Vyvíjame inovatívne technológie

Európske firmy zápasia so súčasnou ekonomickou situáciou a riešenie nachádzajú v šetrení nákladov. Úspory sú však len jednou časťou rovnice, dlhodobý obchodný úspech je založený na inováciách a produktivite. Naše produkty prinášajú peniaze späť do podniku. Robíme to tromi spôsobmi: intuitívnosťou pri používaní akéhokoľvek zariadenia, dostupnosťou informácií cez akékoľvek zariadenia a čo je najdôležitejšie, zabezpečením, že sa tieto veci budú diať v bezpečnom, jednoducho spravovateľnom a otvorenom prostredí. Naši partneri v Európe môžu navrhnúť vašu kanceláriu budúcnosti, znížiť náklady a vyťažiť čo najviac z toho, čo máte.

Microsoft má na Slovensku vyše 3000 partnerov, z celkového počtu 250 000 partnerov v Európe, čo predstavuje dve tretiny ziskov IT priemyslu. Až 90 – 95% zisku Microsoftu pochádza práve od partnerov. Na Slovensku vyvíja svoje softvérové produkty na našej platforme viac ako 170 spoločností, čím zamestnávajú viac ako 1 700 vývojárov. Darí sa nám vtedy, keď sa darí im. Viac o tom, ako funguje partnerský systém na Slovensku zistíte na slovenskej stránke pre našich partnerov.

Naše aktivity v tejto oblasti možno rozdeliť na nasledovné okruhy:

Našim hlavným cieľom je poskytnúť riešenia, ktoré pomôžu našim zákazníkom uspieť

  • Vytvárame softvér, ktorý odráža to, ako ľudia a organizácie pracujú.
  • Spájame ľudí bez ohľadu na to, kde sú a podporujeme ich pri tvorbe rozhodnutí, prinášame im vyššiu produktivitu a prácu v ľubovoľnom čase. To vyžaduje zmenu pohľadu na spôsob, akým pracujeme a aby sme komplexné veci dokázali vnímať jednoducho.
  • Budúcnosť je ešte oveľa vzrušujúcejšia. Vďaka práci, ktorú robí Microsoft z veľkej časti v Európe, je čoraz reálnejšie, že deň, keď pracoviská začnú využívať tlmočenie v reálnom čase, rozhrania ako dotyk, gestá a hlas, nie až tak ďaleko.

Poskytujeme návratnosť investícií

  • V novej ére udržateľnosti rast nie je večný. Podniky musia byť stále sofistikovanejšie v otázke ako využijú peniaze na zabezpečenie maximálneho potenciálu.
  • IKT sú v tejto otázke kritické. Organizácie používajú technológie v reálnom čase na získanie nových zákaziek a zvýšenie prevádzkovej efektivity a súčasne na zníženie vplyvu na životné prostredie.
  • Pomáhame podnikom zredukovať náklady znížením potreby cestovania a komunikácie, zvýšením spolupráce, znížením spotreby energie, optimalizovaním počítačov a cenovou dostupnosťou technológií.

Naši partneri sú dôležití

  • Sieť partnerov Microsoftu v Európe zahŕňa 126 000 malých a stredných podnikov. V rámci tejto siete vytvárajú európski vývojári pre európske podniky softvérové produkty založené na technológiách Microsoftu.
  • Skvelé vzťahy (partneri) a skvelý softvér sú podmienkou toho, že podnik z IT vyťaží čo najviac.
  • Microsoft spolupracuje s európskymi partnermi a zákazníkmi na vlne inovácií prostredníctvom cloudu, investuje do rozsiahlej vývojárskej komunity, platformy Azure a lokálnych investícií, vrátene 500 miliónov dolárov na dátové centrum v Dubline – najväčšia investícia tohto druhu mimo Severnej Ameriky.

Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2015


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2014


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2013


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2012


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2011