Báo cáo phòng vệ kỹ thuật số của Microsoft

Nhận thông tin chuyên sâu mới nhất liên quan đến bối cảnh thông tin về mối đe dọa cùng nội dung hướng dẫn từ các chuyên gia, kỹ thuật viên và nhân viên bảo mật tại Microsoft.

Tài liệu được liên kết từ trang này có thể chỉ có bằng tiếng Anh.

Báo cáo phòng vệ kỹ thuật số của Microsoft trình bày các số liệu đo từ xa và thông tin chuyên sâu về trạng thái an ninh mạng hiện tại dựa trên thông tin về hơn 8 nghìn tỷ tín hiệu và nội dung quan sát hàng ngày về bảo mật từ các chuyên gia bảo mật và chuyên gia thông tin về mối đe dọa của chúng tôi.


Tải xuống các báo cáo thông tin bảo mật được lưu trữ

Kể từ năm 2005, chúng tôi đã phát hành hơn 12.000 trang thông tin chuyên sâu, hàng trăm bài đăng blog cùng hàng nghìn bài tóm tắt. Khi công nghệ phát triển, chúng tôi theo dõi những mối đe dọa mới và đưa ra phân tích nhằm trợ giúp CISO và các chuyên gia bảo mật.

3D graph illustration with many points.

Số 24: Tháng Một–Tháng Mười Hai 2018

Two people lean over a desk to look at something.

Số 23: Tháng Hai–Tháng Mười Hai 2017

Báo cáo theo khu vực số 23