പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക
സൈനിൻ ചെയ്യുക
Windows

Windows 8.1 ഭാഷാ ഇന്‍റർഫേസ് പായ്ക്ക് (LIP)

ഭാഷ മാറ്റുക:
Windows 8.1 ഭാഷാ ഇന്‍റർഫേസ് പായ്ക്ക് (LIP) Windows 8.1-ന്‍റെ പരക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലകള്‍ക്ക് വേണ്ട ഭാഗിക പരിഭാഷാ ഉപയോക്തൃ ഇന്‍റര്‍ഫേസ് നല്‍കുന്നു.

പ്രചാരമുള്ള ഡൌണ് ലോഡുകള്

Loading your results, please wait...

സൌജന്യ PC കാലികമാക്കലുകൾ

  • സുരക്ഷാ പാച്ചുകൾ
  • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്ഡേറ്റുകൾ
  • സേവന പായ്ക്കുകൾ
  • ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഡ്രൈവറുകൾ