Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание

Публикувано на: 30 юли 2023 г.

В сила от: 30 септември 2023 г.

Споразумение за услуги на Microsoft

Вашата поверителност

Вашето Съдържание

Кодекс на поведение

Използване на Услугите и поддръжка

Използване на Приложения и услуги на трети лица

Наличност на Услугите

Актуализации на Услугите или Софтуера и промени в настоящите Условия

Софтуерен лиценз

Условия за плащане

Договарящо лице, избор на законодателство и местоположение за разрешаване на спорове

Гаранции

Ограничение на отговорността

Условия, специфични за отделните Услуги

Xbox

Магазин

Функции в Семейство в Microsoft

Групови съобщения

Skype, Microsoft Teams и GroupMe

Bing и MSN

Cortana

Приложения и услуги на Microsoft

Ботове за здраве

Цифрови стоки

Място за съхранение на Microsoft

Microsoft Rewards

Azure

Microsoft Soundscape

Power Platform

Dynamics 365

AI услуги

Други разпоредби

БЕЛЕЖКИ

СТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Включени Услуги

Свързани договарящи лица (за платени Услуги съгласно раздел 10(b))