dụng Smart Factory.

A person wearing welding gear and working on a large piece of equipment. 

Boots Optician cải thiện khả năng giao tiếp

Bằng cách sử dụng Teams, Boots Optician đã cải thiện khả năng cộng tác và giao tiếp giữa nhóm vận hành trung tâm, cửa hàng bán lẻ và nhân viên làm việc từ xa.

Shifts being displayed in Teams on a mobile phone.
|

Ứng dụng là một cách tuyệt vời để tìm nội dung từ các dịch vụ yêu thích của bạn và chia sẻ nội dung đó với người khác. Một số ví dụ bao gồm ghim dịch vụ lên đầu kênh, trò chuyện với bot, chia sẻ và giao nhiệm vụ. Dù bạn đang tìm cách kết nối Salesforce, DocuSign hay Adobe Acrobat, tập hợp lựa chọn ứng dụng phong phú của chúng tôi có thể mang đến một cách thức mới để truy nhập vào các dịch vụ mà bạn sử dụng hàng ngày.

Để tìm kiếm một ứng dụng cụ thể, hãy chuyển tới danh sách đầy đủ các ứng dụng Teams của chúng tôi.

Các ứng dụng Teams tùy chỉnh rất dễ tạo, ngay cả đối với những người không phải nhà phát triển. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy chuyển tới nền tảng nhà phát triển Teams để xem hướng dẫn từng bước, không yêu cầu hiểu biết sâu rộng về mã hóa.

Chúng tôi đánh giá cao việc bạn dành thời gian để cho chúng tôi biết những điểm tốt và điểm cần cải thiện. Để gửi ý kiến phản hồi, hãy mở Teams và chọn Trợ giúp. Sau đó, chọn Đề xuất một tính năng hoặc Cung cấp ý kiến phản hồi.

Khám phá thêm hướng dẫn về các ứng dụng Teams trên trang hỗ trợ ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Teams

Bắt đầu với Microsoft Teams ngay hôm nay