Microsoft Startup Zone

Navštívte Microsoft Startup Zone (US), kde získate ešte viac informácií o programe Microsoft BizSpark.

Program BizSpark – Najčastejšie otázky

Čo je Microsoft® BizSpark™?
Čo je Microsoft® BizSpark™?
Microsoft BizSpark je globálny program, ktorého cieľom je urýchliť úspech Začínajúcich firiem v prvých fázach ich podnikania. Program BizSpark poskytuje podnikateľom rýchly a ľahký prístup k súčasným plne funkčným vývojárskym nástrojom spoločnosti Microsoft a k produkčným licenciám pre serverové produkty, a to bez počiatočných nákladov a s minimálnymi požiadavkami.

Začínajúcim firmám sa v rámci programu BizSpark dostane profesionálna podpora od spoločnosti Microsoft a tiež podpora v rámci komunity od partnerov Network Partners, ktorí predstavujú organizácie aktívne v podnikateľskej sfére a dokážu Začínajúcim firmám ponúknuť poradenstvo, mentoring a zdroje.

Prostredníctvom účasti v programe BizSpark sa Začínajúce firmy navyše môžu zviditeľniť pre potenciálnych investorov, partnerov a zákazníkov.

Program BizSpark prináša Začínajúcim firmám s vysokým potenciálom softvér, podporu a zviditeľnenie.

Software
 • Všetok softvér obsiahnutý v produkte Visual Studio 2010 Ultimate s predplatným MSDN, Expression Studio 4 Ultimate, Team Foundation Server pre celý vývojársky tím.
Podpora
 • Poradenstvo, zdroje a mentoring poskytované partnermi Network Partners, ktorí sú aktívne zapojení do globálneho softvérového prostredia a majú kvalifikáciu poskytovať Začínajúcim firmám podporu a rady.
 • Prístup k službe MSDN: spravované diskusné skupiny, online knižnica a poradenstvo (služba Online Concierge) atď.
 • Dve žiadosti o technickú podporu pre každú Začínajúcu firmu.
Zviditeľnenie
 • Každá Začínajúca firma zapojená do programu BizSpark bude mať príležitosť zaradiť svoj profil do databázy BizSparkDB, online adresáre Začínajúcich firiem, ktorý je umiestnený na webe Microsoft Startup Zone. Začínajúce firmy sa tak zviditeľnia pre potenciálnych investorov, partnerov a zákazníkov po celom svete.
 • Príležitosť na zaradenie firemného profilu do databázy BizSparkDB na zvýraznenej pozícii a na propagáciu na webe Microsoft Startup Zone ako BizSpark Company of the Week.
  www.MicrosoftStartupZone.com
Najčastejšie otázky – Začínajúce firmy
Kto má nárok na zaradenie do programu BizSpark?
Začínajúca firma s nárokom na zaradenie do programu musí v okamihu registrácie spĺňať nasledujúce podmienky:
 • Aktívne pracovať na vývoji softvérového produktu alebo služby, ktoré budú tvoriť jadro jej súčasného alebo zamýšľaného podnikania.[1]
 • Byť súkromne vlastnená.
 • Podnikať menej než 3 roky[2].
 • Dosahovať ročné tržby menej než 500 tisíc USD.[3]
Pre nárok na práva Produkčných licencií musí Začínajúca firma vyvíjať tiež riešenia typu „softvér ako služba“ (na ľubovoľnej platforme) dodávané cez Internet.

[1]Začínajúce firmy nemôžu podnikať v odboroch poskytovania služieb ako je hosťovanie, služby webovej agentúry, systémová integrácia alebo outsourcovaný vývoj.

[2]Začínajúce firmy, ktoré aktívne pracujú na vývoji softvéru, ale dosiaľ nesplnili formálne náležitosti nutné na založenie podnikateľského subjektu, majú tiež nárok na zaradenie do programu BizSpark.

[3]Táto požiadavka bola upravená tak, aby zahŕňala miestnu odchýlku kalibrovanú podľa ekonomických podmienok v mieste, kde začínajúca firma podniká, ako je uvedené nižšie. Pokiaľ nie je miesto podnikania Začínajúcej firmy v zozname nižšie uvedené, limit pre tržby je jeden milión USD.

 • 750 000 USD Čína
 • 500 000 USD Kórea, Malajzia, Poľsko, Rusko, Grécko, Španielsko, Ukrajina, Slovensko
 • 250 000 USD Egypt, Pakistan, Thajsko, Turecko, Vietnam

Majú na zaradenie do programu BizSpark nárok Začínajúce firmy, ktoré používajú tiež technológie typu open source?
Áno

Aké sú náklady na zaradenie do programu BizSpark?
Pretože ide o súčasť záväzku spoločnosti Microsoft v oblasti podpory Začínajúcich firiem, nie sú pri vstupe do programu žiadne počiatočné náklady. Začínajúce firmy zodpovedajú za uhradenie príspevku vo výške 100 USD v okamihu, kedy budú program opúšťať.
Prečo spoločnosť Microsoft tento program ponúka?
Program BizSpark vychádza z presvedčenia spoločnosti Microsoft, že ak pomôže Začínajúcim firmám uspieť, pomôže jej to vo vybudovaní cenných dlhodobých vzťahov s nimi. Spoločne potom môžeme tvoriť živšie globálne ekonomické prostredie v odbore vývoja softvéru. Program BizSpark pomôže Začínajúcim firmám sprístupnením softvéru spoločnosti Microsoft v čase, kedy ho najviac potrebujú, ale zároveň na neho majú k dispozícii najmenej prostriedkov, a vďaka podpore siete organizácií – inkubátorov pre začínajúce firmy, investorov, poradcov, vládnych úradov – ktoré sa tiež podieľajú na inováciách a podnikaní v oblasti softvéru a investujú do nich. Záväzkom spoločnosti Microsoft je pracovať s týmito organizáciami v programe Microsoft BizSpark Network a zaistiť tak, že budeme podporovať najširšie možné spektrum začínajúcich firiem spôsobom, ktorý doplní hodnoty, ktoré organizácie zapojené do tejto siete už ponúkajú.
Ako prebieha proces registrácie do programu BizSpark?

Začínajúce firmy sa môžu do programu zaregistrovať prostredníctvom webu BizSpark na adrese www.microsoft.com/bizspark (US).

Počas registrácie vyplníte identifikačné údaje a na konci zvolíte ako schvaľovateľa vašej žiadosti Network Partner-a vo svojom regióne alebo lokálne zastúpenie Microsoft-u. Počas registrácie budete vyzvaný na akceptovanie zmluvy BizSpark Startup Agreement a licenčnej zmluvy s koncovým užívateľom (EULA) k príslušnému softvéru.

Po dokončení jednoduchého procesu registrácie dostanú účastníci uvítací e-mail, ktorý obsahuje jedinečný identifikátor pre predplatné, ktorý je možné využiť na aktiváciu výhod pri sťahovaní softvéru dodávaného prostredníctvom služby MSDN.

Program Microsoft BizSpark je aktuálne k dispozícii v angličtine, čínštine, francúzštine, japončine, kórejčine, nemčine, portugalčine, ruštine a španielčine. Úplné informácie o spôsobilosti na zaradenie do programu a registráciu nájdete na adrese www.microsoft.com/bizspark (US).

Je na sťahovanie a používanie softvéru ponúkaného v programe potrebné, aby sa do programu BizSpark zaregistroval každý jednotlivec v Začínajúcej firme?
Nie, registrácia platí pre Začínajúcu firmu. Každý jednotlivec v Začínajúcej firme, ktorý chce sťahovať a používať softvér ponúkaný v programe, však musí prijať licenčnú zmluvu s koncovým užívateľom pre program BizSpark a potvrdiť súhlas s podmienkami zmluvy so Začínajúcou firmou.
Môže mať partner Network Partner k dispozícii viac účtov Windows Live™ ID pre bezpečný prístup na portál BizSpark Portal?
Odporúčame nastaviť jeden zdieľaný účet služby Windows Live™ ID, ktorého prostredníctvom sa môže na web Network Partner prihlásiť viac užívateľov. Spoločnosť Contoso Incorporated tak napríklad môže ako účet služby Windows Live™ ID používať účet Contoso@hotmail.com, ktorý môže na prihlásenie využiť viac užívateľov v rámci tej istej organizácie.
Ako dlho sa môžu Začínajúce firmy zúčastňovať programu BizSpark?
Začínajúce firmy sa programu môžu zúčastňovať tri roky (členstvo sa obnovuje ročne), za predpokladu, že nevstúpia na burzu, nebudú v akvizícii zakúpené spoločnosťou, ktorá sa na členstve v programe BizSpark nekvalifikuje, a neporušia podmienky programu.
Aký je postup po troch rokoch účasti v programe BizSpark?
Okrem zodpovednosti za príspevok vo výške 100 USD môžu Začínajúce firmy naďalej používať vývojárske nástroje, ktoré predtým v rámci programu získali. V prípade, že Začínajúce firmy chcú naďalej získavať aktualizácie k týmto nástrojom, môžu obnoviť svoje predplatné služby MSDN za obvyklú cenu a za obvyklých podmienok. Ak chcú naďalej využívať produkčnú licenciu, môžu Začínajúce firmy využiť výhody niektorého z licenčných programov, ako je napríklad program Services Provider License Agreement spoločnosti Microsoft (alebo iný licenčný program spoločnosti Microsoft, ktorý bude v danom období dostupný), nemajú však žiadny záväzok do takého programu vstúpiť.
Ktorý softvér spoločnosti Microsoft je do programu zahrnutý?
 • Plné verzie programov obsiahnutých v Microsoft® Visual Studio® Ultimate 2010 vrátane MSDN® subscription a Team Foundation Server pre max. 8 vývojárov/dizajnérov
 • Expression® Studio 4 Ultimate
 • Práva pre vývoj, testovanie a prezentovanie riešení vyvinutých použitím nástrojov a produktov získaných v programe BizSpark, ktorými sú napríklad:
  • Microsoft Windows Server® (všetky dostupné verzie, vrátane verzie Enterprise)
  • Microsoft SQL Server® (všetky dostupné verzie)
  • Microsoft SharePoint® Server 2010
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager
  • Microsoft BizTalk® Server (všetky dostupné verzie)
Čo je MSDN?
Predplatné služby MSDN (Microsoft Developer Network) Premium poskytuje účastníkom prístup k širokej škále nástrojov a technológií spoločnosti Microsoft, ktoré pracovným tímom umožňujú navrhovať, vyvíjať a testovať softvérové riešenia. Služba MSDN zahŕňa tiež prístup k odborným informačným zdrojom služby MSDN pre vývojárov, ako napríklad:
 • Podpora spravovaných diskusných skupín: Pre vývojárov býva prvým miestom, kde hľadajú odpovede, vlastná komunita. Pokiaľ komunita otázky účinne nezodpovie, vyriešia otázky zaslané predplatiteľovi služby MSDN do diskusných skupín na jej webe do dvoch pracovných dní špecialisti spoločnosti Microsoft.
 • Služba Online Concierge: Služba MSDN Online Concierge je založená na webovej konverzácii a slúži predplatiteľom ako sprievodca bohatými online zdrojmi na webe MSDN.com, medzi ktoré patria napríklad:
 • Knižnica MSDN Library (US), základný zdroj informácií pre vývojárov, ktorí používajú nástroje, produkty a technológie spoločnosti Microsoft. Obsahuje návody a referenčnú dokumentáciu, ukážky kódu, technické články a ďalšie informácie.
 • Centrá pre vývojárov Developer Centers (US), kde sú zhrnuté informácie a zdroje týkajúce sa konkrétnych produktov a technológií.
 • Fóra (US), ktoré poskytujú zdroje pre zodpovedanie technických otázok.
Je v rámci programu k dispozícii i technická podpora?
Okrem vyššie popísaných zdrojov MSDN má primárna kontaktná osoba v Začínajúcej firme nárok na dve žiadosti o technickú podporu. Ďalšie informácie nájdete na adrese Microsoft Customer Support (US).
Ďalšie informácie o zdrojoch pre Začínajúce firmy nájdete na adrese:
www.microsoftstartupzone.com (US)
Najčastejšie otázky partnerov Network Partners
Čo je Network Partner?
Partneri Network Partners sú aktívnymi členmi miestneho softvérového prostredia, ktorí sa angažujú v spolupráci so Začínajúcimi firmami s vysokým potenciálom v raných fázach ich podnikania. Ide o organizácie, ktoré sa priamo zameriavajú na podporu podnikateľov a Začínajúcich firiem v oblasti softvéru alebo sa vo svojej činnosti sústredia na propagáciu a podporu Začínajúcich softvérových firiem prostredníctvom rôznych programov, mentoringu, nadväzovania kontaktov, podnikateľského poradenstva, finančnej a právnej pomoci alebo podobných služieb a aktivít. Ďalšie informácie o tom, ako sa stať partnerom Network Partner v programe BizSpark, nájdete na adrese www.microsoft.com/bizspark (US).
Akú úlohu majú partneri Network Partners pri získavaní Začínajúcich firiem pre registráciu do programu BizSpark?
Cieľom spoločnosti Microsoft je vybudovať silné partnerstvo s podnikateľskou komunitou. Očakávame preto, že väčšina Začínajúcich firiem bude spojená s našimi partnermi Network Partners, ktorí ich do programu zaregistrujú. V situáciách, kedy sú vhodní partneri Network Partners dostupní len obmedzene, môže spoločnosť Microsoft pracovať so Začínajúcimi firmami priamo.
Aké sú výhody postavenia partnera Network Partner?
Prostredníctvom svojej účasti v programe BizSpark môžu partneri Network Partners rozšíriť svoj dosah v komunite Začínajúcich firiem a zviditeľniť sa ako partner spoločnosti Microsoft. Účasť v programe BizSpark partnerom Network Partners konkrétne ponúka nasledujúce možnosti:
 • Príležitosť ponúknuť Začínajúcim firmám prístup k cenným technologickým výhodám, a to bez nákladov na strane organizácie partnera Network Partner – ide o vysoko atraktívnu výhodu, ktorá podporuje pokroky v inováciách a spolupráci medzi rôznymi platformami.
 • Kontakt s novými Začínajúcimi firmami v oblasti technológií s vysokým potenciálom vďaka funkcii pre vyhľadanie partnera (Microsoft BizSpark Find a Network Partner), ktorá je k dispozícii na webe www.MicrosoftStartupZone.com/Bizspark.
 • Významné globálne zviditeľnenie v úlohe partnera spoločnosti Microsoft, ktoré môže zahŕňať propagáciu v rámci webových projektov, webových vysielaní podcast či webcast a bulletinov spoločnosti Microsoft alebo spoločné iniciatívy v oblasti PR a marketingu.
Koľko členstvo v programe Microsoft BizSpark stojí?
S postavením partnera Microsoft BizSpark Network Partner nie sú spojené žiadne náklady ani poplatky. Partneri Network Partners musia vyjadriť súhlas s podmienkami programu.
Môžu partneri Network Partners poskytovať Začínajúcim firmám podporu za poplatok?
Pokiaľ partner Network Partner stanovuje pre prijatie do svojej organizácie členský poplatok, môže sa rozhodnúť také poplatky rozšíriť tiež na Začínajúce firmy zapojené do programu BizSpark. V iných prípadoch nebudú partneri Network Partners účtovať Začínajúcim firmám za akúkoľvek podporu spojenú s programom BizSpark žiadne poplatky.