Microsoft giáo dục đại học

Sinh viên ngày nay ngày càng linh động hơn, nhà trường có thể đẩy mạnh môi trường học tập đa dạng để đạt kết quả học tập tốt hơn với các giải pháp công nghệ và phần mềm giáo dục đại học của Microsoft.

Nghiên cứu tình huống

Trương đại học Syracuse trao quyền cho sinh viên tạo cơ hội hòa nhập với Trí tuệ nhân tạo

Đại học Tin học thuộc Trường đại học Syracuse (iSchool) đã hợp tác cùng Our Ability để phát huy năng lực sinh viên nhằm tạo ra một giao diện tìm việc có hỗ trợ Trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người khuyết tật.

Đọc blog

Giải pháp công nghệ thông minh và tài nguyên cho giáo dục đại học

Nâng cao trải nghiệm trong nhà trường, phát huy năng lực giảng viên và khai thác dữ liệu để có kết quả tốt hơn, đồng thời đáp ứng mong đợi của sinh viên trong một thế giới di động luôn kết nối.

Tăng tốc nghiên cứu học thuật trên đám mây

Với nền tảng mở linh hoạt trên toàn cầu có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, công cụ và mô hình, Microsoft Azure giúp các nhà nghiên cứu đạt kết quả nhanh hơn.

Tăng cường an toàn và bảo mật cho nhà trường

Bảo vệ sinh viên và nhà trường với bộ giải pháp tích hợp hoàn chỉnh dành cho giáo dục đại học và biện pháp bảo mật thông minh.

Kết nối toàn trường với bộ giải pháp hoàn chỉnh

Quản lý cơ sở vật chất, an toàn thể chất, vận chuyển, đậu xe và nhiều hoạt động khác với các giải pháp cho giáo dục đại học của Microsoft.

Tăng cường quản lý lộ trình học tập và thành tích của sinh viên

Thu hút sinh viên ưu tú nhất, cho kết quả học tập tối ưu và nâng cao toàn diện hiệu quả hoạt động của nhà trường với bộ giải pháp cho giáo dục đại học của Microsoft.

Lập kế hoạch cải tổ kỹ thuật số

Phát triển chiến lược toàn diện lâu dài để cải tổ kỹ thuật số với Cơ cấu Cải tổ Giáo dục Microsoft.

KHÁM PHÁ CƠ CẤU CẢI TỔ GIÁO DỤC

Giúp sinh viên sẵn sàng cho tương lai

Trang bị để sinh viên có sự nghiệp thành công

Dù để học lập trình hay tìm thiết bị phù hợp nhất cho đời sống sinh viên, các phần mềm, chương trình và công nghệ của Microsoft đều có thể giúp sinh viên đại học hôm nay chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai.

Tìm hiểu thêm

Học lập trình

Giúp sinh viên tìm tài nguyên, nội dung đào tạo và các công cụ cần thiết để học lập trình và chuẩn bị sẵn sàng cho sự nghiệp tương lai.

Sử dụng Microsoft Dynamics và Power Platform

Trang bị kỹ năng xử lý dữ liệu cần thiết cho sinh viên để cạnh tranh trong thế giới kinh doanh và công nghệ không ngừng biến đổi.

nam giáo viên trẻ làm việc trên laptop

Trở thành nhà phát triển

Hướng sinh viên đến các khóa học trực tuyến miễn phí và các tư liệu chỉ dẫn thiết thực để nâng cao kỹ năng lập trình và phát triển.

Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy trang bị cho sinh viên đại học kiến thức, kỹ năng công nghệ và các chứng chỉ được công nhận trong ngành mà các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm.Theo dõi trang này
Chia sẻ trang này