Application
  Dil paketləri SharePoint Server 2013-ün ayrıca quraşdırmalarını tələb etmədən çoxsaylı dillərdə saytlar və sayt kolleksiyalarının yaradılmasına imkan yaradır
  Application
  Dil paketləri SharePoint Foundation 2013-ün ayrıca quraşdırmalarını tələb etmədən çoxlu dillərdə saytların və sayt kolleksiyalarının yaradılmasını aktivləşdirir.
  Application
  Dil paketi SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010 və Office Web Apps 2010-un ayrıca quraşdırılmasını tələb etmədən saytlar və sayt toplularını müxtəlif dillərdə yaratmaq imkanını verir.
  Application
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Application
  Windows Vista Dil İnterfeys Paketi (DİP) Windows Vista-nın ən geniş işlənilən sahələrinin hissə-hissə lokallaşdırılmış İstifadəçi İnterfeysini təmin edir.
  Application
  Dil paketi SharePoint Foundation 2010-un ayrıca quraşdırılmasını tələb etmədən saytlar və sayt toplularını müxtəlif dillərdə yaratmaq imkanını verir.
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.